BASİT HARMONİK HAREKET SORULAR

12. Sınıflar ve üniversiteye hazırlık fizik dersi. Basit harmonik harekette periyot, hız, ivme, kuvvet ve konum hesaplamaları ile ilgili çözümlü test soruları.


Soru – 1 

Bhh_T1S1


N-L arasında basit harmonik hareket yapan bir cisim M-O arasını 3 saniyede aldığına göre bu cismin periyodu kaç saniyedir?

A) 36                 B) 24                  C) 18

D) 12                 E) 9


Soru – 2 

Bhh_T1S2


t = 0 anında L noktasında bulunan bir cisim, L noktasından K noktasına 3 saniyede geldiğine göre bu cisim harekete başladıktan 5 saniye sonra O noktasına göre hangi konumda olur?


A) 1 yönünde 24 cm

B) 2 yönünde 24 cm

C) 2 yönünde 17 cm

D) 1 yönünde 17 cm

E) M noktasında


Soru – 3 

Bhh_T1S3


t = 0 anında O noktasında olan bir cisim N-M arasında harmonik hareket yapmaya başlıyor.

Cismin periyodu 9 s olduğuna göre, cisim harekete başladıktan 12 saniye sonra O noktasından kaç cm uzakta olur?

A) 18                  B) 24               C) 28,8

D) 32,4               E) 34,8


Soru – 4 

Bhh_T1S4


t = 0 anında O noktasında bulunan bir cisim t = 4,5 saniyede L noktasında olduğuna göre bu cismin t = 20 saniyedeki hızı kaç cm/s dir?

(π = 3 alınız)

A) 3,5                  B) 4,62           C) 5,25

D) 8                     E) 10,2


Soru – 5 

Bhh_T1S5


Şekilde B-C arasında basit harmonik hareket yapan bir cisim görülmektedir. Hareketin periyodu 7,2 s’dir.

Cisim t = 0 anında A noktasındadır. Bu cisim t = 3 s’de A noktasından 15 cm uzaklıkta olduğuna göre maksimum ivmesi kaçtır?


A) 12                B) 15,6               C) 17,4

D) 19,2             E) 21


Soru – 6 

t = 0 anında denge noktasında bulunan 5 kg kütleli bir cismin konum denklemi;

x = 50.sin(2π.t/10) 

şeklindedir.

cisim denge noktasından 30 cm uzaklıkta iken geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğü kaç Newton’dur?

A) 36                  B) 32            C) 27

D) 20                  E) 18


Soru – 7 

t = 0 anında genlik noktasında bulunan ve basit harmonik hareket yapan 8 kg kütleli bir cismin t = 3 saniyedeki geri çağırıcı kuvvet değeri 45 N, maksimum geri çağırıcı kuvvet değeri 90 N ise cismin maksimum hızı kaç cm/s dir?

(π = 3 alınız)

A) 36                     B) 33,75           C) 30,25

D) 25,6                  E) 23,21


Soru – 8 

Bhh_T1S8


A noktasında dengede bulunan 2 kg kütleli M cismi, B noktasına kadar çekilip bırakılınca harmonik hareket yapmaya başlıyor. Cisim tekrar A noktasına gelinceye kadar 1,5 saniye geçiyor.

Buna göre yay sabiti kaç N/m dir?

(π = 3 alınız)


A) 6                   B) 5            C) 4

D) 3                   E) 2


Soru – 9 

Çekim ivmesinin 10 cm/s2 olduğu bir yerde, m1 ve m2 kütleli iki cisim uzunlukları 10t ve 16t olan iki ipe bağlanarak basit harmonik hareket yaptırılıyor.

m1 kütleli cismin bulunduğu sarkacın periyodu 18 s ise m2 kütleli cismin bulunduğu sarkacın periyodu kaç saniyedir?

(π = 3, g = 10 cm/s2)


A) 24                B) 28           C) 32

D) 36               E) 40


Soru – 10 

Genliği 60 cm olan bir yay – kütle sisteminin maksimum hızı 24 cm/s dir. Yaya bağlı cismin kütlesi 10 kg dır.

Bu bilgilere göre yay sabiti kaç N/m dir?

(π = 3 alınız)

A) 10                B) 8              C) 4,5

D) 1,6              E) 0,8


Soru – 11 

90 cm uzunluğunda bir ipe, m kütleli bir cisim bağlanarak oluşturulan sarkacın periyodunu 0,6 s uzatmak için sarkacın bağlı olduğu ip kaç cm uzatılmalıdır?

(π = 3 alınız)


A) 15               B) 20        C) 30

D) 55               E) 70


Soru – 12 

Yatay ve sürtünmesiz bir düzlemde bir yaya 10 kg kütleli bir cisim bağlanarak basit harmonik hareket yapması sağlanınca periyodu 15 s olmaktadır.

Buna göre bu sarkaç sistemindeki yay 60 cm gerilirse geri çağırıcı kuvvetinin büyüklüğü kaç N olur?

(π = 3 alınız)

A) 0,32                 B) 0,45            C) 0,60

D) 0,72                 E) 0,96


Soru – 13 

1,2 m uzunluğunda ipin ucuna 5 kg kütleli bir cisim bağlanarak sarkaç haline getiriliyor ve basit harmonik hareket yapması sağlanıyor.

5 kg’lık bir cisim de bir yay sistemine bağlanıyor ve yay – kütle sisteminin periyodunun sarkacın periyodu ile aynı olması isteniyor.

Buna göre yay sabitinin kaç N/m olması gerekir?


A) 40,8             B) 36,5           C) 32,6

D) 24                E) 18,5


BHH Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

21/10/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI