DALGALAR TEST ÇÖZÜMLERİ

10. Sınıflar ve üniversiteye hazırlık konusu. Dalgaların temel büyüklükleri. Dalgaların farklı ortamlardaki hareketleri. Dalgaların yansıması ile ilgili soruların çözümleri.


Çözüm – 1 

Dalgalar taşıdıkları enerji biçimine göre ikiye ayrılırlar; mekanik enerji taşıyan dalgalar ve elektromanyetik enerji taşıyan dalgalar.

Elektromanyetik enerji taşıyan dalgaların yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaçları olmaz.

Mekanik enerji taşıyan dalgaların yayılmaları için maddesel bir ortam gereklidir.

Su dalgası, ses dalgası, yay dalgası, ipte oluşan dalga, deprem dalgası mekanik enerji taşıyan dalgalardır.

Işık dalgası, radyo dalgası gibi dalgalar elektromanyetik enerji taşırlar.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 2 

 Dalga_T1C2


Dalga düzgün atımlı olduğu için tepe noktaları arasındaki mesafe eşittir, şekilden görüleceği üzere ardışık iki tepe noktası arasındaki mesafe 20 cm dir.

 Bu tip soruları çözmek için 2. Bir yol, dalganın x eksenini kestiği ardışık iki nokta arasındaki mesafeyi bulup bu mesafeyi 2 ile çarpmaktır. Şekilde görüldüğü gibi bu mesafe 10 cm’dir. Dalga boyu bu mesafenin 2 katı olacaktır.

20 cm = 0, 2 m dir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 3 

Frekans 1 saniyede oluşan dalga sayısıdır.

Frekansı bulmak için önce periyodu bulalım. Periyot bir tam dalganın oluştuğu zaman dilimidir. Dalganın ardışık iki tepe veya çukur noktaları arasındaki zaman dilimi 1 periyottur.

Dalga_T1C3


Yukarıdaki şekilden görüleceği üzere bir tam dalganın oluşması için 0,4 s zaman geçmesi gerekmektedir. Buna göre dalganın periyodu 0,4 s dir. Frekans periyodun tersidir.

f = 1 = 2,5 Hz
0,4

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 4 

Dalga_T1C4


Tam bir dalga oluşması için geçen zamana periyot denir. Periyot, dalganın kendisini tekrar etme süresi olarak da tanımlanabilir.

Yukarıdaki şekilde t = 0 anında orjinden geçen dalga t = 10 ms de bir turunu yarılamıştır. t = 20 ms de dalga bir tam turunu tamamlamış olur.

Periyodu bulurken grafiğin x eksenini kestiği ardışık iki nokta arasındaki zaman farkını bulup 2 ile çarparız. 2. Yol olarak dalganın ardışık iki tepe noktası arasındaki zaman farkını buluruz. Bu süreler dalganın periyodunu verir.

Öte yandan grafik üzerinde zaman milisaniye cinsinden verildiğinden biz bu zamanı saniyeye çeviririz.


20 ms = 20 = 0,02 s
1000
Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5 

Dalga kaynağı saniyede 4 tam titreşim yapıyorsa bu dalganın frekansı 4 Hz dir.

V = λ.f

V = 0,1 . 4 = 0,4 m/s

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 6 

 Dalga_T1C6


Dalga boyunu bulmak için ardışık iki tepe noktası arasındaki mesafeyi bulmak yeterlidir. Şekildeki gibi iki tepe noktası arasını sayarsak 8 birim olduğunu görürüz.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 7

 Dalga_T1C7


Her iki dalga da zıt yönlerde hareket ederek engele gelirler. Engellerde uçlar serbest olduğundan genlikleri aynı tarafta kalacak biçimde yansırlar. 

Dalgaların 12 saniye sonraki konumlarını bulmak için her iki dalganın da ön kısmında birer nokta alalım. Bu noktayı 12 birim hareket ettirelim. 12 birim hareket 12 saniyede yapılacaktır. Her iki dalganın da ön uçlarındaki nokta 12 saniye sonra dalgalar tam üst üste binecek biçimde bir konum alır.

Birbirlerine genlikleri zıt yönlü olarak gelen bu dalgalar arasında, karşılaştıklarında yıkıcı girişim meydana gelir. 1. Dalganın genliği 3 birim, 2. Dalganın genliği 2 birimdir. Bileşke dalganın genliği 1 birim olacak ve büyük dalganın yönünde olacaktır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 8

 Dalga_T1C8


1. dalganın önünde bir A noktası, 2. Dalganın önünde bir B noktası alalım. A noktasını 8 birim hareket ettirelim. 2. Dalganın hızı, 1. Dalganın hızının 2 katı olduğundan B noktasını 16 birim hareket ettirmemiz gerekecektir. Bu süre içinde dalgaların her ikisi de engele çarpar ve başaşağı konumda geri dönerler. 8 saniye sonra tam üst üste gelirler ve şekildeki konumu alırlar. Bileşke dalganın genliği iki dalganın genlikleri toplamı kadar olur.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 9

Şekilde ortamların birleşme noktasına gelen atmanın bir kısmının mavi yayda yoluna devam ettiği, bir kısmının ise ters çevrilerek yansıdığı görülmektedir. Buna göre atma ince yaydan kalın yaya gelmiştir.

İnce yaydan kalın yay gelen atmanın kalın yayda genliği, genişliği ve hızı azalır. Frekansı değişmez.

Yansıyan atmanın genliği azalır, hızı ve genişliği değişmez.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 10


Kalın yaydan ince yaya gelen atma 2 atmaya ayrılır. Bu atmalardan biri kalın yayda yansıyarak geri dönen atmadır. Diğeri ise ince yaya geçen atmadır. Gelen atmanın genliği 2’ye ayrıldığından ince yayda ve kalın yayda oluşan atmaların genliği, gelen atmanınkinden küçük olur. Atma kalın yaydan ince yaya geçerken hızı artar, buna bağlı olarak genişliği de artar. Kalın yayda yansıyan atmanın hızı ve buna bağlı olarak genişliği değişmez.

Doğru cevap B seçeneği.


Dalgalar Test Soruları

Çözümlü Dalga Soruları Test-2

Çözümlü Dalga Soruları -3


SANATSAL BİLGİ

08/02/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI