GENLEŞME ÇÖZÜMLÜ SORULAR

9. sınıflar ve tyt fizik konusu. Maddelerin boyca, yüzeyce ve hacimce genleşmesi. Sıvıların genleşmesi. Genleşme katsayısının hesaplanması ile ilgili çözümlü test.


Soru – 1 

Genlesme_t1s1


Şekilde görülen X, Y ve Z çubuklarının ilk sıcaklıkları eşittir. Bu cisimlerin ilk boyları da eşit ve 20ℓ dir. X çubuğunun sıcaklığı 2t, Y çubuğunun sıcaklığı 3t, Z çubuğunun sıcaklığı 6t artırıldığında son boyları; 21ℓ, 22ℓ ve 25ℓ olmaktadır.

Buna göre, X, Y ve Z cisimlerinin genleşme katsayıları arasındaki büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) λz > λx > λy

B) λz = λy >λx

C) λz > λy > λx

D) λx > λz > λy

E) λy > λz > λx


Soru – 2 

X metalinin boyu 6ℓ, sıcaklığı 3t dir. Y metalinin boyu 10ℓ sıcaklığı 5t dir.

X metalinin sıcaklığı 12t ye, Y metalinin sıcaklığı 15t ye çıkarıldığında boyca uzama miktarları arasındaki oran ΔX/ΔY = 3/2 olduğuna göre bu cisimlerin genleşme katsayıları arasındaki oran λx/λy kaçtır?

A) 1                    B) 3/2              C) 9/5

D) 16/9               E) 25/9


Soru – 3 

Genlesme_t1s2


Birbirine kenetlenmiş eşit boydaki X-Y ve Y-Z çubukları başlangıçta düz iken, T derece ısıtıldıklarında şekildeki şekildeki görünümü alıyorlar.

Buna göre bu çubukların uzama katsayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) λz > λx > λy

B) λx > λy > λz

C) λz > λy > λx

D) λy > λz > λx

E) λx > λz > λy


Soru – 4 

Boyları eşit olan X, Y ve Z çubuklarının sıcaklıkları eşit ve 50 °C dir. Bu cisimlerden X’in sıcaklığı 150 °C ye, Y’nin sıcaklığı 250 °C ye, Z nin sıcaklığı 300 °C ye çıkarılıyor.

Bu metallerin boylarındaki artış miktarı arasındaki ilişki,  

3ΔLx = 6ΔLy = 4ΔLz

Şeklinde olduğuna göre uzama katsayıları arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) λx = λy > λz

B)λz > λy > λx

C) λx > λy =λz

D) λy > λx > λz

E) λx > λz > λy


Soru – 5 

35 °C sıcaklıkta uzunluğu120 m olan alüminyum telin sıcaklığı – 15 °C ye düşerse telin genleşme miktarı kaç m olur?


Al = 25 . 10-6)

A) -0,15                     B) -0,25                   C) -0,30

D) 0,15                      E) 0,30


Soru – 6 

Genlesme_t1s3


Y cismi X levhası üzerindeki halkadan geçirilmek istenmekte fakat geçmemektedir.

3λx = 2λy olduğuna göre,

Y cisminin X levhasından geçebilmesi için,

I. İki cismin de sıcaklığını eşit derecede artırmak

II. İki cismin de sıcaklığını eşit derecede azaltmak

III. X’in sıcaklığını 40 °C, Y’nin sıcaklığını 80 °C artırmak.

IV. Y’yi soğutup, X’in sıcaklığını sabit tutmak.

İşlemlerinden hangileri yapılırsa Y cismi X levhasındaki halkadan geçebilir?

A) Yalnız I                  B) I ve II                   C) II ve IV

D) III ve IV                E) I ve IV


Soru – 7 

Sıcaklıkları 2t ve 6t olan, yüzey alanları sırasıyla 3S ve 5S olan X ve Y cisimlerinden X’in sıcaklığı 17t’ye, Y’nin sıcaklığı 21t’ye çıkarılıyor.

Cisimlerin yüzeyce genleşme miktarları arasındaki ilişki,

3ΔSX = 5ΔSY 

Olduğuna göre, X ve Y cisminin yüzeyce genleşme katsayıları arasındaki ilişki nedir?


A) 3λx = 5λy

B) 5λx = 3λy

C) 6λx = 5λy

D) 5λx = 12λy

E) 9λx = 25λy


Soru – 8 

Genlesme_t1s8


Şekilde görülen K cismi, T1 ip gerilmesi ve ϑ açılarıyla dengededir. Sistemin bulunduğu ortamın sıcaklığı artırılırsa,

I. T1 ip gerilmeleri

II. K cisminin yoğunluğu

III. ϑ açıları

IV. K cisminin ağırlığı

Niceliklerinden hangileri azalır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I, II ve III

D) II ve IV

E) I ve III


Soru – 9

Genlesme_t1s9


Yukarıdaki şekilde X kabında X sıvısı, Y kabında Y sıvısı, Z kabında Z sıvısı bulunmaktadır.

X sıvısının genleşme katsayısı λ, Y sıvısının genleşme katsayısı 2λ, Z sıvısının genleşme katsayısı 2λ/3 dir. X sıvısının sıcaklığı 2T, Y sıvısının sıcaklığı T, Z sıvısının sıcaklığı 3T kadar artırılırsa borulardaki h su yükseklikleri için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?


A) hx > hy > hz

B) hy > hz > hx

C) hx = hy < hz

D) hx > hz > hy

E) hz > hx > hy


Soru – 10 

Genlesme_t1s10


Sıcaklığa bağlı uzunluk grafikleri yukarıda verilen K, L ve M cisimleri aşağıdaki gibi birbirlerine perçinleniyor ve sıcaklıkları 10T artırılıyor.

Genlesme_t1s10b


Buna göre bu çubuk çiftleri sırasıyla hangi yönlere hareket eder?


A) 1, 2, 2

B) 1,1,2

C) 2,2,1

D) 1, 2, 1

E) 2, 1, 2


Genleşme Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

18/03/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI