ENERJİ KAYNAKLARI

Bu bölümde yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları, nükleer enerji, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi biyokütle enerjisi jeotermal enerji ve dalga enerjisi anlatılacaktır.

Enerji kaynakları nelerdir, Nasıl meydana gelir.

Enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır.

Milyonlarca yıl önce yer kabuğunun derinliklerine sıkışıp kalan canlılar fosilleşerek kömür, gaz ve petrole dönüşmüştür. Bu tür yakıtlara fosil yakıt adı verilir. Fosil yakıtların oluşumu milyonlarca yılda oluştuğu için tekrar oluşmasını beklemekte milyonlarca yıl alır. Bu nedenle bu tür yakıtlar yenilenemez enerji kaynakları olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca bu tür yakıtların kullanımı çevreye büyük zararlar vermekte iklim değişiklerine ve buzulların erimesine çeşitli canlı türlerinin yok olmasına yol açmaktadır. Öte yandan nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler nedeniyle bu enerji kaynakları artık ihtiyacı karşılayamaz hale gelmektedir.

Fosil yakıtların yukarıda saydığımız olumsuzlukları insanları yenilenebilir enerji kaynakları bulmaya zorlamıştır. Kullanılırken aynı zamanda yenisi oluşan enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları denilmektedir.

Nükleer Enerji

Atom çekirdeğinde oluşan parçalanma sonucu açığa çıkan enerjiye nükleer enerji adı verilir. Nükleer enerji elde etmek için nükleer santraller kurulmuştur. Nükleer santraller yapı olarak termik santrallere benzerler. Tek farkları yakıt olarak termik santrallerde kömür ve doğalgaz kullanılırken nükleer santrallerde reaktörde parçalanan atomlar kullanılır. Nükleer santraller ucuz enerji üretir, çevreye fazla zarar vermez. Tek olumsuz yanları oluşan atık maddelerin çok uzun sürede bozulması bununda nükleer tehlike oluşturmasıdır. 


Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Kullanıldıkları süre içerisinde sürekli olarak kendilerini yeniledikleri için tükenmeyen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları denir. Günümüzde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyokütle enerjisi, jeotermal enerji, hidrojen enerjisi, dalga enerjisi ve hidrolik enerjidir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji miktarı dünya gereksiniminin çok çok üstündedir, ancak teknolojik gelişmeler bunları henüz uygun bir maliyetle faydalı enerjiye dönüştürecek imkânlara tam olarak kavuşamamıştır. Bu nedenle kullanımları sınırlı kalmaktadır.

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi günümüzde sıcak su temin etmek ve elektrik enerjisi elde etmek için kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkeler binlerce hektarlık alanlara güneş panelleri yerleştirerek elektrik üretmektedir. Yakın bir zamanda konutların çatısına kurulacak panellerle elektrik enerjisi üretilmesi planlanmaktadır.

Kullanıldığında çevre kirliliği yaratmayan tek enerji kaynağı güneş enerjisidir.

Rüzgâr Enerjisi

Rüzgârın hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Bu hareket enerjisi jeneratörlere bağlı olan millerin panellerini döndürür ve jeneratörün elektrik enerjisi üretmesinii sağlar. Ülkemizde son yıllarda sayıları artmıştır. Her geçen gün artmaktadır.


Jeotermal Enerji

Yerin derinliklerinde ısınıp yeryüzüne çıkan sıcak sular Jeotermal enerjiyi oluşturur. Sıcaklığı 150 dereceye kadar çıkan enerji kaynaklarında elektrik enerjisi üretilebilir. Ülkemizde Denizli Kızıldere jeotermal santrali bu yöntem ile elektrik üretimi yapmaktadır.

Daha düşük sıcaklığa sahip olan jeotermal enerji kaynakları ise konutların ve seraların ısıtılmasında kullanılmaktadır. Türkiye genç ve tektonik kuşak üzerinde bulunduğunda çok sayıda jeotermal enerji kaynağını barındırmaktadır. Ülkemizdeki kaynaklar daha çok Ege Bölgesinde yoğunlaşmıştır.

Hidrolik Enerji

Akarsuların önüne set çekilerek suyun depolanması ve oluşan potansiyel enerjinin borulardan ve türbinlerden geçirilerek elektrik enerjisine dönüştürülmesi işlemidir. Yenilenebilir bir enerji türüdür. Ancak beraberinde iklim değişikliği, balık türlerinin azalması gibi bazı sorunları getirmektedir.Dalga Enerjisi

Sürekli hareket halinde olan okyanuslarda dalgaların oluşturduğu hareket enerjisi uygun şamandıralarla jeneratör millerine iletilir ve elektrik enerjisi üretilir.

Biyokütle Enerjisi

Bitkisel ve hayvansal yağlardan elde yakıt enerjisine biyokütle enerjisi denir. Biyokütle enerjisi üretmek için enerji tarımı denilen yeni bir tarım türü geliştirilmiştir. Bu enerji türü her ne kadar temiz bir enerji türü olsa da yoğun kullanımı beraberinde başka sorunlar getirmektedir.
SANATSAL BİLGİ

20/08/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI