ELEKTRİKSEL ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ

11.Sınıflar ve lys fizik dersi, elektriksel alan konusu. Elektriksel alan ve elektriksel kuvvet ile ilgili çözümlü testin çözümleri.Çözüm – 1


q1  yükünün C noktasında oluşturduğu elektriksel alanı bulalım.

E =k .q
r2E1 = 9.109 .32.10-9
64.10-2 E1  =9.32.109-9+2 
64E1 =9.200
4E1 = 9.50

E1 = 450 N/C


E2 = 9.109 .5.10-8
1
E2 = 450 N/C

E1 ve E2 vektörlerini aşağıdaki şekilde gösterebiliriz.

elk_alan_c1


E2 vektörünün yatay ve düşey bileşenlerini bulalım.

E2y = 450.cos37

E2y = 450.0,8

E2y = 360 N/C


E2x = E2y.sin37

E2x = 450.0,6

E2x = 270 N/C

E1 vektörünün sadece düşey bileşeni vardır ve E1 = E1y = 450 N/C dur. E2y vektörünün yönü E1y vektörüne zıttır. Bu yüzden bu iki vektörü çıkaracağız ve sonuç vektörüne ETy diyeceğiz.

ETy = 450 - 360

ETy = 90 N/C

X doğrultusundaki tek vektör E2x = 270 N/C vektörüdür. Şimdi elimizde şekildeki gibi iki adet vektör var ve aralarındaki açı 90° dir.

elk_alan_c2
ET vektörü bileşke elektriksel alan vektörüdür ve uç uca ekleme metodu ile bulunmaktadır. Dik üçgenin hipotenüsünden;

ET2 = 902 + 2702

ET2 = 8100 + 72900

ET2 = 81000

ET = 284,6 N/C bulunur.

Cevap C seçeneği.


Çözüm – 2

E = k.q1
d2576 = 9.109 . 16.10-9
d2
576.d2 = 144

d2=0,25

d = 0,5 m bulunur.

Cevap E seçeneğidir.


Çözüm – 3

Bir yükün kendisinden x metre uzaklıkta oluşturduğu elektriksel alan şiddeti biliniyorsa, bu noktaya getirilen bir yüke uygulayacağı elektriksel kuvvet aşağıdaki formülden bulunabilir.


F = E.q

Değerleri yerine koyarsak;

F = 125.103 . 8.10-5

F = 10 N

Cevap B seçeneği.


Çözüm – 4

 Elektriksel alan şiddeti formülü;

E = k.q şeklindedir. Bu formülde değerleri yerine koyarsak;
d218.102 = 9.109 .q1
25.10-2450 = 9.109.q1

q1 =450
9.109q1 = 50.10-9 C

q1 = 5.10-8  C

Cevap D seçeneği


Çözüm – 5


q1 = 12.10-9 C

q2 = 6. 10-9 C

elk_alan_c3


A noktasındaki q1 yükünün C noktasında oluşturduğu elektriksel alanı bulalım.

E1 = 9.109 .12.10-10
4.10-2

  


E1 = 270 N

Bu E1 vektörünün yatay ve düşey bileşenlerini de bulalım.

E1y = 270.0,6

E1y = 162 N/C

E1x = 270.0,8

E1x = 216 N/C


Şimdi B noktasındaki q2 yükünü ve bileşenlerini bulalım.

E2 = 9.109. 6.10-10
10-2E2 = 540 N

E2y = 540. 0,8

E2y = 432 N/C

E2x = 540.0,6

E2x = 324 N/C


Şimdi C noktasındaki yüklere etki eden elektriksel alan vektörlerinin bileşenlerini aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

elk_alan_c4


q1 yükünün işareti (+) olduğundan elektriksel alan vektörü dışa doğru olacak, q2 yükünün işareti (-) olduğundan elektriksel alan vektörü kendisine doğru olacaktır. Bu vektörlerin bileşenleri y ekseni doğrultusunda zıt olup birbirinden çıkarılır, x ekseninde aynı yönlü olduklarından toplanırlar. Şimdi x ve y eksenlerindeki vektörleri toplayalım.

ETy = E1y – E2y

ETy = 162 - 432

ETy = -270 N/C

ETx = E1x + E2x

ETx = 216 + 324

ETx = 540

ETy nin işaretinin (-) olması sadece yönünün aşağı doğru olduğunu belirtir. Elektriksel alan şiddeti 270 N/C dur.


Şimdi elimizde aşağıdaki gibi üç adet vektör var. 3. Vektörü hipotenüs teoreminden bulabiliriz.


elk_alan_c5ET2 = 2702 + 5402

ET2 = 72900 + 291600

ET = 603,7 N/C bulunur.


Cevap B seçeneği.


Çözüm – 6

15.10-9  C luk bir yükün 0,3 m uzakta oluşturduğu elektrik alanı E;

E = k.q
r2E = 9.109  .15.10-9
9.10-2 
E = 15.102

E = 1500 N/C dur.

Doğru Cevap A seçeneği.Çözüm – 7

Elektrik alan vektörü dışa doğru olduğuna göre q1 pozitif yüklüdür. Elektrik alan şiddeti ise,

E = k.q
d29.104 = 9.109.q1
4.10-2
36.102 = 9.109.q1

q1 = 4.102
109q1 = 4.10-7  C

Doğru Cevap E seçeneği


Çözüm - 8

E = 8.104  N/C 

q = 5.10-3 C


F = q.E

F = 5.10-3 . 8.104

F = 40.10

F = 400 N

Cevap C seçeneği


Test Soruları

Elektrik Alan konu Anlatımı

SANATSAL BİLGİ

03/02/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

YÜZ YÜZE ÖZEL DERS

Evinizde veya kendi belirleyeceğiniz bir yerde özel öğretmenlerden yüz yüze Matematik, Bilgisayar, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Elektrik dersleri alabilirsiniz İletişim Formu nu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz

YÜZ YÜZE ÖZEL DERS

Evinizde veya kendi belirleyeceğiniz bir yerde özel öğretmenlerden yüz yüze Matematik, Bilgisayar, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Elektrik dersleri alabilirsiniz İletişim Formu nu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz

  • YGS - LYS KONULARI
  • 8. SINIF
  • 7. SINIF
  • 6. SINIF
  • BİLGİSAYAR - ELEKTRİK
  • GENEL MATEMATİK
  • BİRİM ÇEVİRİCİLER
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI