FİZİK BİLİMİ TEST II ÇÖZÜMLERİ

9. sınıflar fizik dersi, fiziğe giriş konusu. Fizik biliminin tanımı, fiziğin alt dalları, fiziksel büyüklükler. Skaler ve vektörel büyüklükler. Çözümlü testin çözümleri.


Çözüm – 1 

Fiziğin en önemli alt dallarından biri olan mekaniğin 3 alt dalı bulunur.

Statik: Kuvvetlerin etkisinde dengede olan cisimleri inceler

Dinamik: Kuvvetlerin etkisi altında hareket eden cisimleri inceler

Kinematik: Kuvvetlere bakmaksızın sadece cisimlerin hareketini inceler.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2 

Elektromanyetizmanın ilgili olduğu alanları nasıl saptarız?

1. Cisimden zayıf veya kuvvetli bir elektrik akımı vardır

2. Cisim bir manyetik, elektrik veya elektromanyetik alana sahiptir.


Bu iki kurala bakarsak internet sağlayıcı ağlardan zayıf da olsa bir akım vardır. Elektrik akımı aynı zamanda elektrik alanı oluşturur.

Pusula mıknatıslanmış iğnesi sayesinde sürekli Kuzey kutbuna yönelir. Yani manyetik alan prensibi ile çalışır.

Gezegenlerin hareketini mekanik, ısı alış – verişini termodinamik inceler.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 3 

Işığın farklı ortamlara geçerken doğrultu değiştirmesi ve gölge olayları optik ile ilgilidir. 

Metal bir cismin zamanla büzülmesi olayı termodinamik dalı ile ilgilidir.

Kendi kendine ışıma yapan cisimleri Nükleer fizik inceler. burada dışarıdan ısı verme, yakma, reaksiyona sokma olayı yoktur. Radyoaktif parçalanma vardır.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4

Nanoteknoloji, atom fiziğinin uygulama alanlarındandır.

Bilgisayar tomografisi Nükleer fizik dalının, tıbbi atıkların arıtılması ise Yüksek enerji fiziğinin inceleme alanına girer.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 5 

Metre uzunluğun, mol sayısı madde miktarının, kandela ışık şiddetinin, Amper elektrik akımının temel büyüklükleridir. Bu büyüklükler (m, A, V) gibi bir tek birimle ifade edilirler.

Watt, türetilmiş bir büyüklüktür. Birimi kg.m2/s3 tür.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 6 

İş, kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yoldur. Kuvvetin birimi kg.m/s2 dir. Bunu metre (yol) ile çarparsak, kg.m2/s2 birimini elde ederiz.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 7 

Vektörleri şekildeki gibi uç uca ekler ilk vektörün kuyruğunu son vektörün başı ile birleştiririz. Şekildeki R bileşke vektördür. Batı yönünde ve 2 birimdir.

 Fizik bilimiT2C7


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 8 

K cismini sağa çeken kuvvetlerin toplamı 8 + 13 = 21 N’dur. Sola çeken kuvvet de 21 N’dur. Bu iki kuvvet birbirlerini dengelediğinden bileşkeleri 0 N olur. Sabit hızla hareket eden bir cismin üzerine uygulanan kuvvetlerin bileşkesi 0 ise cisim aynı hızla yoluna devam eder.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 9 

Bir büyüklük sadece sayısal bir değer ile belirtilebiliyorsa bu büyüklük skaler bir büyüklüktür. Eğer büyüklük sadece sayısal değer ile tam olarak ifade edilemiyor ve yönünün de belirtilmesi gerekiyorsa bu büyüklük vektörel büyüklüktür.

Konum, İtme, Yer değiştirme ve Kuvvet büyüklüklerine ne yönde, hangi yöne gibi sorular sorabiliyoruz. Ancak enerji için böyle bir soru sormamız mümkün değildir. Buradan anlaşılacağı üzere enerji skaler bir büyüklüktür.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 10 

Uzunluk, zaman, akım şiddeti ve sıcaklık büyüklüklerine ne yönde hangi yöne sorularını soramayız.

İvme bir aracın birim zamandaki hızlanmasını belirtir. Dolayısıyla aracın hareket ettiği bir yön vardır ve ivme de bu yönde veya ters yöndedir.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 11 

Fiziğin alt dalları; mekanik, termodinamik, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji fiziği, optik, katı hal fiziğidir.

Statik, mekaniğin bir alt dalı olduğundan o da fiziğin alt dallarından biridir.

Reaksiyon fiziği diye bir alt dal yoktur.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 12 

Kuzey ışıkları oluşum ve renk tayfları bakımından fiziğin konusudur. Güneşten gelen elektron ve protonların kutuplarda hava parçacıklarına çarpması ile oluşur.

Manyetik rezonans manyetizmanın uğraş alanı içine girer.

Suda yüzen cisimler mekanik ile ilgilidir. 

Havada dolaşan bir balon için de havanın kaldırma kuvveti söz konusudur. Yani mekanik alanına girer.

Hidrokarbonlar organik kimyanın konusudur.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 13 

 Fizik bilimiT2C13


Şekildeki gibi L vektöründen başlayarak vektörleri uç uca ekliyoruz ve ilk vektörün kuyruğu ile son vektörün başını birleştiriyoruz.

R vektörü bileşke vektördür, güney yönünde ve 6 birimdir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 14 

Cismin enerji denklemi sorulmaktadır.

Cismin kütlesi m, yüksekliği h, yerçekimi ivmesi g ise ve potansiyel enerji bu büyüklerle doğru orantılı ise Ep potansiyel enerjiyi göstermek üzere,

Ep = m.g.h eşitliğini yazabiliriz. Potansiyel enerji bu büyüklüklerle doğru orantılı olduğundan bunlardan herhangi birisi 2 katına çıkarsa enerji de 2 katına çıkacaktır. Bu sorunun kitabınızın 1. Bölümüyle ilgisi yokmuş gibi görünse de fizikte hesaplamaların nasıl yapıldığı ve birimlerin nasıl çıkarıldığı konusunda size ışık tutacaktır.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 15

Nanoteknoloji ve süper iletkenlik katı hal fiziğinin uğraş alanı içine girmekte idi.

O halde mikroelektronik mühendisliği bu dal ile ilgili bir mühendislik olmalıdır.

Doğru cevap C seçeneği.Test SorularıSANATSAL BİLGİ

23/09/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI