FİZİĞİN DOĞASI TEST

9. Sınıflar fizik bilimine giriş konusu. Fiziğin doğası, fizikte gözlem, deney ve ölçme. Fiziksel büyüklükler ve birimler konulu çözümlü sorular test-II.Soru – 1 

Fizik bilimi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenmez?

A) Cisimlerin hareketi

B) Maddelerin reaksiyonu

C) Maddelerin sıcaklığı

D) Atom yapısı

E) İletken teldeki elektrik yükleri


Soru – 2 

Aristoteles’e göre havaya atılan bir cismin havadaki hareketi bir takım sarsıntılardan ileri gelir. Bu sarsıntılar yok olunca cisim düşmeye başlar.

Aristoteles’in bu görüşünün yanlış olduğunu aşağıdaki bilim adamlarından hangisi ortaya koymuştur?

A) William Gilbert

B) Galileo Galilei

C) Albert Einstein

D) Arşimed

E) Robert Hook


Soru – 3 

(3 ve 7. sorular bu soruya göre cevaplandırılacaktır)

FizikDogasi_T2S1

Aysu, saf su ile çeşitli derişimlerdeki tuzlu suyun kaynama noktalarını karşılaştırmak istiyor. Aysu bunun için saf suyu ve 2 farklı tuz – su çözeltisini kaynayıncaya kadar özdeş ısıtıcılarla ısıtıyor?

Aysu’nun bu deneyinde kontrol edilen değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) saf su   

B) Tuz – su çözeltisi   

C) Sıvılara verilen ısı

D) Termometreden okunan değer

E) Sıvıların kaynama sıcaklığı


Soru - 4

 Aysu’nun bu deneyinde bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Isıtılan sıvılar

B) Sıvılara verilen ısı

C) Termometreden okunan değer

D) Kaynama noktaları

E) Kaynama süresi


Soru - 5

Aysu’nun deneyinde bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çözeltilerin derişimi

B) Sıvılara verilen ısı

C) Isıtılan sıvılar

D) Tuz – su çözeltisi

E) Termometrelerde okunan kaynama sıcaklıkları


Soru - 6

Aysu’nun deneyinde kontrol grubu hangisidir?

A) Saf su ile yapılan deney

B) %5 derişimli çözelti ile yapılan deney

C) %15 derişimli çözelti ile yapılan deney

D) Sıvılara verilen ısı

E) Sıvıların kaynama noktaları


Soru - 7

 Aysu’nun deneyinde deney grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saf su ile yapılan deney

B) Termometrelerde okunan kaynama sıcaklıkları

C) Sıvılara verilen ısı

D) %5 ve %15 derişime sahip çözeltilerle yapılan deney

E) Açık hava basıncı


Soru – 8 

Kısmen kabul edilen hipotezlere ne ad verilir?

A) Delil               B) Yasa                    C) Teori

D) Olasılık          E) ÇıkarımSoru – 9 

Aşağıdakilerden hangisi ilgili bilimsel yargı için delil kabul edilmez?

A) Kuvvet sabit iken eğim artırıldıkça hızın yavaşlaması

B) Bir deponun alt ve orta kısmındaki aynı çaptaki deliklerden suyun akış hızının farklı olması

C) Sabit hızlı bir aracın hızı ile zamanın çarpımının aracın aldığı yolu vermesi

D) Bir dirençten geçen akım değerinin zamanla değişmesi

E) Odun yakılan bir ortamdaki karbondioksit miktarının zamanla artması


Soru – 10

I. Sabit debili bir musluğun depoya akıttığı su miktarı

II. Bir direncin üzerinde zamanla harcanan enerji miktarı

III. Bir borudan birim zamanda geçen bir sıvı miktarı

IV. Sabit hızlı bir tavşanın birim zamanda aldığı yol miktarı


Yukarıdaki büyüklüklerden hangileri aynı birimlerle ifade edilebilir?

A) I ve II

B) I ve III 

C) I ve IV

D) II ve III

E) III ve IV


Soru – 11 

Aşağıdakilerden hangisi SI birim sisteminde ışık şiddetinin birimidir?

A) lümen                B) Light             C) Akı

D) Joule                 E) Candela


Soru – 12

Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür?

A) Saniye                        B) Metre                  C) Kelvin

D) Joule                          E) Mol


Soru – 13 

I. 0,5 mA = 5.10-3  A

II. 100 dag = 104 dg

III. 150 dm = 1,5 . 10-2 km

IV. 10 °C = 263 K

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve IV

E) III ve IV


Soru – 14 

Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklüktür?

A) Zaman                        B) Kütle                 C) Enerji

D) Ağırlık                         E) Sıcaklık


Soru – 15 

Aşağıda bazı büyüklükler ve birimleri verilmiştir. 

Büyüklük ve birim ikilisi hangi seçenekte yanlış verilmiştir?

A) Yer değiştirme→ metre

B) Zaman → saniye

C) İvme → m/s3

D) Yoğunluk → kg/dm3

E) Sıcaklık → KelvinFiziğin Doğası Test Çözümleri
SANATSAL BİLGİ

29/08/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
melek heme
testen sorularının neden cevap anahtarı yok
Sanatsal Bilgi
Merhaba Melek. Cevaplar test sonundaki linkte yer alıyor
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI