ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ SORULAR

9. sınıflar fizik konusu. Bir cismin potansiyel enerjisi. Hareket eden cisimlerin sahip olduğu kinetik enerji ve yayda depolanan potansiyel enerjinin dönüşümü. Çözümlü test.


Soru – 1 

EnerjiS9_T1S1Şekilde 8 m yüksekliğindeki bir düzlemde hareketsiz durumda bulunan K cisminin kütlesi 4 kg dır. Cisim, A konumundan eğik düzlem üzerinden aşağıya bırakılıyor.

Cismin C noktasındaki hızının B noktasındaki hızına oranı VC/VB kaçtır?

(g = 10 m/s2 , sürtünmeler önemsiz)

A) 3 B) 2 C) 3/2

D) 5/2 E) 2√10 /5


Soru – 2 

EnerjiS9_T1S2Şekildeki gibi yerden 9h yükseklikte bulunan m kütleli bir cismin kinetik enerjisi, A yüksekliği seviyesinde Ek1, B yüksekliği seviyesinde Ek2 olmaktadır.

Ek1/Ek2 oranı nedir?

(g = 10 m/s2 , sürtünmeler önemsiz)

A) 1/2                  B) 1/3                    C) 3/4

D) 3/5                 E) 7/10


Soru – 3 

EnerjiS9_T1S320 kg kütleli K cismi şekildeki A – B sürtünmeli yoluna 10 m/s hızla A noktasından giriyor ve B noktasında sürtünme kuvvetinin etkisiyle duruyor. A – B arası mesafe 10 m olduğuna göre,

Cisme A – B arasında etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton’dur?

A) 25                        B) 50                    C) 100

D) 125                      E) 150


Soru – 4

EnerjiS9_T1S4


6 kg kütleli K cismi şekildeki gibi A noktasında 12 m/s hızla sürtünmeli yola giriyor ve B noktasında hızı 6 m/s ye düşüyor.

Yol boyunca K cismine etki eden sürtünme kuvveti sabit ve 12 N olduğuna göre A – B arası yol kaç m’dir?

A) 12                             B) 18                     C) 20

D) 23                             E) 27


Soru – 5 

içindekilerle beraber 500 kg kütleye sahip olan bir balon yerden 1600 m yükseklikte güneye doğru 8 m/s hızla yatay hareket etmektedir.

Bu balonun toplam yükü ile birlikte sahip olduğu mekanik enerji kaç kJ’dir?

(g = 10 m/s2)

A) 7255                     B) 8016                  C) 8475

D)9000                      E) 9280


Soru – 6 

EnerjiS9_T1S6


Şekildeki sistemin A – B arası eğimli kısmı sürtünmelidir. A noktasına 5 m/s hızla gelen 8 kg kütleli K cismi, B noktasından 2 m/s hızla geçiyor.

Buna göre A – B arasında cisme sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kaç Joule’dür?

A) 376                        B) 420                         C)484

D) 540                        E) 595


Soru – 7 

EnerjiS9_T1S7


20 kg kütleli K cismi A – B sürtünmeli yoluna 12 m/s hızla giriyor ve B noktasında hızı 6 m/s ye düşüyor.

A – B arası yol 10 m olduğuna göre, bu yolun sürtünme katsayısı kaçtır?

A) 0,54                      B) 0,6                     C) 0,65

D) 0,72                      E) 0,8


Soru – 8 

EnerjiS9_T1S8


Şekilde görülen yay – kütle sisteminde yayın esneklik katsayısı 200 N/m, yaydaki sıkışma miktarı 50 cm, K cisminin kütlesi 5 kg’dır.

Yay serbest bırakıldığında K cisminin B noktasındaki hızı kaç m/s olur?

(Sürtünmeler önemsizdir)

A) 1                           B) 1,8                    C) √5 

D) 3                           E) √10


Soru – 9 

EnerjiS9_T1S9


Şekildeki 10 kg kütleli K cismi ok yönünde 8 m/s hızla hareket etmektedir. 

K cismi yaya çarparak yayı maksimum 80 cm sıkıştırdığına göre, yayın esneklik katsayısı kaç N/m dir?

(Sürtünmeler önemsizdir)

A) 1250                       B) 1000                    C) 850

D) 600                         E) 500


Soru – 10 

EnerjiS9_T1S10


Şekilde yerden 12 m yükseklikte duran bir K cismi görülmektedir. K cisminin kütlesi 8 kg’dır. K cismi bulunduğu konumdan aşağıya doğru serbest bırakılıyor.

Eğik düzlem yüzeyinin uzunluğu 23 m, yol boyunca cisme etki eden ortalama sürtünme kuvveti 20 N olduğuna göre cisim yaya çarptığında yayı maksimum kaç cm sıkıştırabilir?

(k = 4000 N/m, g = 10 m/s2)


A) 60                         B) 50                      C) 45

D) 40                         E) 30


Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

29/12/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI