ÇARPMA İŞLEMİ ÖRNEKLER I

Çarpma işleminin yapılışı. 2 basamaklı ve 3 basamaklı sayıların çarpımı. Adım adım çarpma işleminin yapılışını gösteren örnekler.Örnek -1

Aşağıdaki çarpma işlemini adım adım yapınız.

carpma_ornek1


Çözüm – 1 

1. Adım

İlk olarak 5 ile 6’yı çarpıyoruz.

5x6 = 30 dur. 0’ı alta yazıp 3’ü elde olarak tutuyoruz.

carpma_ornek2


2. Adım

Şimdi 5 ile 3’ü çarpıyoruz.

5x3 = 15’tir. 3’de elde var,

15 + 3 = 18

18’i 0’ın soluna yazıyoruz.

carpma_ornek3


Çarpma işlemimiz tamamlanmıştır.


Örnek – 2 

Aşağıdaki çarpma işlemini adım adım yapınız.

carpma_ornek4


Çözüm - 2:

1. Adım

6 ile 8’i çarparız.

6x8 = 48

8’i alta yazar 4’ü elde olarak tutarız.

carpma_ornek5


2. Adım

Bu kez 6 ile 7’yi çarparız.

6x7 = 42

Eldedeki 4 sayısını 42’ye ilave ederiz.

42 + 4 = 46

Şimdi 46’nın birler basamağındaki 6’rakamını 8’in soluna yazarız. Eldemiz yine 4’tür.

carpma_ornek6


3. Adım

Şimdi 6 ile 1’i çarpacağız.

6x1 = 6

Eldedeki 4’ü bu çarpıma ilave ederiz.

6 + 4 = 10

Başka çarpılacak sayı kalmadığından 10 sayısını 6’nın soluna yazarız.

carpma_ornek7


Çarpma işlemimiz tamamlanmıştır.


Örnek – 3 

Aşağıdaki çarpma işlemini yapınız.

carpma_ornek8


Çözüm – 3 

1. Adım

İlk olarak 3 ile 7’yi çarparız.

3x7 = 21

1 rakamını alta yazarız, 2’yi elde olarak tutarız.

carpma_ornek9


2. Adım

Şimdi 3 ile 5’i çarparız.

3x5 = 15

eldeki 2’yi 15’e ekleriz.

15 + 2 = 17

7 sayısını altta 1’in soluna yazar 1’i elde olarak tutarız.

carpma_ornek10


3. Adım

3 ile 2’yi çarparız.

3x2 = 6

sonuca eldeki 1’i ekleriz.

6+1=7

Bu sayısı 7’nin soluna yazarız.

carpma_ornek11


4. Adım

1. Basamaktaki sayının çarpımı tamamlanmıştır. Sıra 2. basamaktaki sayının çarpımına geldi.

Şimdi 2 ile 7 yi çarpalım.

2x7 = 14 ‘tür. 4’ü 1’in bir basamak soluna yazıp 1’i elde tutarız.

carpma_ornek125. Adım

Şimdi 2 ile 5’i çarpıp eldeki 1’i ekleyeceğiz.

2x5 = 10

10 + 1 = 11

birler basamağındaki 1’i 4’ün soluna yazar, onlar basamağındaki 1’i elde olarak tutarız.

carpma_ornek13


6. Adım

2 ile 2 yi çarpıp eldedeki 1’i ilave ederiz ve sonucu alttaki 1’in soluna yazarız.

2x2 = 4

4 + 1 = 5

carpma_ornek147. Adım

Şimdi alttaki çarpımları toplayacağız.

carpma_ornek15


en sağda 1’in altında rakam olmadığından 1’i direkt aşağı indiririz. Daha sonra 7 ile 4’ü toplarız. 7 + 4 = 11 dir. 1’i alta yazar diğer 1’i elde tutarız ve sonraki basamağa geçeriz.

3. basamakta 7 ile 1’i toplar eldeki 1’i ilave ederiz.

7 + 1 = 8

8 + 1 = 9

9 rakamını yerine yazarız. en soldaki 5 rakamını toplayacak bir sayı olmadığından direkt aşağı indirerek 9’un soluna yazarız.

Çarpma işlemimiz tamamlanmış olur.


Örnek 4

Aşağıdaki çarpma işlemini yapınız.

carpma_ornek16


Çözüm – 4 

carpma_ornek17


1. basamakta

Önce 4 ile 8 i çarparız, 4x8 = 32 eder. 2 yi alta yazar 3’ü elde olarak tutarız. Daha sonra 4 ile 2’yi çarpar sonuca eldeyi ekleriz. 

4x2 = 8

 8 + 3 = 11

1’i 2’nin soluna yazar, diğer 1’, elde olarak tutarız.

Şimdi 4 ile 4’ü çarpar, sonuca eldeyi ekleriz.

4x4=16

16 + 1 = 17


2. Basamakta önce 3 ile 8’i çarparız. 3x8 = 24’tür. 4’ü üstteki sayının sağından bir basamak sola yazarız, 2’yi elde olarak tutarız.

Şimdi 3 ile 2’yi çarpar sonuca eldeyi ekleriz.

3x2 = 6

6+2 = 8

8’i 4’ün soluna yazarız. Bu kez eldemiz yok.

3 ile 4’ü çarparız, 3x4 = 12 dir. Bunu 8’in soluna yazarız.

Daha sonra iki basamaktaki çarpımları toplarız.


Çarpma işlemimiz tamamlanmış oldu.


Örnek – 5 

633 x 24  işlemini yapınız.


Çözüm - 5

Yukarıdaki örneklerde geniş biçimde anlattığımız için bu kez nasıl yapılacağını anlatmadan çözümü göstereceğiz.

carpma_ornek18Çarpma İşlemi Örnekler -2

Bölme İşlemi Örnekler


SANATSAL BİLGİ

17/06/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
Eylül Nehir Uzun
Çok bilgili ve akılda kalıcı
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI