ELEKTRİKSEL KUVVET SORULARI

11. sınıflar ve yks fizik konusu. Elektriksel yüklerin birbirlerine uyguladığı itme ve çekme kuvvetinin hesaplanması. Elektriksel kuvvet ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1 

Aynı büyüklükte zıt işaretli iki yükün arasındaki uzaklık 300 metredir. Bu iki yükün birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü 16 . 105 N olduğuna göre, negatif yüklü cisim nötr halinden kaç adet fazla elektrona sahiptir?


(k = 9 . 109 N.m2/C2)

A) 18 . 1018                    B) 25 . 1018                 C) 32 . 1018

D) 6 . 1019                      E) 9 . 1019


Soru – 2 

Aralarında 1,2 m mesafe olan iki yükten q1 yükünde 5.1015 adet, q2 yükünde 3 . 1015 adet elektron eksikliği (proton fazlalığı) vardır.

Bu iki yükün birbirine uyguladığı kuvvet F olduğuna göre, F kuvvetinin büyüklüğü kaç Newtondur?


(k = 9 . 109 N.m2/C2)

A) 150                        B) 900                   C) 1500

D) 1800                      E) 2400


Soru – 3 

Elkkuvvet_T1S3


Şekildeki dik üçgenin köşelerine sabitlenmiş yüklerden,

q1 = 2 . 10-5 C, 

q2 = 6.10-5 C, 

q3 = 5 . 10-5 C büyüklüğündedir.

q3 yüküne uygulanan bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç Newton’dur?

 (k = 9 . 109 N.m2/C2, cos60° = 0,5)

A) 62,5                   B) 54,7                  C) 52

D) 48,25                 E) 36


Soru – 4 

Elkkuvvet_T1S4


Şekilde görülen q1 yükünün q2 yüküne uyguladığı kuvvet F1, q3 yüküne uyguladığı kuvvet Fdir.

F1/F2 oranı 5/2 olduğuna göre q2 yükü kaç Coulombdur?

(k = 9 . 109 N.m2/C2)


A) 5.10-6                      B) 12 . 10-6                 C) 2 . 10-5

D) 5 . 10-5                   E) 8 . 10-5


Soru – 5 

Elkkuvvet_T1S5


Şekildeki dikdörtgenin köşelerine sabitlenmiş yüklerden q1 yükü 4.10-5 C, q2 yükü 3,9 . 10-5  C, q3 yükü -2,6 . 10-5 C dur. q1 ve q2 yükünün q3 yüküne uyguladığı kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton’dur?

(k = 9 . 109 N.m2/C2, cos22° = 0,93)

A) 65                   B) 87                  C) 98

D) 116                 E) 132


Soru – 6 

Elkkuvvet_T1S6


Şekilde görülen elektrik yüklerinden q1 yükünün q2 yüküne uyguladığı kuvvet F1, q3 yükünün qyüküne uyguladığı kuvvet F2, q5 yükünün q6 yüküne uyguladığı kuvvet F3 tür.

 q1 yükünün q2 yüküne uyguladığı kuvvet 5 N olduğuna göre F1 + F2 + F3 toplamı kaç Newton’dur?


A) – 18                   B) – 11               C) – 5

D) 3                       E) 7


Soru – 7 

Elkkuvvet_T1S7


Şekildeki elektrik yüklerinden q1 yükünün q2 yüküne uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü 12 N dur.

q3 yükünün q4 yüküne uyguladığı elektriksel itme kuvveti 18 N olduğuna göre, q4 yükünün büyüklüğü kaç q dur?


A) 6                    B) 3               C) 1,5

D) 0, 75              E) 0,5


Soru – 8 

Elektrik alan şiddeti 5 . 106 N/C olan bir A noktasına 1,2. 10-5 C değerinde yüklü bir K cismi sabitleniyor.

K cismine etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç N olur.

A) 120                  B) 105             C) 90

D) 75                    E) 60


Elektriksel Kuvvet Test Çözümleri

Çözümlü Elektriksel Kuvvet Soruları -2


SANATSAL BİLGİ

09/03/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI