DEĞİŞKEN DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ

Belirsiz integraller konusu. İntegral alma yöntemlerinden değişken değiştirme yöntemi. Konu anlatımı ve üslü, köklü, trigonometrik integraller ile ilgili açıklamalı çözümlü sorular.


Karışık integralleri hesaplama yöntemlerinden birisi "değişken değiştirme yöntemi" dir.


g(t) sürekli türevlere sahip ve tersi olan bir fonksiyon olsun.

x = g(t) dönüşümü yapılırsa, dx = g’(t) dt olur. Bu durumda,


∫f(x) dx = ∫f(g(t).g' (t) dt


Olur.

İntegral alındıktan sonra t = g-1 (x) dönüşümü ile tekrar x değişkenine dönülür.

Burada t yerine u, s, v gibi harfler de kullanılır. Önemli olan değişken değiştirme metodunu kavramaktır.

Kolaydan zora doğru örneklerle gösterelim.

Soru – 1 

Q(x) = ∫(x+12)6 dx

İntegralini hesaplayınız.


Çözüm:

x + 12 = t olsun.

her iki tarafın türevini alırsak,

dx = dt olur.


Biz integralde x + 12 yerine t yazacağız. dx yerine ise dt yazacağız.


Q(t) = ∫t6 dt


Q(t) = t7 +  C olur.
7
Şimdi tekrar x değişkenine döneceğiz.

t = x + 12 idi. Yerine yazalım.

Q(x) = (x + 12)7 + C
7
Soru – 2

Q(x) = ∫(4x - 6)8 dx


Olduğuna göre Q(x) i hesaplayınız.


Çözüm:

t = 4x – 6 dersek,

dt = 4dx

dx = dt/4

dx yerine dt/4 yazacağız.

Degisken degistrme1


t8   in integrali t9/9 dur.

Q(t) = 1 
.t9
9
4
= t9
36
t = 4x – 6 idi.

Q(x) = (4x – 6)9 + C
36
Q(x) in türevini alırsanız integral içindeki ifadeyi elde edebiliyor musunuz?


Soru – 3 

Degisken degistrme2


Olduğuna göre Q(x) fonksiyonunu bulunuz. 


Çözüm:

Paydadaki terimin türevini alırsak paydaki terimi elde ediyoruz.

Bu durumda paydadaki ifadeye s diyelim.

s = x2 + 12x + 7

Her iki tarafın türevini alalım.

ds = 2x + 12 dx olur.

Burada şu ifadeye dikkat edin.

(2x + 12) . dx = ds

Yani paydaki ifade ds nin bir parçası haline gelerek yok oluyor.

Degisken degistrme3


Burada integral içinde x2 + 12x + 7 ifadesine s, (2x + 12).dx ifadesine de ds diyoruz. İntegral içindeki ifade,

1/s . ds haline geliyor

Q(s) = ∫1ds
s1/s. ds nin integrali ln|s| + C dir.

Buna göre,

Q(s) = ln|s| + C

s, eşitini yerine koyarsak,

Q(x) = ln|x2 + 12x + 7| + C


Olur.


Soru –4 

Degisken degistrme5


Olduğuna göre, Q(x) fonksiyonunu bulunuz.


Çözüm:

u = lnx + 8 olsun,

lnx + 8 in türevi 1/x olduğundan,

du = 1 dx olur.
xBurada integral içindeki kesrin payında (lnx + 8), paydasında x bulunduğuna dikkat edin. Yani integral içini şu şekilde yazabiliriz.

(lnx + 8)6  
.dx
x
 
1
lnx + 8 = u ve dx/x = du olduğuna göre integral,

∫u6 .du haline gelir.

u6 nın integrali u7 /7 olduğuna göre,

Q(u) = u7 + C olur.
7
u = lnx + 8 olduğuna göre,

Q(x) = (lnx + 8)7 dx + C
7
Soru – 5 

Degisken degistrme6


Olduğuna göre Q(x) fonksiyonunu bulunuz.


Çözüm:

x + 5 = t2 olsun.

Her iki tarafın türevini alırsak,

dx = 2t.dt olur.

İntegral içinde dx yerine 2t.dt yazacağız.

x + 5 = t olacağından integral içi,

3  . 2t dt olur.
t
Degisken degistrme7


= 6t olur.

(x + 5) = t2 idi

t = √x + 5 olur. t değerini yerine yazarak x → t dönüşümü yaparız.

Q(x) = 6√x + 5  + C olur.


Q(x) in türevini nasıl alacağınızı biliyor musunuz, dener misiniz?


Soru – 6 

Degisken degistrme8


Olduğuna göre, Q(x) fonksiyonunu hesaplayınız.


Çözüm:

e nin üssü durumundaki ifadeden yola çıkalım.

x3 + 3x2 + 6x = u diyelim.

(3x2 + 6x + 6) dx = du olur.

Bu durumda,

dx = du
3x2 + 6x + 6
Olur. Bu ifade integral içindeki ifadede bulunan e nin çarpanı du' un paydasındaki sayı ile sadeleşir, geriye eu du kalır.


Degisken degistrme9


eu nun integrali eu + C dir.

Q(u) = eu + C

U eşitini yerine koyalım.

Q(x) = ex^3+3x^2+6x   + C


Değişken değiştirme yöntemi bitmedi. 2. bölümünün linki aşağıdadır. Aşağıdaki linkte daha zor soru tipleri bulunuyor.


Değişken Değiştirme Yöntemi -2

İntegral Alma FormülleriSANATSAL BİLGİ

01/09/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI