BASINÇ TEST ÇÖZÜMLERİ

10. Sınıflar ve ygs fizik dersi. Katıların basıncı, sıvıların basıncı ve açık hava basıncı konularını kapsayan çözümlü soruların cevapları.


Çözüm – 1 

Şekil -1 ve şekil – 2 de katı cismin ağırlığı aynıdır değişmez. Yüzeye yaptığı basınç yüzey alanı ile ters orantılıdır.

Şekil – 1 deki basıncı;

P1 = 6G
5A
Şekil – 2 deki basıncı;

P2 = 6G
2A
P2
= 6G
. 5A
6G
2A
P1P2
= 5
2
P1
Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2 

A kare prizması kesilmeden önceki ağırlığını hesaplayalım.

GA1 = 5a.5a.10a.2d 

GA1 = 500a3.d

Bu durumda A prizmasının yüzeye yaptığı basınç;

P1 = 500.a3 . d
25.a2
P1 = 20ad

A prizmasından kesilip çıkarılan B prizmasının kütlesi,

GB = 2a.2a.2d.10a

GB = 80a3d


Bu kütleyi A prizmasından çıkarırsak A prizmasının kalan ağırlığı;

GA2 = 500a3.d – 80a3

GA2 = 420a3d olur.

A prizmasının tabanında 2a.2a = 4a2  birimlik bir boşluk oluştu. Bu boşluğu çıkardıktan sonra A prizmasının kalan taban alanı

TA2 = 25a2 – 4a2 = 21a2

A prizmasının son durumda yaptığı basınç;

P2 = 420a3 . d
21a2
P2 = 20ad

P2 = 1
P1
Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 3 

Basinc_T1C1


Sistem dengede ve Y cisminin ağırlığı biliniyorsa X cisminin ağırlığını bulabiliriz. X veya Y cisimlerinin birisi ile F arasında bağıntı kurarak F kuvvetini de bulabiliriz.

X cisminin kütlesini bulalım.

C ve D noktalarında sıvı basıncı eşittir.

X 
= Y+ hdg
40
60X
= Y + 20.1.10
40
60X 
= Y + 8000
40
60
Yoğunluk gram/cm3 alındı 8000 değerini Newton’a çevirmek için 1000’e böleriz.

X
= 80 + 8
40
60X = 44
3X = 132 N

Şimdi X cisminin ağırlığından yararlanarak F kuvvetinin büyüklüğünü bulalım.

A ve B noktalarında sıvı basınçları eşittir.

F 
= X + hdg
60
20F 
= X +  20.1.10
60
20
F
= X + 12000
60
20
12000 ağırlığı gram cinsindendir. Bunu kg veya Newton’a çevirmek için 1000’e böleriz.

F 
= X + 12
60
20F 
= 132 + 12
60
20F = 144
3F = 48 N

GX
= 132
48
FGX  = 2,75
F
Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 4 


Önce X cisminin ağırlığını bulalım.

F 
= G
A2
A160 
= X
3A
2AX = 180
2X = 90 N


Y cisminin ağırlığı,

60 
= Y
5A
2A
Y = 300
2Y = 150 N


X + Y = 240 N olur.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 5 

Basinc_T1C2 


A ve B noktalarında sıvı basınçları eşittir.

PA = 2h.4d

PB = 3h.2d + 2h.dZ

PA = PB

8hd = 6hd + 2h.dZ

2hd = 2hdZ

dZ = d olur.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 6 

 Basinc_T1C3


U borusunun sol kolunda A noktasında 4h yüksekliğindeki X sıvısı ile 2h yüksekliğindeki Z sıvısının yaptığı basınç sağ kolda 6h yüksekliğindeki Y sıvısının B noktasına yaptığı basınca eşittir.


PA = 4h.3d + 2h.1,5d

PA = 15hd

PB = 6h.dY

PA = PB

15hd = 6h.dY

5d = 2dX

dY = 2,5d olarak bulunur.seçeneği.


Doğru cevap C 

Çözüm – 7

Z sıvısının yoğunluğu d olsun. Buna göre;

dY = 2dZ olduğuna göre dY = 2d olur.

dX = 3dY olduğuna göre dX = 3.2d = 6d olur.

Bu durumda X, Y ve Z sıvılarının tabana yaptıkları basınç kuvvetinin büyüklükleri;

FX = 6d.A

FY = 6d.A

FZ = 5d.A

FX = FY > FZ olur.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 8 

Z sıvısının yoğunluğu d, tabanına etkiyen basınç kuvvet F olsun bu durumda;

FM = F = 4A.h.d.g olur. 

FL = 2FM olduğuna göre;

FL = 8A.h.d.g dir.

8A.h.d .g = A.h.dY.g

dY = 8d olur.


FK = 0,5 FL olduğuna göre;

FK = 4A.h.d.g dir.

3A.h.dX.g = 4A.h.d.g

3dX = 4d

dX = 4d
3Buna göre sıvıların yoğunlukları arasında dY > dX > dZ ilişkisi vardır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 9

Basinc_T1C4


L kabının orta kısmına etkiyen sıvı basıncı;

PL = 5a +a .d.g
2PL = 11a .d.g
2
L kabının ön yüz alanı;

LA = a.a = a2

L kabının ön yüzeyine etki eden basınç kuvveti;

FL = 11a3 .d.g
2
M kabının orta noktasında etki eden sıvı basıncı;

PM = 3a + 2a . d.g
2PM = 4a.d.g

L kabının ön yüzeyinin alanı;

MA = 4a2

M kabının ön yüzüne etki eden sıvı basınç kuvveti;

FM = 4a.d.g.4a2

FM = 16a3.d.g

FL 
 =   11a3.d.g
2
16a3.d.g
FM
= 11
32Doğru cevap C seçeneği.Çözüm – 10

Civa ile yapılan ölçümde kaydedilen basınç değeri;

Pciva = 76.13,6.g

Pciva = 1020.g dir.

X sıvısı ile ölçüm yaptığında kaydettiği basınç değeri;

PX = 150.dX.g

Bu iki basınç değeri de açık hava basıncını gösterdiğinden birbirine eşit olacaktır.

1020.g = 150.dX.g

102 = 15dX

dX = 102
15dX = 6,8 g/cm3 tür.

Doğru cevap B seçeneği.Basınç Test Soruları

Basınç Konu AnlatımıSANATSAL BİLGİ

01/07/2017  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI