9. SINIF ELEKTRİK ALAN

9. sınıflar fizik dersi, elektrostatik konusu. Elektrik alanın tanımı. Bir yükün kendisinden d kadar uzaklıkta oluşturduğu elektrik alan şiddeti.


+1 birimlik yüke etki eden kuvvete elektriksel alan denir. Burada birim yükün değeri 1 seçilir. İki yükün birbirine uyguladığı kuvvet;

F = k .q1.q2
d2
İle bulunuyordu.

q1 yükünün d kadar uzaklıkta oluşturduğu elektriksel alanın büyüklüğü;

E = F  ile bulunur.
q2
 q2 = +1 alınırsa F kuvveti;

F = k.q1.1olur.
d2
F = k.q1 dir.
d2
Bu kuvvete q1 yüklü cismin elektriksel alanı denir. Bu alana giren herhangi bir q2 yüküne, q1  yükü F kuvveti ile q2 yükünün çarpımı kadar bir kuvvet uygular. Buradan elektriksel alanın, bir yükün kendisinden d kadar uzaklıkta etki edebileceği elektriksel kuvvet olduğu anlaşılır.

Elektriksel alan E ile gösterilir. q0, +1 birimlik deneme yükünü göstermek üzere;

E = F
q0Bağıntısı ile verilir.

Elektriksel alan birimi;

E = N/C = Newton/Coulomb dur.

Pozitif İşaretli Bir yükün Elektriksel Alanı

ElektrikAlan_S9R1


Yukarıdaki şekilde K yükünün değeri +q dur. Bu yükün kendisinden herhangi bir d uzaklığındaki elektrik alan şiddetini bulalım.

F =k. +q.1
d2
K yükünün B noktasında etkili olan elektrik alan şiddeti;

E =k. +q.1 dir.
d2
E =k. q olur.
d2
B noktasına herhangi bir yük konulursa K cisminin bu noktadaki elektriksel alan şiddeti biliniyorsa Bu yüke uyguladığı elektriksel kuvvet bulunabilir.


Örnek:

ElektrikAlan_S9R2


K yükünün B noktasında oluşturduğu elektriksel alan şiddetini ve bu noktaya konulan +4q yüklü cisme etkiyen elektriksel kuvveti bulunuz.

Çözüm:

Elektrik alan şiddeti E ;

E = k.12q.1
d2E = k.12q N/C
d2
B noktasına konulan +4q yüklü cisme etkiyecek elektriksel kuvvet;

F = E.q

F = k. 12q .4q
d2
F = k. 48q2
d2
Örneğin;

q1 = 12C (12 coulomb)

q2 = 4 C (4 coulomb) olsun

d= 2 m olsun

Bu durumda elektriksel kuvvet,

F = 12. 4
4F = 48
4F = 12 N

q1 yükünün d = 2 m'de oluşturduğu elektriksel alan;

E = F
= 12= 3 N/C
4
q2

Negatif İşaretli Bir Yükün Elektriksel Alanı

ElektrikAlan_S9R4A noktasında negatif işaretli bir yük bulunursa elektriksel alanın yönü A noktasına doğru olur. Elektriksel alan formülü ise değişmez.

E = k.q
d2
Her elektrik yükü kendisinden herhangi bir uzaklıkta bir elektriksel alan oluşturur. Elektriksel alanın şiddeti yükten uzaklaştıkça azalır. Elektriksel alan vektörel bir büyüklüktür.

Bir ortamda birden fazla yük varsa bu yüklerin belli bir noktadaki toplam elektriksel alan şiddetleri, bu yüklerin tek tek bulunan elektrik alan şiddeti vektörlerinin bileşkesine eşittir.

Bir q yükünün oluşturduğu elektriksel alanın yönü, q yükünün işareti pozitif q yükünden dışa doğru, negatif ise q yükünün merkezine doğrudur.


9. Sınıf Elektroskop

9. Sınıf Elektriksel KuvvetSANATSAL BİLGİ

10/10/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
esra akdağ
çok güzel
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI