İNTEGRAL ALMA FORMÜLLERİ

Matematik dersi, integral alma yöntemleri ve kuralları. Sinx, cosx fonksiyonlarının, üslü fonksiyonların ve üstel fonksiyonların integrallerinin alınması. Konu anlatımı ve çözümlü örnekler.


Bazı özel fonksiyonların türevleri belirlenerek baştan verilir ve matematiksel hesaplamalarda bu türevler tekrar hesaplanmaya gerek duyulmadan yerine konularak hesaplamalar yapılır. Örneğin (sinx)’ = cosx gibi. Bu türevlerin integralleri de baştaki fonksiyonu verecektir. Aşağıda bir dizi integral formülü verilmiştir.


1. Üslü Sayının İntegralinin Alınması

∫xn dx = x(n+1)
n+1
Örnek:

G(x) = ∫[x8 +6x4 - 3x2+( 1/2) ] dx


İntegralini hesaplayınız.


Çözüm:

Herbir terimin tek tek integralini alabiliriz.


G(x) = ∫x8 dx+ ∫6x4 dx +∫-3x2 dx +∫( 1/2)  dx


x8  teriminin integrali x9/9 dur.

6x4 teriminin integrali 6x5/5 tir.

-3x2 teriminin integrali – x3 tür.

1/ 2 teriminin integrali x/2 dir.

Bu terimleri toplarsak G(x) fonksiyonunu elde etmiş oluruz.

G(x) = x9/9 + 6x5/5 – x3 + x/2


G(x) in sonuna C eklemeyi unutmuyoruz.

G(x) = x9/9 + 6x5/5 – x3 + x/2 + C


2. Sinx fonksiyonunun integrali

∫sinx dx = -cosx+C


3. Cosx fonksiyonunun integrali

 ∫cosx dx = sinx+C


Örnek:

G(x) = ∫(sinx + cosx + 2sin2⁡x )dx

Olduğuna göre G(x) i bulunuz.

G(x) in sabit terimi 2/3 olduğuna göre G(45°) değerini hesaplayınız.


Çözüm:

Sinx teriminin integrali: –cox

Cosx teriminin integrali: sinx

2sin2 x dx teriminin integrali: 2sin3x/3cosx


Bu değerleri toplarsak,

G(x) = -cosx + sinx +2sin3x + C
3cosx
C = 2/3 ise,

G(45) = -cos45 + sin45 +2sin3 45
+2
3
3cos45
Sin45 = cos45 = 0,71

G(45) = - 0,71 + 0,71 + 2.(0,71)3 
2
3
3.(0,71)
= 1/3 + 2/3

= 1


4. Üstel Fonksiyonların İntegrali

  ∫ex dx = ex + C


5. 1/x şeklindeki fonksiyonların integrali


 ∫ (1/x)  dx = ln⁡|x|+C


Örnek:

Integral formulleri5


G(x) in sabit terimi 6 olduğuna göre, G(x) fonksiyonunu bulunuz.


Çözüm:

Terim terim integralleri bulacağız. İntegral içinde birbiri ile toplam veya fark biçimindeki terimlerin her biri ayrı ayrı integraller içine alınıp elde edilen sonuçlar toplanabilmektedir.

ex in integrali: ex 

-e2x in integrali: -e2x/2

e3x in integrali: e3x/3

-1/x in integrali: -lnx


Bu değerleri toplar, sabit terimini de eklersek,

G(x) = ex – e2x 
+e3x – lnx + 6
3
2
Sonucunu elde ederiz.


6. ax biçimindeki Fonksiyonların İntegrali

Integral formulleri6


Örnek:

10.5x  in integralini hesaplayınız.


Çözüm:

ax in türevi ax .lna biçiminde idi. Burada bir terim ax biçiminde integral içinde ise bu terimin türevinin alınmamış ifadesinde lna değerinin payda olarak bulunması gerekir.

Yani 10.5x teriminin integrali;

10.5+ C
ln5
7. 1/sin2x Şeklindeki Fonksiyonların İntegrali

Integral formulleri7


8. 1/cos2x Şeklindeki Fonksiyonların İntegrali

1 dx = tanx+ C
cos2⁡x
9. 1 Fonksiyonunun İntegrali
1 – x
Integral formulleri8


Integral formulleri9


Örnek:

Integral formulleri10


İntegralini hesaplayınız.


Çözüm:

Terim terim integrallerini alalım.

5/sin2x teriminin integrali: -5cotx

2/3√1 – x2 teriminin integrali: 2/3 . arcsinx

8/cos2x teriminin integrali: 8tanx 


Bu integralleri toplarsak,

G(x) = -5cotx + 2 . arcsinx + 8tanx + C
3
10. 1  Biçimindeki Fonksiyonun İntegrali
1 + x2
Integral formulleri11


Integral formulleri12


11. sinhx Fonksiyonunun İntegrali

∫sinhx dx = coshx+C


14. coshx Fonksiyonunun İntegrali

 ∫coshx dx = sinhx+C


Örnek:

Integral formulleri13


Olduğuna göre G(x) fonksiyonunu bulunuz.


Çözüm:

Terim terim integral alırsak,

∫5sinhx dx = 5coshx

11dx = 11arctan x 
1 + x2
-4coshx 
dx =   -4sinhx
6
6
G(x) = 5cos hx + 11arctan x – 4sinhx/6 + C


15. 1  Fonksiyonunun İntegrali
1 + x2
1= ln(x + √x2 + 1 )
x2+ 1
16. 1 Fonksiyonunun İntegrali
x2 - 1 
1dx  = ln⁡(x+ √x2-1)
x2-1
Örnek:

Integral formulleri16


İntegralini hesaplayınız.


Çözüm:

5x . ln5 teriminin integrali: 5x

2  teriminin integrali: 2ln⁡(x+ √x2 - 1 )
x2 – 1
-2 teriminin integrali: -2 ln⁡(x+ √x2+1)
x2 + 1
G(x) = 5x + 2lnx + 2ln√x2 – 1 – 2ln x – 2ln√x2 + 1

= 5x + 2ln√x2 – 1 – 2ln√x2 + 1 + CDeğişken Değiştirme YöntemiSANATSAL BİLGİ

28/08/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI