ÇÖZÜMLÜ ELEKTRİKSEL KUVVET SORULARI II

11. sınıflar ve ygs – yks üniversiteye hazırlık konusu. Elektriksel kuvvetler ve hesaplamaları. Noktasal yüklerin birbirlerine uyguladığı kuvvetler ile ilgili açıklamalı çözümlü sorular.


Soru – 1 

1 C elektrik yükünde kaç adet elektron vardır?

A) 6,02x1023

B) 9,25x1022

C) 6,242x1018

D) 1,2x1015

E) 1,5x1012


Soru – 2 

1 elektron yükü kaç Coulombdur?

A) 6,02x10-23

B) 1,6x10-19

C) 6,242x10-18

D) 1,5x10-15

E) 2,26x10-12


Soru – 3 

Elk_kuvvett1s3


Şekildeki noktasal elektrik yüklerinden q1 = -2q, q2 = +3q büyüklüğündedir. Yükler arasındaki uzaklık d’dir. İki yükün birbirine uyguladığı kuvvet F’dir.

Yükler arasındaki uzaklık 3/2 katına çıkarılırsa yüklerin birbirlerine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü ne olur?


A) 9F/4             B) 3F/2              C) F/2

D) 2F/3            E) 4F/9


Soru – 4 

Elk_kuvvett1s4


Şekilde sabitlenmiş 3 adet noktasal yük görülmektedir. q1 = -3q, q2 = +4q, q3 = 5q büyüklüğündedir.

q1 ile q2 yükleri arasındaki mesafe d, q1 ile q3 yükleri arasındaki uzaklık 2d, q2 ile q3 yükleri arasındaki uzaklık 3d/2 dir.

q2 yükünün q1 yüküne uyguladığı kuvvet F1, q3 yükünün q1 yüküne uyguladığı kuvvet F2 ve q2 yükünün q3 yüküne uyguladığı kuvvet F3 dür.

F1, F2 ve F3 kuvvetleri arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A) F1 > F2 > F3

B) F1 = F2 = F3

C) F2 > F1 > F3

D) F3 > F2 > F1

E) F3 > F1 > F2


Soru – 5 

Elk_kuvvett1s5


Şekilde noktasal q1, q2 ve q3 yükleri görülmektedir. q1 = 8x10-6 C, q2 = -3x10-4 C ve q3 = 6x10-5 C dur.

q1 yükü ile q2 yükü arasındaki uzaklık 2m, q2 ile q3 arasındaki uzaklık 3 m dir.

q2 yüküne uygulanan bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç Newtondur?


A)12,6                   B) 15                   C) 18,5

D) 21,6                 E) 24


Soru – 6 

Elk_kuvvett1s6


Şekilde görülen X ve Y küresel cisimleri özdeştir. Bu kürelerin merkezleri arasındaki uzaklık 0,5 m dir.

İki kürenin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyülüğü F’dir.

Küreler birbirine dokunduruluyor ve aynı yerlerine yerleştiriliyor.

Son durumda küreler arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü ne olur?

A) F/2                   B) F/8                  C) F/15

D) F/20                E) F/30


Soru – 7 

Elk_kuvvett1s7


Yukarıdaki noktasal yüklerden q1’in yükü -3x10-4 C dur. X ve Y yükleri arasındaki uzaklık 0,6 m dir.

q1 yükünün q2 yüküne uyguladığı çekme kuvveti 375 N olduğuna göre, q2 yükünün büyüklüğü kaç C dur?


(k = 9x109 N.m2/C2)


A) 6x10-6

B) 2,4x10-5

C) 15x10-4

D) 6x10-5

E) 5x10-5


Soru – 8 

Elk_kuvvett1s8


Yukarıdaki şekilde q1 = 2,4x10-6 C ve q2 = 5x10-3 C dur. Yükler birbirinden d uzaklığına sabitlenmiştir.

Q1 yükünün q2 yüküne uyguladığı itme kuvveti 12 N olduğuna göre yükler arasındaki d uzaklığı kaç m’dir?

(k = 9x109 N.m2/C2)

A) 0,5                 B) 1,5               C) 3

D) 5                 E) 6,2


Soru – 9 

Elk_kuvvett1s9


Şekilde küresel ve noktasal q1 ve q2 yükleri yalıtkan iplerle tavana asılmışlardır. q1 yükünün büyüklüğü 8x10-5 C, q2 yükünün büyüklüğü 2,5x10-5 C dur. İki yük arasındaki mesafe 1 m dir.

T iplerindeki gerilme kuvvetleri kaç Newtondur?

(k = 9x109 N.m2/C2, sin53 = 0,8, cos53 = 0,6)

A) 36

B) 22,5

C) 18

D) 12,5

E) 9


Soru – 10 

 Elk_kuvvett1s10Yukarıda özdeş karelerden oluşturulmuş bir düzlem üzerine yerleştirilmiş X, Y ve Z yükleri görülmektedir.


Şekildeki noktasal X, Y ve Z yüklerinden X yükünün Y yüküne uyguladığı kuvvet F’dir.

Buna göre Y yükünün Z yüküne uyguladığı kuvvet kaç F’dir?


A) 6F                  B) 3F             C) 10 F/3

D) 3F/5              E) 5 F/3


Elektriksel Kuvvet Test-2 Çözümleri

Çözümlü Elektriksel Kuvvet Soruları -1


SANATSAL BİLGİ

09/05/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI