KISMİ İNTEGRASYON YÖNTEMİ

İntegral alma kuralları. Kısmi integrasyon yöntemiyle integral alınması. Bir polinom ile üstel fonksiyonun veya trigonometrik fonksiyonun çarpımından meydana gelen integralleri hesaplama.


Kısmi integrasyonun 1. Bölümünde bir polinom ile üstel fonksiyonun ve bir polinom ile trigonometrik bir fonksiyonun çarpımından oluşan integrallerin çarpanlarına ayrılarak türevlerinin alınması hesaplanacaktır. 2. Bölümde Bir polinom ile bir logaritmik fonksiyonun çarpımından oluşan integraller ve sadece bir fonksiyondan oluşan integrallerin kısmi integrasyon yöntemi ile integrallerinin alınması konuları işlenecektir.

Kısmi integrasyon yöntemi mevcut haliyle integralinin alınmasının zor ve karışık olduğu fonksiyonları, parçalardan birinin kolayca integralinin alınabileceği 2 çarpana ayırma yöntemidir. 

u ile v, x değişkenine bağlı fonksiyonlar olsun. u ile v nin çarpımının türevi

(u.v)’ = u’.v+ u.v’ 

d(u.v) = du . v + u.dv şeklindedir. u.dv terimini yalnız bırakırsak,

u.dv = d(u.v) – du.v  elde ederiz. Şimdi her iki tarafın integralini alalım.

∫u .d = u.v - ∫v .du


Buna göre kısmi integrasyon yöntemi iki çarpandan meydana gelen veya getirilebilen fonksiyonlara uygulanır. Bu işlemde integral içindeki fonksiyon parçalardan birinin kolayca integralinin alınabileceği iki parçaya ayrılır.

Şimdi sırayla bu yöntemin uygulandığı integral tiplerini inceleyelim.

1. Bir polinom ile bir üstel fonksiyonun çarpımından meydana gelen integrallerde polinom u, kalan kısım dv olarak belirlenirse çözümde kolaylık sağlanır.

Örnek:


∫3x2 .e5x dx


İntegralini hesaplayınız.


Çözüm:

3x2 = u

6x dx= du


e5x = dv olsun. Bu eşitliğin integralini alırsak, 

v =1 . e5x olur.
5
Şimdi 

∫u .dv = u.v - ∫v .du


Formülünü uygulayalım. u ile v’yi yerine yazalım.

Kismi integrasyon k1i1


3x2 .e5x  terimine I1 diyoruz.
5
 İntegral ifadesine ise I2 diyoruz. Bu iki ifadeyi en son birleştireceğiz.


Şimdi I2 terimi için aynı işlemi yapacağız.


Bu integrali de u, v ikilisi olarak ifade edelim.

Kismi integrasyon k1i2


u = x

dv = e5x

olsun. 

du = dx 

v = ∫ e5x dx


= e5x
5
Bu durumda ikinci integral,

Kismi integrasyon k1i3


Şeklinde olur. Bunu I1 ile birleştirmeliyiz.

Kismi integrasyon k1i4


İki kez kısmi integrasyon yöntemi uyguladık, elde ettiğimiz sonuçları birleştirdik. Matematik işlem yapma alışkanlığınız olursa hızlı gidersiniz.


2. İntegral bir polinom ile bir trigonometrik fonksiyonun çarpımından meydana geliyorsa, polinoma u, trigonometrik fonksiyona dv demek işlemi kolaylaştırır.


Örnek:

Q(x) = ∫2x2.cos2x dx


İntegralini hesaplayınız.


Çözüm:

Polinom u, trigonometrik fonksiyon dv olsun.

∫u .dv = u.v - ∫v .du


Formülünü uygulayalım.

u = 2x2

du = 4x dx

dv = cos2x

v =1 sin2x
2u.v = 2x2 .1 . sin2x
2u.v = x2 . sin2x

v.du =1 . sin2x . 4x
2v.du = 2x . sin2x

Buraya kadar yaptığımız kısmi integrasyon işlemleri sonucunda, integralimiz aşağıdaki şekildedir.


Q(x) = x2 .sin2x - ∫(2x.sin2x) dx

Bu eşitlikte x2.sin2x = I1 olsun.

 İntegral içindeki ifade I2 olsun. I2 nin integralini alıp I1 ile toplayacağız. Yani 2x.sin2x terimine tekrar kısmi integrasyon yöntemini uygulayacağız.


2x.sin2x ifadesinde u = 2x, sin2x = dv olsun.

u = 2x

du = 2

dv = sin2x

v = -1 cos2x
2u.v = 2x .-1 . cos2x
2
= -x.cos2x

v.du =-1 . cos2x . 2
2= -cos2x


Bu işlemleri yerine koyarsak integral sonucu aşağıdaki gibi olur.

I2 = -x.cos2x - ∫-(cos2x) dx

= -x.cos2x + 1 .sin2x
2
Şimdi I1 ile I2 yi birleştirelim.

I1 + I2 = x2.sin2x + x.cos2x –1 . sin2x
2Q(x) = x2.sin2x + x.cos2x –1 . sin2x
2
Olur.


Değişken Değiştirme YöntemiSANATSAL BİLGİ

12/09/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI