ELEKTRİKSEL ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ

11.Sınıflar ve lys fizik dersi, elektriksel alan konusu. Elektriksel alan ve elektriksel kuvvet ile ilgili çözümlü testin çözümleri.Çözüm – 1


q1  yükünün C noktasında oluşturduğu elektriksel alanı bulalım.

E =k .q
r2E1 = 9.109 .32.10-9
64.10-2 E1  =9.32.109-9+2 
64E1 =9.200
4E1 = 9.50

E1 = 450 N/C


E2 = 9.109 .5.10-8
1
E2 = 450 N/C

E1 ve E2 vektörlerini aşağıdaki şekilde gösterebiliriz.

elk_alan_c1


E2 vektörünün yatay ve düşey bileşenlerini bulalım.

E2y = 450.cos37

E2y = 450.0,8

E2y = 360 N/C


E2x = E2y.sin37

E2x = 450.0,6

E2x = 270 N/C

E1 vektörünün sadece düşey bileşeni vardır ve E1 = E1y = 450 N/C dur. E2y vektörünün yönü E1y vektörüne zıttır. Bu yüzden bu iki vektörü çıkaracağız ve sonuç vektörüne ETy diyeceğiz.

ETy = 450 - 360

ETy = 90 N/C

X doğrultusundaki tek vektör E2x = 270 N/C vektörüdür. Şimdi elimizde şekildeki gibi iki adet vektör var ve aralarındaki açı 90° dir.

elk_alan_c2
ET vektörü bileşke elektriksel alan vektörüdür ve uç uca ekleme metodu ile bulunmaktadır. Dik üçgenin hipotenüsünden;

ET2 = 902 + 2702

ET2 = 8100 + 72900

ET2 = 81000

ET = 284,6 N/C bulunur.

Cevap C seçeneği.


Çözüm – 2

E = k.q1
d2576 = 9.109 . 16.10-9
d2
576.d2 = 144

d2=0,25

d = 0,5 m bulunur.

Cevap E seçeneğidir.


Çözüm – 3

Bir yükün kendisinden x metre uzaklıkta oluşturduğu elektriksel alan şiddeti biliniyorsa, bu noktaya getirilen bir yüke uygulayacağı elektriksel kuvvet aşağıdaki formülden bulunabilir.


F = E.q

Değerleri yerine koyarsak;

F = 125.103 . 8.10-5

F = 10 N

Cevap B seçeneği.


Çözüm – 4

 Elektriksel alan şiddeti formülü;

E = k.q şeklindedir. Bu formülde değerleri yerine koyarsak;
d218.102 = 9.109 .q1
25.10-2450 = 9.109.q1

q1 =450
9.109q1 = 50.10-9 C

q1 = 5.10-8  C

Cevap D seçeneği


Çözüm – 5


q1 = 12.10-9 C

q2 = 6. 10-9 C

elk_alan_c3


A noktasındaki q1 yükünün C noktasında oluşturduğu elektriksel alanı bulalım.

E1 = 9.109 .12.10-10
4.10-2

  


E1 = 270 N

Bu E1 vektörünün yatay ve düşey bileşenlerini de bulalım.

E1y = 270.0,6

E1y = 162 N/C

E1x = 270.0,8

E1x = 216 N/C


Şimdi B noktasındaki q2 yükünü ve bileşenlerini bulalım.

E2 = 9.109. 6.10-10
10-2E2 = 540 N

E2y = 540. 0,8

E2y = 432 N/C

E2x = 540.0,6

E2x = 324 N/C


Şimdi C noktasındaki yüklere etki eden elektriksel alan vektörlerinin bileşenlerini aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

elk_alan_c4


q1 yükünün işareti (+) olduğundan elektriksel alan vektörü dışa doğru olacak, q2 yükünün işareti (-) olduğundan elektriksel alan vektörü kendisine doğru olacaktır. Bu vektörlerin bileşenleri y ekseni doğrultusunda zıt olup birbirinden çıkarılır, x ekseninde aynı yönlü olduklarından toplanırlar. Şimdi x ve y eksenlerindeki vektörleri toplayalım.

ETy = E1y – E2y

ETy = 162 - 432

ETy = -270 N/C

ETx = E1x + E2x

ETx = 216 + 324

ETx = 540

ETy nin işaretinin (-) olması sadece yönünün aşağı doğru olduğunu belirtir. Elektriksel alan şiddeti 270 N/C dur.


Şimdi elimizde aşağıdaki gibi üç adet vektör var. 3. Vektörü hipotenüs teoreminden bulabiliriz.


elk_alan_c5ET2 = 2702 + 5402

ET2 = 72900 + 291600

ET = 603,7 N/C bulunur.


Cevap B seçeneği.


Çözüm – 6

15.10-9  C luk bir yükün 0,3 m uzakta oluşturduğu elektrik alanı E;

E = k.q
r2E = 9.109  .15.10-9
9.10-2 
E = 15.102

E = 1500 N/C dur.

Doğru Cevap A seçeneği.Çözüm – 7

Elektrik alan vektörü dışa doğru olduğuna göre q1 pozitif yüklüdür. Elektrik alan şiddeti ise,

E = k.q
d29.104 = 9.109.q1
4.10-2
36.102 = 9.109.q1

q1 = 4.102
109q1 = 4.10-7  C

Doğru Cevap E seçeneği


Çözüm - 8

E = 8.104  N/C 

q = 5.10-3 C


F = q.E

F = 5.10-3 . 8.104

F = 40.10

F = 400 N

Cevap C seçeneği


Test Soruları

Elektrik Alan konu Anlatımı

SANATSAL BİLGİ

03/02/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI