DALGALAR TEST III ÇÖZÜMLERİ

10. sınıflar fizik dersi konusu. Dalga bilgisi, dalgaların yansıması, ortam değiştirmesi. İnce ve kalın yayda dalga hareketi ile ilgili çözümlü testin çözümleri.


Çözüm – 1

Dalga 10 cm’lik yolu 2 saniyede gidiyorsa, dalganın hızı 5 cm/s dir. Bunu en basit biçimde orantı yolu ile bulabiliriz.

I. ifade yanlıştır.

Dalga boyu, 30 – 6 = 24 cm’dir. II. ifade doğrudur.

Dalganın periyodunu hız denkleminden bulabiliriz.

V = λ
T5 = 24
T
T = 4,8 s

III. ifade de doğrudur.

Dalganın genliği x ekseninin üzerindeki veya altındaki büyüklüğünün mutlak değeridir. Bu dalganın genliği 20 cm’dir. VI. ifade yanlıştır.

Doğru Cevap B seçeneği.


Çözüm – 2 

 Dalgalar_T2C2


Frekans periyodun tersi olduğundan periyotlar eşit değilse frekanslar da eşit değildir.

Şekilden 1. Dalganın dalga boyunun 4 br, 2. Dalganın dalga boyunun 6 birim olduğu açıkça görülür.

Üstteki dalganın genliği 2 birim, alttaki dalganın genliği 3 birimdir. Dolayısıyla genlikleri de eşit değildir.

Dalgaların genlikleri eşit olmadığından, enerjileri de eşit değildir.

Dalgaların hızını hesaplayalım.

1. dalganın hızı,

V1 = 4 br
0,4 s
V1 = 10 br/s

2. dalganın hızı,

V2 = 6 br
0,6 s
V2 = 10 br/s


İki dalganın hızı eşittir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 3

Dalganın 1 saniyede oluşturacağı dalga sayısı frekansıdır. Dalganın frekansını bulalım.

V = λ.f

1,2 = 0,3.f

f = 4 Hz

Kaynak, 1 saniyede 4 dalga oluşturmaktadır. 10 saniyede 40 dalga oluşturacaktır.

Doğru Cevap E seçeneği.


Çözüm – 4

Dalga son olarak M yayına iletilmiştir. İletilen dalganın genliğinin yönü, gelen dalganın genliği ile aynı yönde olur. Buna göre atma M yayına başaşağı gelmiştir. M yayına başaşağı gelen dalga yine M yayından başaşağı yansıdığına göre kalın yaydan ince yaya gelmiştir. L yayı M yayından kalındır.

Öte yandan L yayına başaşağı gelen dalga yine başaşağı döndüğüne göre K yayının L yayından kalın olması gerekir.

K yayı L yayından, L yayı da M yayından kalın olduğundan kalınlıkları arasındaki ilişki,

HK > HL > HM

Yayların kalınlıkları arasındaki ilişki hızları arasındaki ilişki ile aynıdır.

Buna göre hızları arasındaki ilişki,

ϑK > ϑL > ϑM şeklindedir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5

Dalgalar_T2C5

 


Dalgaların dalga boylarını inceleyelim,

λX = 3br

λY = 4 br

λZ = 8 br

Dalgalar aynı t süresi içinde şekildeki konumlarını alıyorlarsa, X dalgası t süresi içinde 3 kez kendini tekrar etmiş, Y dalgası 2 kez kendisini tekrar etmiş, Z dalgası 1 kez kendisini tekrar etmiştir. Başka bir ifadeyle X kaynağı 3 titreşim oluştururken, Y kaynağı 2 titreşim, Z kaynağı 1 titreşim yapmıştır. Frekans birim zamandaki titreşim sayısı olduğundan,

fX > fY > fZ ilişkisi vardır.

Doğru cevap A seçeneği.


Dalgalar Test -3 Soruları

Çözümlü Dalga Soruları -2

Çözümlü Dalga Soruları -1SANATSAL BİLGİ

14/02/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI