FİZİK BİLİMİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR II

9. sınıflar fizik dersi 1. Ünite konusu. Fiziğe giriş soruları. Fiziğin alt dalları, Fiziğin diğer bilimlerle ilişkisi, temel ve türetilmiş büyüklükler, skaler ve vektörel büyüklükler çözümlü sorular.


Soru – 1 

Mekaniğin kuvvet ile ilgilenmeyip sadece cisimlerin hareketi ile ilgilenen dalına ne ad verilir?

A) Termodinamik

B) Dinamik

C) Kinematik

D) Statik

E) Manyetizma


Soru – 2 

I. İnternet sağlayıcı ağlar

II. Gezegenlerin hareketleri

III. Pusula

IV. Birbirine dokundurulan maddeler arasında ısı alışverişinin olması


Yukarıdakilerden hangileri fiziğin Elektromanyetizma alanıyla ilgilidir?

A) Yalnız I         B) I ve II           C) I ve III

D) II ve III        E) II, III ve IV


Soru – 3 

Aşağıda gerçekleşen olaylar fiziğin alt dallarından ilgili kişilere aktarılacaktır.

I. Işık farklı ortamlara geçerken doğrultu değiştiriyor

II. Cisimler kaynağa yaklaştırıldıkça gölgeleri büyüyor

III. Metal bir cisim zamanla büzülerek eğiliyor.

IV. Bir cisim kendi kendine ışıma yapıyor

Bu olaylardan hangileri Fiziğin Optik dalıyla ilgilenen kişilere aktarılmalıdır?

A) Yalnız I           B) I ve II            C) II ve III

D) III ve IV          E)I, II ve IV


Soru – 4 

I. Nanoteknoloji

II. Bilgisayar tomografisi

III. Tıbbi atıkların arıtılması


Yukarıdakilerden hangileri Atom fiziğinin uygulama alanlarındandır?

A) Yalnız I            B) Yalnız II            C) I ve II

D) Yalnız III         E) I, II ve III


Soru – 5 

Aşağıdakilerden hangisi temel bir büyüklük değildir?

A) Metre

B) Mol

C) Kandela

D) Watt

E) Amper


Soru – 6 

Aşağıdakilerden hangisi İş birimidir?

A) kg.m/s2

B) kg.m2/s2

C) m/s

D) m/s2

E) kg.m2/s3


Soru – 7 

 Fizik bilimiT2S7


Şekilde görülen K, L, M ve N vektörlerinin bileşkesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A) Kuzey Yönünde 2 birim

B) Güney yönünde 3√2 birim

C) Batı yönünde 2 birim

D) Doğru yönünde 3 birim

E) Güneybatı yönünde 3√3 birim


Soru – 8 

Bir K cismi sabit bir hızla hareket etmekte iken şekildeki gibi 3 kuvvetin etkisinde kalıyor.

Fizik bilimiT2S8


Bu cismin hareketi için ne söylenebilir?

A) 1 yönünde 5 N’luk bir kuvvetin etkisinde hareket eder.

B) 1 yönünde 42 N’luk bir kuvvetin etkisinde hareket eder

C) 2 yönünde 42 N’luk bir kuvvetin etkisinde hareket eder.

D) Hareketsiz kalır.

E) Sabit hızla hareketine devam eder.


Soru – 9 

Aşağıdakilerden hangisi skaler bir büyüklüktür?

A) Konum

B) İtme

C) Enerji

D) Yer değiştirme

E) Kuvvet


Soru – 10 

Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklüktür?

A) Uzunluk

B) zaman 

C) Akım şiddeti

D) İvme

E) Sıcaklık


Soru – 11 

Aşağıdakilerden hangisi Fiziğin alt dallarından biri değildir.

A) Plazma Fiziği

B) Nükleer fizik

C) Termodinamik

D) Statik

E) Reaksiyon Fiziği


Soru – 12 

Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dallarından birinin konusu değildir?

A) Kuzey ışıkları

B) Hidrokarbonlar

C) Manyetik rezonans

D) Suda yüzen cisimler

E) Havada dolaşan bir balon


Soru – 13 

Fizik bilimiT2S13


Şekilde görülen K, L, M ve N vektörlerinin bileşkesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Güney yönünde 6 birim 

B) Doğu yönünde 2 birim

C) Güney yönünde 3 birim

D) Batı yönünde 5 birim

E) Batı yönünde 4 birim


Soru – 14

Yerden h yükseklikte bulunan bir cismin potansiyel enerjisi; yükseklik(h), yerçekimi ivmesi (g) ve cismin kütlesi (m) ile doğru orantılıdır.

Bu cismin potansiyel enerji denklemi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.

A) kg.m2/s2

B) N.m

C) m.g.h 

D) m2.g/h

E) mg/h


Soru – 15 

Mikroelektronik mühendisliği hangi fizik dalı ile ilgili bir meslektir?

A) Elektromanyetizma

B) Nükleer fizik 

C) Katı hal fiziği

D) Atom fiziği

E) Yüksek enerji fiziği


Fizik Bilimi Test -2 Çözümleri
SANATSAL BİLGİ

22/09/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI