FİZİĞİN DOĞASI -I-

Fizik nedir, Fiziğin alt alanları. Mekanik, elektrik ve manyetizma, katı hal fiziği, atom fiziği, termodinamik, optik, nükleer fizik, rölative, parçacık fiziği, kuantum fiziği bu bölümün konularını oluşturur.

Fizik Nedir.

Fizik evrendeki olayları, madde ve enerji ilişkisini bilimsel gözlem ve deneylere dayanarak açıklayan bilim dalıdır. İnsan yaşamının hemen her alanında bulunan fizik temel bir doğa bilimidir.


Doğa olayları başlangıçta ilkel inanç sistemleri ile ifade ediliyordu. Bu inançlara göre çeşitli tanrılar vardı. Ay tanrısı, güneş tanrısı, doğa tanrıçası vs. zamanla araştırma ve deneyler geliştikçe evrendeki düzen, madde- enerji ilişkisine dair mantıklı varsayımlar getirilmeye başlanmış, ardından deney ve gözlemler yapılmaya başlanarak bugüne kadar gelinmiştir.

1900’lere kadar fizikteki teori, kavram, yasa ve deneyler klasik mekanik, termodinamik, ısı, elektrik, manyetizma, optik idi.

19. yüzyıldan sonra klasik fizik yasalarının her şeyi açıklayamaması modern fizik kavramlarını ortaya çıkarmıştır.

Fizik doğası gereği devamlı sorgulanabilir bir bilimdir, tüm fizik konuları sınanabilir, sorgulanabilir, yanlışlığı ispatlanabilir. Bu nedenle fizikçiler fizik ile ilgili bilgileri sürekli sorgulayıp sınarlar. Ayrıca fizikçiler bilimsel bilgilerin her zaman mutlak doğru olmadığını da bilirler.

  


     

Fiziğin Alt Alanları

-Mekanik

Cisimlerin hareketini inceler. Cisimleri hareket ettirmek için bu cisimlere bir kuvvet uygulanması gerekir, bu kuvveti meydana getirmek için ise enerji gerekecektir. İşte Mekanik bilimi hareket, kuvvet ve enerji arasındaki ilişkileri inceler. Mekaniğin bir alt dalı olan kinematik sadece dinamik hareket ve kuvvet arasındaki ilişkiyi inceler. Statik ise denge konumundaki katı cisimlerin mekaniğidir.

-Elektrik ve Manyetizma

Elektrik enerjisini, maddelerin elektriksel özelliklerini ve elektriksel olayları inceler. Mıknatıslık olaylarını ve maddelerin manyetik özelliklerini inceler.

Katı Hal Fiziği

Katı haldeki maddelerin kristal yapısını ve yarı iletkenliğini inceler. Elektroniğe temel bilgi üretir. 


-Atom Fiziği

Atomun yapısını inceleyen bilimdir. Atomlar çok küçük olduğundan özellikleri ve davranışları klasik mekanik kuralları ile açıklanamaz. Atomların özellikleri, ancak özel ve dolaylı teknik ve araştırmalarla saptanabilir. Buda atom fiziğinin doğmasını sağlamıştır.

-Termodinamik

Madde ve ısı arasındaki ilişkiyi inceler. Isının tanımını yapar. Isının iletimini, ısıl olayların oluşma koşulları ve oluşumu bu bilim dalının konusunu oluşturur.

-Optik

Işık bilimidir. Görünür görünmez tüm ışıklar ve bu ışıklarla ilgili olaylar. Işığın yansıması, kırılması, ayna dürbün, mercek bu bilimin alanına girer.

-Nükleer Fizik

Atom çekirdeğinin yapısını kararsız çekirdeklerin ışımasını, nükleer olayları araştırır. 

-Rölative

Işık hızına yakın hızlarda hareket yasalarını tanımlar. Bu hızda hareket eden cisimleri araştırır. 

-Parçacık Fiziği

Temel parçacıklar arasındaki ilişkinin tanımlanması ve araştırılmasıyla uğraşır.

-Kuantum Fiziği

Büyük boyuttaki cisimlerle ilgili mekanik kanunları arasındaki ilişkiyi, küçük boyuttaki gözle görülemeyen parçalar için ortaya koyan ve bu şekilde bu parçacıklar arasındaki etkileşimi ortaya koymaya çalışan bilim dalıdır.

BU BÖLÜMÜN DİĞER KONULARI

FİZİĞİN DOĞASI -II- GÖZLEM DENEY ÖLÇME 

FİZİĞİN DOĞASI -III- FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLER

FİZİĞİN DOĞASI -IV- MODELLEME

FİZİĞİN DOĞASI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERSANATSAL BİLGİ

03/08/2016


  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI