ELEKTRİKSEL POTANSİYEL SORULARI

11. Sınıflar ve yks fizik dersi, elektrik konusu. Elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel fark ve elektriksel potansiyel enerji ile ilgili çözümlü sorular.Soru – 1 

Elkpotansiyel_t1s1


Şekildeki K cisminin yükü 2.10-3 C dur. Bu yükün B noktasındaki elektriksel potansiyeli nedir?

(k = 9.109 N.m2/C2)

A) 18. 106 V            B) 12. 106 V              C) 12. 104 V

D) 8. 104 V             E) 18. 103 V


Soru – 2

Elkpotansiyel_t1s2


X noktasında sabitlenmiş bir K cisminin yükü 8.10-4 C dur. - 2.10-3 C elektriksel yüke sahip bir L cismi sonsuzdan Y noktasına getiriliyor.

L cisminin Y noktasına getirilmesi sonucu yapılan iş kaç J dur?

(k = 9.109 N.m2/C2)

A) - 6 . 104                 B) 12 . 103              C) - 12 . 103 

D) 3 . 102                   E) 3.102 


Soru – 3 

Elkpotansiyel_t1s3


Şekilde yer alan K cisminin yükü – 6 . 10-5 C, L cisminin yükü + 5 . 10-4 C dur.

X-Y arası 1,8 m, Y-Z arası 0,6 m dir.

Bu iki cismin Y noktasının 0,6 m ilerisindeki Z noktasında oluşturdukları bileşke elektriksel potansiyel kaç V’dir?

(k = 9.109 N.m2/C2 )

A) 80 . 103                     B) 42,5 . 103              C) 42,5 . 104 

D) - 72,75 . 105              E) 72,75 . 105 


Soru – 4 

Elkpotansiyel_t1s4


Şekilde X noktasında yer alan K cisminin yükü 3,6 . 10-5 C dur.

Bu yükün x noktasından 0,9 m ilerideki Y noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel VY, X noktasından 1,5 m ileride oluşturduğu elektriksel potansiyel VZ dir.

Buna göre Y ve Z noktaları arasındaki elektriksel potansiyel fark (VZY) kaç Volttur?

(k = 9.109 N.m2/C2)

A) 14,4 . 105                  B) 144 . 103                   C) 72 . 103 

D) 7,2. 103                    E) 6,5 . 102


Soru – 5 

Elkpotansiyel_t1s5


X noktasına sabitlenmiş K cisminin yükü 3.10-6 C dur. 4.10-3 C yük ile yüklü L cismi Z noktasından Y noktasına getirilmesiyle yapılan iş kaç J olur?


(k = 9.109 N.m2/C2)

A) 96                    B) 108               C) 120

D) 240                  E) 500


Soru – 6

Elkpotansiyel_t1s6


Şekildeki q1 ve q2 yüklerinin C noktasında oluşturduğu toplam elektriksel potansiyel kaç Volttur?


(k = 9.109 N.m2/C2)

A) 32,4 . 103                     B) 64 . 103                 C) 13,2 . 104 

D) 25 . 104                        E) 64 . 104


Soru – 7 

Elkpotansiyel_t1s7


Şekilde görülen q1 yükünün x noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel 5400 V olduğuna göre, -2,5 . 10-3 C yüklü bir cismi sonsuzdan x noktasına getirmek için yapılması gereken iş kaç J’dür?


(k = 9.109 N.m2/C2)

A) 54                    B) 42,5                   C) 18

D) 15,6                 E) 9,9


Soru – 8 

Elkpotansiyel_t1s8


Şekilde merkezleri çakışık olan A ve B kürelerinden A küresinin yükü – 8 . 10-7 C, içteki B küresinin yükü 16.10-7 C dur. Bu iki kürenin K noktasındaki potansiyelleri toplamı VK, L noktasındaki potansiyelleri toplamı VL olduğuna göre,

VL/VK oranı kaçtır?

(Bölmeler eşit aralıklı ve her bölme aralığı 20 cm dir)

(k = 9.109 N.m2/C2)

A) 6                         B) 8                     C) 12

D) 18                       E) 24


Soru – 9 

Elkpotansiyel_t1s9


Yarıçapı r olan çemberin üzerinde yer alan q1, q2 ve q3 yüklerinden; q1 = -3q, q2 = 4q, q3 = 2q dur. q2 yükünün çemberin merkezinde oluşturduğu potansiyel 60 V olduğuna göre üç yükün çemberin merkezinde meydana getirdiği toplam elektriksel potansiyel kaç Volttur?


(k = 9.109 N.m2/C2)

A) 15                     B) 30                  C) 45

D) 60                     E) 90


Soru – 10 

Elkpotansiyel_t1s10


5.10-2 C elektrikle yüklü bir cismi şekildeki L noktasından K noktasına götürmek için yapılması gereken iş kaç J’dir?


A) 4                        B) 8                      C) 15

D) 24                     E) 36


Elektriksel Potansiyel Testi Çözümleri
SANATSAL BİLGİ

28/02/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI