ÇÖZÜMLÜ SU DALGASI SORULARI

10. sınıflar ve LYS sınavı fizik dersi. Su dalgalarının yansıması, hızı ve farklı ortamlardaki hareketi ile ilgili çözümlü sorular. Su dalgalarının kırılması ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1 

 Sudalga_gt1s1Tümsek engele şekildeki gibi gelen dalgaların engelden yansıdıktan sonraki hareketini çiziniz.


Soru – 2

 Sudalga_gt1s2


Üç doğrusal engelden oluşan sisteme şekildeki gibi gelen K – L dalgası engellerden yansıdıktan sonra sistemi nasıl terk eder?


Soru – 3

 Sudalga_gt1s3


Şekilde çukur engele giden doğrusal bir su dalgası görülmektedir. Bu dalganın çukur engelden yansıdıktan sonraki hareketini ve doğrusal engelden yansımasını çiziniz.


Soru – 4 

Sudalga_gt1s4


Şekilde bir su dalgasının farklı bölümleri X, Y ve Z bölgeleri olarak işaretlenmiştir.

 Bu bölgelerdeki dalga boyları; λx, λy, λz olduğuna göre dalga boylarını karşılaştırınız.

Dalga hızları; ϑx, ϑy, ϑz olduğuna göre dalga hızlarını karşılaştırınız.

Dalga frekansları fx, fy,fz olduğuna göre frekanslarını karşılaştırınız.


Soru – 5

Bir su dalgasının frekansı 0,5 Hz dir. Bu dalga stroboskop ile izleniyor. Dalgalar ilk kez duruyormuş gibi gözlendiğinde stroboskobun frekansı ise 0,05 Hz dir.

Buna göre stroboskop üzerindeki yarık sayısı kaçtır?


Soru – 6

Periyodik olarak oluşan dalgalar 12 cm/s hızla ilerlemektedir. Bu dalgalara 6 yarıklı bir stroboskop ile bakılıyor. Dalgalar ilk kez duruyormuş gibi gözlendiğinde stroboskop dakikada 30 devir hızıyla dönmektedir. Su derinliği her yerde aynıdır.

Buna göre su dalgasının dalga boyunu bulunuz.


Soru – 7

Bir periyodik dalga üretecinin ürettiği dalgalar 20 cm/s hızla hareket etmektedir. Bu dalgaların dalga boyu 25 cm dir. Bu dalgalar 10 yarıklı bir stroboskop ile izleniyor. Dalgalar ilk kez duruyormuş gibi görüldüğünde stroboskobun devir sayısı kaçtır?


Soru – 8

Sudalga_gt1s8


Şekilde derin ortamda hareket eden bir X dalgası görülüyor.

Dalganın sığ ortamdaki hareketini çiziniz.


Soru – 9 

Sudalga_gt1s9


Yukarıdaki şekilde sığ ortamdan derin ortama doğru hareket eden bir X dalgası görülmektedir.

Bu dalganın derin ortamda ve derin ortamı geçtikten sonraki hareketini çizerek gösteriniz.


Soru – 10

Sudalga_gt1s10


Şekilde sığ ortamdan derin ortama hareket eden bir X dalgası görülmektedir.

Bu X dalgasının derin ortamdaki hareketini ve derin ortamı geçtikten sonraki hareketini çiziniz.


Soru -11

Sudalga_gt1s11


Bir X dalgasının I ve II numaralı ortamlardaki hareketi yukarıdaki şekilde görülmektedir.

Buna göre,

I. II. ortam daha derindir.

II. II ortamda dalganın hızı daha yavaştır.

III. I. ortamda dalganın hızı daha yavaştır.

IV. Dalganın şekil değiştirmesine hız farkı sebep olmuştur

Yargılarından hangileri doğrudur?


Soru – 12

Sudalga_gt1s12


Şekilde bir K dalgasının farklı ortamlarda hareketi görülüyor.

Buna göre,

I-  Dalga hızı I. Ortamda en fazladır.

II-  III. Ortamın derinliği en fazladır.

III- II. Ortamın derinliği I. Ortamın derinliğinden fazladır

IV- III. Ortamdaki hızı II. Ortamdaki hızından büyüktür.


Soruların Açıklamalı Çözümleri

Su Dalgası Yansıma Soruları


SANATSAL BİLGİ

28/02/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI