ENERJİ TEST ÇÖZÜMLERİ

9. Sınıflar ve lys, ygs fizik konusu. İş, güç, enerji kavramları. Kinetik, potansiyel ve mekanik enerji ve hesaplamaları. Çözümlü testin çözümleri.


Çözüm – 1 

Yapılan iş aşağıdaki formülle bulunur.

W = F.∆x

Burada F = 60 N, ∆x = 185 m dir.

W = 60 . 185 = 11100

Doğru seçenek C dir.

Çözüm – 2 

Cisme uygulanan kuvvet cismin hareket doğrultusunda değildir. Bu kuvvetin cismin hareket doğrultusunda bileşeni aşağıdaki gibi bulunur.

Fx = F.coxϑ eşitliğinden

Fx = 120 . 0,8 = 96 N

Yapılan iş,

W = Fx . 60

W = 5760 J bulunur.

Cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 

Birim zamanda yapılan işe güç denir.

600 kJ = 600 000 J dür.

2 dakika = 120 saniye dir.

P = W denkleminden.
tP = 600000
120P = 5000 watt

P = 5 kW

Doğru seçenek C dir.Çözüm – 4 

Cismin kütlesi,

10 kg . 10 m/s2 = 100 Newton

Yapılan iş,

W = 100 . 75 = 7500 J

Bu işi 25 s de yapabildiğine göre,

P = 7500
25P = 300 W

Doğru seçenek E dir.


Çözüm – 5 

Kuvvetin yaptığı işi bulalım,

P = W
t150 = W
75W = 11250 J


Kuvvet şiddeti.

W = F.x

11250 = F.225

F = 50 N

Doğru Cevap B seçeneği.


Çözüm – 6 

1 hp = 746 w

5 hp = 3730 W

1 dakikada yaptığı iş,

W = 3730.60

W = 223800

5 dakikada yaptığı iş ise

W = 223800 . 5

W = 1119000

W = 1119 kJ

Doğru seçenek B dir.


Çözüm – 7 

Mekanik enerji cismin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıdır.

Cismin sahip olduğu potansiyel enerji,

Ep = m.g.h

Ep = 20 . 10 . 6

Ep = 1200 J


Cismin sahip olduğu kinetik enerji,

Ek =1 . m . V2
2Ek =1 . 20 . 100
2Ek = 1000 J

Cismin toplam enerjisi

E = Ep + Ek

E = 2200 J = 2,2 kJ

Çözüm B seçeneği.


Çözüm – 8 

Cismin sahip olduğu potansiyel enerjiyi bulalım.

Ep = m.g.h

Ep = 300 . 10. 50

Ep = 150000 J

Cismin mekanik enerjisi kinetik ve potansiyel enerjileri toplamına eşit olduğundan,

E = Ep + Ek

210000 = 150000 + Ek

Ek = 60000

Ek =1 . m . V2
260000 =1 . 300 . V2
2400 = V2

V = 20 m / s bulunur.

Cevap E seçeneğidir.


Çözüm – 9 

Cismin kinetik enerjisini bulalım.

Ek =1 . m.V2
2Ek =1 . 2 . 16
2
Ek = 16 J

Cismin toplam enerjisi 176 J olduğundan,

E = Ek + Ep

176 = 16 + Ep

Ep = 160 J

Ep = m . g . h

160 = 2 . 10 . h

h = 8 m bulunur.

Cevap A seçeneği.


Çözüm – 10 

Cisim başlangıçta hareketsizdir. O halde kinetik enerjisi yoktur. Mekanik enerjisi aynı zamanda potansiyel enerjisine eşittir.

Ep = E 

Ep = 8. 10 .26

Ep = 2080 cismin başlangıçtaki mekanik enerjisi.

Cisim 6 m yüksekliğe geldiği andaki potansiyel enerjisini bulalım.

Ep = 8.10.6 = 480 cismin 6 m yükseklikte potansiyel enerjisi 480 J dür. Başlangıçta 2080 J enerjiye sahipti. O halde 2080 – 480 = 1600 joule enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür.

E = Ep + Ek

2080 = 480 + Ek

Ek = 1600 J

Sürtünme olmadığından cismin kaybettiği potansiyel enerjinin tamamı kinetik enerjiye dönmüştür.

Ek =1 . m . V2
21600 =1  . 8 . V2
2400 = V2

V = 20 m/s bulunur.

Cevap C seçeneği.Çözüm – 11 

Cismin yerden 5 m yükseklikteki enerjisi kinetik ve potansiyel enerjileri toplamına eşittir. Bu enerjilerin toplamı cismin bırakıldığı noktadaki mekanik enerjisine eşittir. Cisim başlangıçta hareketsiz olduğundan mekanik enerjisi aynı zamanda potansiyel enerjisine eşittir.

Cismin 5 m yükseklikteki kinetik enerjisi,

Ek =1 . 12 . 225
2Ek = 1350 J

Cismin 5 m yükseklikteki potansiyel enerjisi,

Ep = m.g.h

Ep = 12 . 10 . 5

Ep = 600 J

Cismin 5 m yükseklikteki mekanik enerjisi,

E = Ep + Ek

E = 600 + 1350 = 1950 J

Cismin atıldığı yükseklik

1950 = 12 . 10 . h

h = 16,25 m


Cevap D seçeneği


Test Soruları


Sürtünme Kuvveti Çözümlü Testi

İş Güç Enerji Soru ÇözümüSANATSAL BİLGİ

22/02/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
Ali ceylan
Cokkk iyi sorulardı teşekkür ederim
ARAS BULUT
DAHA ÇOK OLMALIYDI
Talha gül
Iyi
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI