BASINÇ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

10. Sınıflar ve ygs fizik dersi. Katıların basıncı, sıvıların basıncı ve açık hava basıncı konularını kapsayan çözümlü sorular.


Soru – 1 

Basinc_T1S1


Büyük yüzeyinin alanı 5A birimkare, küçük yüzeyinin alanı 2A birimkare, ağırlığı 6G olan katı bir cismin Y düzlemine şekil – 1 deki durumda yaptığı basınç P1, Şekil-2 deki durumda yaptığı basınç P2 dir.

P2/P1 oranı kaçtır?

A) 3/4              B) 5/3              C) 5/2

D) 2               E)10/3


Soru – 2

Basinc_T1S2


Boyutları 5a, 5a ve 10a olan özkütlesi 2d olan bir A kare prizmasının ortasından boyutları 2a, 2a ve 10a olacak şekilde bir B kare prizması kesilip çıkarılıyor.


A kare prizmasının kesilmeden önce yaptığı basınç P1, B parçası kesilip çıkarıldıktan sonra yaptığı basınç P2 olduğuna göre P1/P2 oranı kaçtır?

A) 3                    B) 2                         C) 1,5

D) 1                   E) 0,5


Soru – 3 

Basinc_T1S3


İçinde 1 g/cm3 yoğunluklu su bulunan su cenderesi F kuvveti, X ve Y cisimleri ile şekildeki gibi dengededir.

X cisminin bulunduğu piston ile Y cisminin bulunduğu piston arasındaki mesafe 20 cm, F kuvvetinin uygulandığı piston ile X cisminin bulunduğu piston arasındaki mesafe 20 cm dir.

Y cisminin ağırlığı 80 N olduğuna göre GX/F oranı nedir.

(g = 10 m/s2)

A) 5,6                       B) 4,8                    C) 4,25

D) 3,75                     E) 2,75   


Soru – 4 

Basinc_T1S4


Şekildeki su cenderesinde pistonların hepsi eşit seviyededir. F kuvvetinin büyüklüğü 60 N olduğuna göre X ve Y cisimlerinin ağırlıkları toplamı kaç N’dur?


A) 300                      B) 240                   C) 200

D) 180                     E) 150


Soru – 5 

Basinc_T1S5


X, Y, Z sıvıları uçları açık U borusunda şekildeki gibi dengededir. X sıvısının yoğunluğu 4d, Y sıvısının yoğunluğu 2d olduğuna göre Z sıvısının yoğunluğu kaç d dir?


A) 1                         B) 3/2                  C) 4/3

D) 2                         E) 5/2


Soru – 6

Basinc_T1S6 Şekildeki U borusunda X, Y ve Z sıvıları bulunmaktadır. X sıvısının yoğunluğu 3d, Z sıvısının yoğunluğu 1,5d olduğuna göre Y sıvısının yoğunluğu kaç d dir?

A) 4                          B)3                         C)2,5

D) 2                         E) 1,5


Soru – 7 

Basinc_T1S7


Yükseklikleri eşit A, 3A ve 5A taban alanına sahip kaplarda X, Y ve Z sıvıları bulunmaktadır. Bu sıvıların yoğunlukları arasında dX = 3dY, dY = 2dZ ilişkisi olduğuna göre bu sıvıların tabanlarındaki basınç kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A) FZ > FX > FY                     B) FX= FY > FZ                         C) FY=FZ>FX

D) FZ > FY > FX                    E) FX > FY > FZ


Soru – 8 

Basinc_T1S8


Eşit yükseklikteki K, L ve M kapları X, Y ve Z sıvıları ile doludur. K, L, M kaplarının taban alanları sırasıyla 3A, A ve 4A dır. Bu kapların tabanlarındaki basınç kuvvetleri arasında FL = 2FM ve FK = 0,5FL ilişkisi olduğuna göre X, Y ve Z sıvılarının yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A)dX > dY > dZ                      B) dX = dY = dZ                    C) dZ > dY > dX

D) dY > dX > dZ                    E) dY > dZ > dX


Soru – 9

Basinc_T1S9


Birbirine bağlı olan ve bağlantı bölümleri açık olan K, L ve M kapları şekildeki gibi dengededir. L kabının ön yüzeyinin boyutları a birim, M kabının ön yüzeyinin boyutları 2a birimdir. Buna göre L ve M kaplarının ön yüzeylerindeki sıvı basınç kuvvetlerinin oranı FL/FK kaçtır?

A) 3/8                               B) 6/8                        C) 7/16

D) 8/32                             E) 11/32Soru – 10 

Bir bilimadamı iki farklı sıvı ile açık hava basıncını ölçmek istemiştir. Bunun için yoğunluğu 13.6 g/cm3 olan civa ile yoğunluğu bilinmeyen bir X sıvısı alıyor. Önce hava basıncını civa ile ölçüyor ve cive yüksekliğini 76 cm buluyor. Ardından aynı deneyi X sıvısı ile yapınca sıvı yüksekliği 150 cm olarak ölçüyor.

Buna göre X sıvısının yoğunluğu kaç g/cm3  tür?

A) 5,5                          B) 6,8                           C) 7

D) 7,2                          E) 8


Basınç Test Çözümleri
SANATSAL BİLGİ

01/07/2017 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
Asli
Biraz daha soru olabilirdi. Soru sayısı az konular daha fazla olmalıydı
AYSE
SORLARI ARTTIRIN
nicky
çok güzel bi site
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI