ÇÖZÜMLÜ GENEL DALGA SORULARI

10. sınıflar ve üniversiteye hazırlık fizik konusu. Yay, su, ses ve deprem dalgaları. Dalgaların genliği, frekansı ve dalga boyu. Dalgaların yansıması ve farklı ortama geçişi. Çözümlü test.


Soru – 1 

Ardışık iki tepe noktası arasındaki mesafe 120 cm olan bir dalga 6 cm/s hızla hareket etmektedir.

Bu dalganın periyodu kaç saniyedir?

A)10                    B) 15                C) 20

D) 25                   E) 30


Soru – 2 

5 cm/s hızla ilerleyen bir su dalgası derinlikleri farklı olan 3 ortamdan geçmektedir. K ortamına 5 cm/s hızla giren dalganın hızı 6 cm/s ye çıkmaktadır. K ortamından L ortamına giren dalganın hızı 4 cm/s ye düşüyor. M ortamında dalga hızı 3,5 cm/s olmaktadır.

Buna göre K, L ve M ortamlarının derinlikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.


A) dK>dL > dM

B) dM > dL > dK

C) dL > dK > dM

D) dM > dK > dL

E) dK > dM > dL


Soru – 3 

I. K dalgasında, sarsılan ortamın parçacıkları, dalganın ilerleme yönüne dik hareket etmektedir.

II. M dalgasında, sarsılan ortamın parçacıklarının hareket doğrultusu, dalganın ilerleme doğrultusundadır.

III. L dalgası, yayılmak için bir ortama ihtiyaç duymaktadır.

IV. X ve Y dalgaları aynı fazdadır.


Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) K dalgası enine dalgadır

B) L dalgası mekanik dalgadır

C) M dalgası boyuna dalgadır

D) X ve Y dalgaları aynı anda, aynı hızda ve aynı yönde titreşirler.

E) L dalgası güneş ışığı olabilir


Soru – 4

Bir dalgayı gözetleyen gözlemci bir noktadan saniyede 3 dalga tepesinin geçtiğini görmüştür. Aynı zamanda bu dalgaların hızının 120 cm/s olduğunu ölçmüştür.

Buna göre dalganın dalga boyu kaç cm’dir?

A) 50                  B) 40                 C) 30

D) 20                  E) 15


Soru – 5

Gdts5


X ile Y yayı O1 noktasından, Y ile Z yayı O2 noktasından birbirine eklemlenmiştir. X yayından Y yayına bir atma gönderiliyor, atma Y yayından Z yayına gidiyor ve yansıyarak geri dönüyor. Bu anda yansıyan ve iletilen atmalar şekilde görülmektedir.

V1, V2 yansıyan, V3 iletilen dalganın hızıdır. X1, X2 ve X3 atmaların genişlikleridir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X yayı Y yayından kalındır

B) Z yayı Y yayından kalındır

C) V3 hızı, V2 hızından büyüktür

D) X2 genişliği, X3 genişliğinden büyüktür

E) En büyük enerji X yayından gelen atmadadır.


Soru – 6 

 Gdts6


X ve Y dalgaları şekilde görüldüğü gibi aynı yönde 1 br/s hızla hareket etmektedirler. Engellere bağlandıkları uçlar sabittir.

Atmalar şekildeki konumlarında iken 6 saniye sonra bu dalgaların genlikleri toplamı kaç br olur?

A) 1                B) 2               C) 3

D) 4                E) 0


Soru – 7

Bir su dalgası sırasıyla X, Y ve Z ortamlarından geçmektedir. Bu dalga X ortamından Y ortamına geçerken yüzey normaline yaklaşarak, Y ortamından Z ortamına geçerken yüzey normalinden uzaklaşarak hareket etmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Y ortamında dalga hızı azalmıştır

B) Y ortamından Z ortamına geçtiğinde hızı azalmıştır.

C) X ortamı Y ortamından daha derindir

D) Z ortamındaki dalga boyu Y ortamındaki dalga boyundan büyüktür

E) Frekans her üç ortamda eşittir.


Soru – 8

 Gdts8


Şekildeki gibi çukur engele gelen dalga, çukur engelden ve düzlemsel engelden yansıdıktan sonra numaralandırılmış karelerden hangisinden geçerek sistemi terk eder?

A) 1                   B) 2                 C) 3

D) 4                   E) 5


Soru – 9

Gdts9


Yukarıda aynı maddeden yapılmış üç metal çubuk görülmektedir. Bu çubuklar bir miktar aşağı doğru çekilip bırakılıyor.

Çubukların frekansları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) fX > fY > fZ

B) fY > fX > fZ

C) fZ > fY > fX

D) fX = fY = fZ

E) fZ > fX > fY


Soru – 10

Ses dalgası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Frekansı yüksek olan sesler kalın sestir.

B) Ses dalgalarının frekansları eşitlenirse rezonans oluşur.

C) Sesin bir engele çarparak geri dönmesine yankı denir

D) Ses hızı saniyede 340 m’dir

E) Ses dalgası meydana getiren bir cisim sesten hızlı hareket ederse şok dalgası oluşur.


Soru – 11

Deprem dalgaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

A) P ve S dalgası türleri vardır

B) En fazla yıkıma Rayleigh dalgaları neden olur.

C) Bir depremin şiddeti neden olduğu yıkım ile orantılıdır

D) Bir depremin büyüklüğü sebep olduğu yıkım ile orantılıdır

E) Depremler enine ve boyuna dalgalardır


Soru – 12

6,5 şiddetindeki bir deprem, 4,2 şiddetindeki bir depremden ne kadar büyüktür.

A) 100 kat

B) 200 kat

C) 250 kat

D) 500 kat

E) 1000 kat


Soru – 13

Ardışık iki dalga tepesi arasındaki mesafe 100 cm olan bir su dalgası stroboskop ile gözleniyor. Dalgalar ilk kez stroboskopta hareketsiz duruma geldiğinde, stroboskop 150 devir/dakika hızla dönmektedir.

Stroboskobun yarık sayısı 8 olduğuna göre su dalgasının hızı kaç m/s dir?


A) 5                B) 7,5             C) 10

D) 15              E) 20


Soruların Açıklamalı Çözümleri


SANATSAL BİLGİ

08/03/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
ibrahim saber
Allah size razi olsun
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI