ÇÖZÜMLÜ SU DALGASI YANSIMA SORULARI

Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıması. Su dalgalarının birden fazla düzlemsel engelden yansıması. Su dalgalarının çukur engelden yansıması. Açıklamalı çözümlü sorular.


Soru – 1

 Sudalga_yt1s1


Birbirine dik iki engelden oluşan sisteme şekildeki gibi gelen X dalgası engellerden yansıdıktan sonra sistemi nasıl terkeder? 


Çözüm:

Su dalgalarının düzlem engellerden yansıması, ışığın düzlem aynadan yansımasına çok benzer. Su dalgasının yansımasını doğru çizebilmek için dalganın her iki ucundan engele birer ışın göndeririz. Bu ışınlar engelin normali ile eşit açılar yaparak yansıyacaktır.

 Sudalga_yt1c1


Şekildeki gibi aynanın her iki ucundan engellere birer ışın gönderdik. Bu ışınları çizerken engelleri birer ayna gibi kabul edebiliriz. Ardından dalgayı bu ışınlar arasına yerleştiririz. Gelen dalganın K ve L ucundan çizilen ışınların 1. Ve 2. Engeldeki yönlerine ve yansıyan dalgaların K – L uçlarına dikkat ediniz. Sonuçta dalga sistemi geliş doğrultusu ile aynı doğrultuda terk eder.


Soru – 2

 Sudalga_yt1s2


Doğrusal bir su dalgası şekildeki gibi düzlemsel bir engele geliyor.

Bu dalganın X noktasının tam engele çarptığı sıradaki şeklini ve dalga tamamen engelden yansıdıktan sonraki şeklini çiziniz.


Çözüm:

Dalgayı yavaşça hareket ettirelim, ilk önce Y noktası engele çarpacaktır. Sonra engele çarpan kısım X’e kadar gidecek ve X noktası engele çarptığı anda X – Y kısmı engelden yansımış olacaktır. Bu sırada gelen dalganın X – Z kısmı henüz engele çarpmamış olacaktır. Dalgayı iki parçaya ayırabiliriz, ilk olarak dalganın X – Y kısmının yansımasını X noktası engele değecek biçimde çizeriz. Dalganın X – Z kısmı henüz engele hareket halinde olduğundan, bu kısmı da X noktası engele değecek biçimde çizeriz. Böylece X noktası engele çarptığı andaki şeklini göstermiş oluruz.

 Sudalga_yt1c2


Dalganın X noktası engele çarptığı andaki ve dalga tam yansıdıktan sonraki şekli yukarıdaki çizimde gösterilmiştir.

Dalganın tam yansıdıktan sonraki halini çizmek için gelen dalganın Y ve Z kısımlarından engele gönderdiğimiz ışınların yansıyan bölümlerinin arasına dalgayı yerleştirmemiz yeterlidir.


Soru – 3

 Sudalga_yt1s3


Odak noktası F olan bir çukur engele şekildeki gibi gelen dalgaların çukur engelden yansıdıktan sonraki hareketini çizerek anlatınız.


Çözüm:

Çukur engele doğrusal olarak gelen su dalgaları aynadan dairesel biçimde yansır ve engelin odak noktasında toplanır. Odakta nokta halini alan dalgalar tekrar büyüyerek açılır.

 Sudalga_yt1s3


Soru – 4

 Sudalga_yt1s4


Şekilde karşılıklı iki çukur engel görülmektedir. 1. Engelin odak noktası F1, 2. Engelin odak noktası F2 dir. 2. Engelin odağında oluşturulan dalgaların 1. Aynaya çarptıktan sonraki hareketini çizerek anlatınız.


Çözüm:

Sudalga_yt1c4 


Dalgalar 2. Engelin odağında oluştuğu için bu engelden doğrusal olarak yansıyacaktır. 1. Engele doğrusal olarak gelen bu dalgalar 1. Engelden yansıdıktan sonra bu engelin odağında toplanacaktır ve buradan tekrar açılacaktır.

Şekilde 1 numaralı dalgalar 2. Engelin odağından gelen dalgaların yansıyış biçimidir. 2 numaralı dalgalar 1 nolu doğrusal dalgaların 1. Engelden yansımasıdır. 3 nolu dalgalar 2. Engelin odağında toplanmış olan 2 nolu dalgaların dağılışıdır.


Su Dalgası Yansıma Soruları -2

Su Dalgalarının Yansıması


SANATSAL BİLGİ

23/02/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI