ELEKTROSTATİK ÇÖZÜMLÜ SORULAR

9. Sınıflar elektrostatik konusu. Yük cinsleri ve cisimlerin elektrikle yüklenmesi. Elektriksel kuvvet ve elektriksel alan ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1

Elektrostatik_T1S1


Nötr ve iletken L ve M küreleri ile şekildeki gibi bir düzenek kuruluyor. Yükü bilinmeyen K cismi L küresine yaklaştırılıyor ve S anahtarı kapatılıyor. Kürelerin ayakları yalıtkandır.

Bir süre sonra S anahtarı tekrar açılıp K cismi uzaklaştırılıyor. Bu durumda M küresinin ( + ) yüklü olduğu görülüyor.

Buna göre son durumda L küresinin ve K cisminin yük cinsi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A) K cismi ( - ), L küresi nötr

B) K cismi ( + ), L küresi nötr

C) K cismi nötr, L küresi ( + )

D) K cismi ( - ), L küresi ( - )

E) K cismi ( + ), L küresi ( - )


Soru – 2 

Elektrostatik_T1S2


Başlangıçta nötr olan L küresinin içine K cismi şekildeki gibi dokunduruluyor. Dokundurulmadan sonra anahtar kapatılıyor ve ardından K cismi çekiliyor.

Son durumda K cismi ve elektroskop yapraklarının yük durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) K cismi ( - ), elektroskop yaprakları ( + ) yüklüdür.

B) K cismi ( - ), elektroskop yaprakları (- ) yüklüdür.

C) K cismi nötr elektroskop yaprakları ( - ) yüklüdür.

D) K cismi nötr elektroskop yaprakları ( + ) yüklüdür.

D) K cismi ( + ), elektroskop yaprakları ( + ) yüklüdür.


Soru – 3 

Elektrostatik_T1S3


Şekildeki K, L ve M kürelerinin yarıçapları sırasıyla 4r, 2r ve 6r dir. Yükleri ise sırasıyla -5q, +2q, -8q dur.

K küresi önce L küresine, ardından M küresine dokundurulup çekiliyor.

Son durumda M küresinin yükü kaç q olur?


A) – 2q                 B) – 4q                   C) – 6q

D) – 8q                 E) – 10q


Soru – 4 

Elektrostatik_T1S4


İletken ve nötr K, L ve M cisimleri yalıtkan ayaklar üzerindedir. K ile M arasına ( - ) yüklü N cismi şekildeki sarkıtılıyor. N cismi bu konumdayken M ve L cisimleri birbirinden ayrılıyor.

K, L ve M cisimlerinin son durumdaki yükleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

A) K nötr, M (-), L (-)

B) K ( - ), M (-), L (-)

C) K nötr, M (+), L (-)

D) K (+), M (-), L (-)

E) K nötr, M nötr, L nötr


Soru – 5 

Elektrostatik_T1S5


Şekildeki L küresinin yarıçapı 3r, K cisminin yarıçapı r’dir. K cismi – 6q yükü ile yüklüdür. 

K cismi L küresine içten dokunduruluyor, ardından negatif yükle yüklü elektroskobun topuzuna dokunduruluyor.

Bu durumda elektroskobun yaprakları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yapraklar tamamen kapanır

B) Yapraklar biraz kapanır

C) Yapraklarda değişiklik olmaz

D) Yapraklar biraz daha açılır

E) Yapraklar önce kapanır sonra tekrar açılır


Soru – 6 

Elektrostatik_T1S6


Şekilde görülen K, L ve M cisimleri özdeştir. K cismi -6q, L cismi +2q, M cismi -8q yüklüdür. Elektroskop ise +3q yükü ile yüklüdür.

K cismi önce L cismine ardından M cismine dokunduruluyor. K cismi en son elektroskobun topuzuna dokunduruluyor.

Bu durumda elektroskop yaprakları için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?


A) Biraz daha açılır

B) Biraz kapanır

C) Değişiklik olmaz

D) Önce kapanır sonra tekrar açılır

E) Tamamen kapanır


Soru – 7

Elektrostatik_T1S7

Şekildeki cisim +4q ile yüklüdür. Aşağıdakilerden hangisi veya hangilerinin uygulanması K cismini ( - ) yüklü yapar.


I. Nötr bir özdeş cisim dokundurmak.

II. (– ) yüklü bir cisim yaklaştırmak

III. Cismi elektrik sığası cismin sığasına eşit -10q yüklü bir küreye dokundurmak

IV. K cismini topraklayıp, diğer ucundan ( + ) yüklü bir cisim yaklaştırmak, ardından toprak bağlantısını kesmek


A) I ve II                      B) I ve III                  C) II ve III

D) II ve IV                    E) III ve IV


Soru – 8 

Elektrostatik_T1S8


X, Y ve Z yükleri bulundukları yere sabitlenmiştir. X in yükü – 5 q, Y nin yükü 6q, Z’nin yükü q dur.


Y’nin X e uyguladığı kuvvet 10F ise Z nin Y cismine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü kaç F dir.


A) 0,5                            B) 1                           C) 2

D) 2,5                            E) 3


Soru – 9 

Elektrostatik_T1S9


X, Y ve Z cisimleri şekildeki gibi bulundukları noktalara sabitlenmiş yüklerdir. X yükünün değeri – 6 q, Y yükünün değeri +4q, Z yükünün değeri +8q dur.

X yükünün Y yüküne uyguladığı elektriksel kuvvet F ise X yükünün Z yüküne uyguladığı kuvvet kaç F dir?

A) 1                          B) 1/2                          C) 1/3

D) 1/4                     E) 2


Soru – 10 

Elektrostatik_T1S10


Şekildeki X yükünün değeri – 12q, Y yükünün değeri – 3q dur. X yükünün Z noktasına uzaklığı 2d, Y yükünün Z noktasına uzaklığı d dir.

X yükünün Z noktasında oluşturduğu elektrik alanı E ise, Y yükünün Z noktasında oluşturduğu elektrik alanı kaç E dir?

A) 1                              B) 2                         C) 3

D) 4                              E) 6


Elektrostatik Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

12/10/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI