FİZİK IŞIK BİLGİSİ

Ygs ve 10. Sınıf Fizik. Işık tanımı, aydınlanma, ışık şiddeti, ışık akısı. Konu anlatımı.Işık Nedir?

Modern ışık teorisine göre ışık, dalga ve tanecikli yapı özelliği gösteren çok küçük enerji paketleridir. Işığı meydana getiren bu enerji paketçiklerine foton adı verilmiştir. Işık maddesel ortamda hareket ederken hem dalga hem de tanecik gibi davranır.

Su dalgalarında meydana gelen yansıma, kırılma, kırınım ve girişim olayları ışıkta da görülür. Aydınlanma

Bir cismin aydınlanma şiddeti ışık kaynağının bu cisme uzaklığı ile ters orantılıdır. Işık kaynağı cisme yaklaştırıldığında cisim daha çok aydınlanırken, ışık kaynağı cisimden uzaklaştırıldıkça cisim daha az aydınlanır. Bu durumun sebebi, ışığın ışık kaynağından çıkan foton paketçikleri yapısında olmasıdır. Enerji kaynağından çıkan paketçikler her tarafa dağılır ve dağıldıkları alanı aydınlatırlar. Aydınlanmayı sağlayan bu enerji paketçikleri ışık kaynağı bir cisme ne kadar yakınsa o cisme o kadar fazla sayıda çarparlar. Bir cisme ne kadar fazla sayıda ışık paketçiği çarparsa o cisim o kadar çok aydınlanır.

Yapılan araştırmalar uzaklık iki katına çıkarıldığında birim yüzeye dik çarpan tanecik sayısının dörtte birine düştüğünü göstermiştir. Bu duruma göre aydınlanma şiddeti uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

Aydınlanma konusuna başka bir örnek olarak karanlık bir odada mum yakma örneğini verebiliriz. Bu odada bir mum yakarsak oda biraz aydınlık olur, mum sayısını ikiye çıkarırsak oda daha fazla aydınlanacaktır. Mum sayısını 3’e ve 4’e çıkarırsak oda neredeyse gündüz gibi olur. Bu durum ışık kaynaklarından çıkan foton paketçikleri sayısı ile açıklanır. Her mum bir ışık kaynağı görevi görür, her mumun belli sayıda foton üretme kapasitesi vardır. 4 adet mum yakılırsa odada dolaşan toplam tanecik sayısı 1 mumun verdiği tanecik sayısının 4 katı olur. Oda daha fazla aydınlanır.

Işık Şiddeti: (I) Bir ışık kaynağının birim zamanda yaydığı ışık enerjisine ışık şiddeti denir. Birimi candela (cd) ’dır. 

1 Candela platinin ergime sıcaklığında olan bir cismin (platinin ergime sıcaklığı 1760 °C dir) 1 cm2 lik yüzeyinin kendisine dik olan bir doğrultuda verdiği ışık şiddetinin 1/160 ‘ına eşittir.

Işık Akısı(Φ) : Bir kaynaktan birim zamanda çıkan ışık miktarına ışık akısı denir. Birimi lümen(lm) dir.

Lümen: 1 cd ışık şiddetinde olan noktasal bir ışık kaynağından 1 m uzakta bulunan ve ışık kaynağından gelen ışıklara dik yerleştirilmiş bulunan 1 m2 lik yüzeye gelen ışık akısıdır.


Yarıçapı r olan bir kürenin iç yüzey alanı 4πr2 dir. Yarıçapı 1 m olan bir kürenin merkezinde bulunan 1 cd şiddetindeki ışık kaynağının yayacağı toplam ışık akısı 4π lümendir.I şiddetindeki ışık kaynağının yayacağı toplam ışık akısı ise 

Φ = 4.πI dir.


SANATSAL BİLGİ

04/11/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI