L HOSPİTAL KURALI 

Matematik dersi, türevin uygulamaları konusu. Limitlerde belirsizliğin türev ile çözülmesi. 0/0, ∞/∞, 0.∞ ve ∞ - ∞ belirsizliklerinin L’Hospital kuralı uygulanarak çözülmesi.


L Hospital kuralı limitlerde 0/0 veya ∞/∞ belirsizlikleri ile karşılaşıldığında, türevden yararlanarak bu problemlerin çözülmesini sağlar.

Bu kural 0/0 veya ∞/∞ belirsizliklerinin yanı sıra 0.∞ ve ∞ - ∞ belirsizlikleri durumunda da fonksiyonda bazı düzenlemeler yapılabiliyorsa uygulanabilir.

Teorem:

f ve g fonksiyonları [a, b] aralığında sürekli ve (a, b) aralığında türevlenebilen iki fonksiyon ve k ∈ (a, b) olmak üzere,

LHospital1


Yani pay ve paydadaki fonksiyonların türevleri alınarak tekrar pay ve paydaya konulur ve tekrar limit alınır.

Belirsizlik durumu devam ederse 2. ve 3. Mertebeden türevler alınarak belirsizlik durumu ortadan kalkıncaya kadar devam edilebilir.


1. 0/0 Belirsizliği


Örnek:

lim(x→3) x3 – 3x2 + 2x – 6
2x2 – 6x
Limitinin sonucu nedir?


Çözüm:

Pay ve paydadaki ifadeleri ayrı fonksiyonlar olarak düşünelim.

x3 – 3x2 + 2x – 6 = f(x)

2x2  – 6x = g(x)

Olsun.


Lim(x→3)f(x) 
= 0
0
g(x)
Sonucunu verir, bu nedenle f(x) ve g(x) fonksiyonlarının türevini alacağız.

f’(x) = 3x2 – 6x + 2

g’(x) = 4x – 6

Şimdi bu türevleri oranlar ve limitini alırsak,

Limx→3 f'(x)
g'(x)

= Lim(x→3) 3x2 – 6x + 2
4x – 6
= 11/6

olarak bulunur.


Örnek:

lim(x→5) 2xcos(πx) + 10
x2 – 25
İşleminin sonucu nedir?


Çözüm:

x bir tek tamsayı olduğunda,

Cos(π.x) = -1 olduğundan, x = 5 için,


lim(x→5) 2x.cos(πx) + 10
= –10 + 10
25 – 25
x2 – 25
= 0/0

Olduğu için pay ve paydanın türevini alacağız.


2xcos(πx) – 8 = f(x)

x2 – 25 = g(x) olsun.

f’(x) = 2cos(πx) – 2xsin(πx)

g’(x) = 2x

Şimdi türevlerini aldığımız fonksiyonları oranlayarak limitlerini alalım.

lim(x→5) f’(x)
g’(x)
lim(x→5) 2cos(πx) – 2xsin(πx)
2x
lim(x→5)-2 - 0
10
= - 1/5


2. ∞/∞ Belirsizliği


Örnek:

lim(x→0) 2lnx
3
2x2
Limitini hesaplayınız.


Çözüm:

Lim(x→0)  2lnx = -∞

Lim(x→0) (3/2x2) = ∞

Olduğundan, ∞/∞ belirsizliği ortaya çıkmaktadır.


 Bu nedenle limite L’Hospital kuralını uygulayacağız.


f(x) = 2lnx

f’(x) =2
xg(x) = 3
2x2
g'(x) = -3x
2x4
= -3/2x3


Bu değerleri limitte yerine koyarsak,

LHospital8= 0 olur.


3. 0.∞ belirsizliği

Örnek:

Lim(x→π/2) cos7x . sec5x limitini hesaplayınız.

Lim(x→π/2) cos7x = 0

Lim(x→π/2) sec5x = ∞

Olduğundan 0.∞ belirsizliği ortaya çıkmaktadır.

f(x) = cos7x

g(x) = sec5x olsun.

cosx.secx çarpımını limit içerisine,

lim(x→π/2)    f(x)
1
g(x)
Şeklinde koyarsak 0/0 belirsizliği oluşur. Çünkü g(x) limiti ∞ olduğundan 1/∞ 0’a gider.

Şayet limiti 

lim(x→π/2) g(x)
1
f(x)

Biçiminde düzenlersek bu kez ∞/∞ belirsizliği elde ederiz. Her iki durumda da L’Hospital Kuralı uygulanabilir.


Biz ∞/∞ belirsizliği haline getirerek çözeceğiz.

LHospital11


Sec5x = 1/cos5x


Olduğundan,

LHospital12


Sonucunu elde ederiz. Şimdi pay ve paydanın türevini alırsak,

(cos7x)’ = -7sin7x

(cos5x)’ = -5sin5x

lim(x→π/2) -7sin7x
-5sin5x
= - 7/5

x = π/2 = 90 olduğunda sin7x = sin630 olmaktadır ve bu değer -1'e eşittir. sin5x = sin450 = 1 dir.


4. ∞ - ∞ Belirsizliği

Limx→a  [f(x) – g(x)] = ∞ - ∞ oluyorsa f(x) – g(x) ifadesinde bir takım düzenlemeler yapılarak limit değeri ∞/∞ yapılmaya çalışılır. Sonrasında L’Hospital Kuralı uygulanarak çözüme gidilir.


Örnek:

LHospital14


Limitini hesaplayınız.


Çözüm:

lim(x→π) (1 
-1)
tanx
sinx
= lim(x→π)1
- lim(x→π) 1
tanx
sinx
= ∞ - ∞ olmaktadır. çünkü tanx = sinx/cosx ve sinπ= 0 olacağından 1/tanx değeri sonsuza gider.

f(x) =  1/sinx

g(x) = 1/tanx olsun.

tanx = sinx/cosx olduğuna göre,


LHospital16


Bu ifadenin türevini alalım.

LHospital17


Bu ifadenin limiti,

Limx→π (sinx/cosx)

= 0 olmaktadır.


Maksimum - Minimum ProblemleriSANATSAL BİLGİ

17/08/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI