FİZİĞİN DOĞASI TEST II ÇÖZÜMLERİ

9. Sınıflar fizik bilimine giriş konusu. Fiziğin doğası, fizikte gözlem, deney ve ölçme. Fiziksel büyüklükler konulu test-II nin çözümleri.Çözüm – 1

Cisimlerin hareketi ile mekanik ilgilenir.

Maddelerin sıcaklığı ile termodinamik ilgilenir.

Atom yapısı ile atom fiziği ilgilenir.

Elektrik yükleri ile elektromanyetizma ilgilenir.

Maddelerin reaksiyonu Kimya biliminin uğraş alanı içerisindedir.

Doğru cevap B seçeneği


Çözüm – 2 

Galileo Galilei havaya atılan cisimlerin sarsıntılardan değil de yer çekiminden kaynaklandığını ortaya koymuştur.

Galileo Galilei'ye göre hareket eden cismin durması itilmemesinden değil hareketi engelleyici unsurların varlığından ileri gelmekteydi.

Galilei'nin eylemsizlik prensibi adını verdiği bu yaklaşım daha sonra Issac Newton tarafından formülize edildi.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 3 

Bilimsel bir deney yaparken bir amaç vardır. Örneğin bu sorudaki amaç saf su ile çeşitli derişimlerdeki tuz – su çözeltisinin kaynama noktalarını karşılaştırmak ve sudaki tuz oranının kaynamaya etkisini ortaya koymaktır.

Bir deney yapılırken etkisi ölçülen madde veya enerji değişkendir. Tüm deneylerde hiçbir değişikliğe uğramayan unsur kontrol edilen değişkendir.

Her üç deneyde de sıvılara eşit ısı verilmektedir. Bu nedenle kontrol edilen değişken çözeltilere verilen ısıdır.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 4 

Bir deneyde değeri sürekli değişen unsur bağımsız değişkendir. Bu deneyde öğrenilmek istenen çözelti derişiminin kaynama noktasını nasıl değiştirdiğidir. Öyleyse bu sonucu görebilmek için farklı derişimlerdeki sıvılarla bu deney tekrarlanmalıdır. İşte bir deneyde değeri sürekli değişen öğe bağımsız değişken olmaktadır. Burada bağımsız değişken ısıtılan sıvılardır.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 5 

Bir deneyde değeri sürekli değiştirilen öğeden (bağımsız) etkilenen değişken bağımlı değişkendir.

Bu deneyde bağımsız değişken ısıtılan sıvılardır. Öğrenilmek istenen ise bu sıvıların kaynama sıcaklıklarıdır. Termometrelerde okunan kaynama sıcaklıkları çözelti derişimlerine bağlı değişkenlerdir.


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 6 

Aysu, deneyinde saf su ile değişik derişimlerdeki çözeltilerin kaynama sıcaklığını karşılaştırıyor. En başta saf su ile yaptığı deneyden sonra farklı derişimlerdeki sıvılarla deneyi tekrarlıyor.

Bu deneyde kontrol grubu saf su ile yapılan deneydir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 7 

Aysu, saf su ile deney yaptıktan sonra sıvı derişimlerini değiştirerek çözeltilerle deneyi tekrarlamıştır.

Buna göre deney grubu %5 ve %15 lik çözeltilerle yapılan deneylerdir.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 8 

Tamamen reddedilemeyen ancak bütünüyle de ispatlanamayan hipotezlere teori denir. Teoriler yeni delil ve deneylerle ispatlanırsa yasa halini alır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 9 

Kuvvet sabit iken eğim artırıldıkça hızın yavaşlaması, ölçüm yapılarak ispatlanabilir ve delil kabul edilebilir. Bu olay eğim – hız ilişkisini açıklamada kullanılabilir.

Bir deponun alt ve orta kısmındaki aynı çaptaki deliklerden suyun akış hızının farklı olması, suyun akış hızı ölçülerek ispatlanabilir. Bu olay sıvıların yükseklik – basınç ilişkisini açıklamada kullanılabilir.

Sabit hızlı bir aracın hızı ile zamanın çarpımının aracın aldığı yolu vermesi, aynı yargı için bir delildir. Ölçülerek ispat edilebilir.

Odun yakılan bir ortamda karbondioksit miktarının artması ölçümler yapılarak ispatlanabilir, bu olay odunun yanması ile CO2 çıktığını açıklamada kullanılabilir.

Bir dirençten geçen akım değerinin zamanla değişmesi ölçülerek ispat edilse de bu olayın hangi teori için kullanılabileceği bilinmemektedir. Burada birçok faktör direnç üzerinden geçen akımı etkileyebilir. Normal koşullarda böyle bir olayın gerçekleşmemesi gerekir.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 10

I. Sabit debili bir musluğun depoya akıttığı su miktarı → m3

II. Bir direncin üzerinde zamanla harcanan enerji miktarı → joule

III. Bir borudan birim zamanda geçen bir sıvı miktarı → m3

IV. Sabit hızlı bir tavşanın birim zamanda aldığı yol miktarı → m


I ve III aynı birimlerle ifade edilebilir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 11 

Candela SI birim sisteminde ışık şiddeti birimidir.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 12

Saniye, metre, Kelvin ve mol temel büyüklüklerdir. Joule birim zamanda yapılan iştir. Yani türetilmiş büyüklüktür.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 13

I. 0,5 mA = 5.10-4 A dir.

II. 100 dag = 104 dg dır.

III. 150 dm = 1,5 . 10-2 km dir.

IV. 10 °C = 283 K dir.

Buna göre II ve III doğru, I ve IV yanlıştır.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 14 

Ağırlık yönü gezegenin merkezine doğru olan vektörel bir büyüklüktür. Diğer seçeneklerde verilenler skaler büyüklüklerdir.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 15 

D seçeneğinde verilen yoğunluğun birimi kg/m3 olmalıydı.

Doğru cevap D seçeneği.Fiziğin Doğası Test Soruları

Madde ve Özellikleri Çözümlü Test
SANATSAL BİLGİ

29/08/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI