GENLEŞME TEST ÇÖZÜMLERİ

9. sınıflar ve tyt fizik dersi. Maddelerin genleşmesi konusu. Uzunluk, yüzey ve hacim genleşmesi hesaplamaları ile ilgili testin çözümleri.


Çözüm – 1 

Cisimlerin boyca uzama miktarları aşağıdaki şekilde bulunur.

ΔL = L0. λ . Δt


X cisminin genleşme katsayısı,

ℓ = 20ℓ . λx. 2t

ℓ = 40ℓ . λx. tk

λx =1
40t
Y cisminin genleşme katsayısı,

2ℓ = 20ℓ . λy . 3t

λy =1
30t
Z cisminin genleşme katsayısı,

5ℓ = 20ℓ . λz . 6t

λz =1
24t
Buna göre genleşme katsayıları arasındaki sıralama,

λz > λy > λx

Doğru cevap C seçeneği.
Çözüm – 2 

X ve Y cisminin boyca uzama miktarlarını bulalım.

ΔL = L0. λ . Δt


ΔLx = 6ℓ . λx . (12t – 3t)

ΔLx = 6ℓ . λx . 9t

ΔLx = 54ℓ . λx . t


ΔLy = 10ℓ . λy . (15t – 5t)

ΔLy = 100ℓ . λy . t


ΔLx 
= 3
2
ΔL

54ℓ . λx . t 
= 3
2
100ℓ . λy . t

18λx = 1
50λy
= λx 
= 25
9
λy
Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 


Genlesme_t1c3X, Y ve Z cisimleri birbirlerine perçinlenmiş iken ısıtıldıklarında şekildeki görünümü almaları genleşme katsayılarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

X’in genleşme katsayısı Y’ninkinden büyüktür, bu nedenle X daha fazla uzamıştır. Çubukları birbirine kenetlenmiş olduklarından X çubuğu Y üzerine kıvrılmıştır.

Aynı durum Y – Z çiftinde de geçerlidir. Y çubuğunun uzama katsayısı Z nin uzama katsayısından daha büyük olduğundan Y, daha fazla uzamış ve Z üzerine kıvrılmıştır.

X çubuğunun uzama katsayısı Y’ninkinden, Y çubuğunun uzama katsayısı Z’ninkinden büyük olduğundan X çubuğunun uzama katsayısı Z’ninkinden büyüktür.

λx > λy > λz ilişkisi vardır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4 

ΔLx = L0. λx . 100

ΔLy = L0. λy . 200

ΔLz = L0. λz .250


3ΔLx = 6ΔLy ise,

ΔLx  = 2
ΔLy
L0. λx . 100 = 2
L0. λy . 200 
λx = 4λy


3ΔLx = 4ΔLz ise,


ΔLx 
= L0. λx . 100
L0. λz . 250
ΔLz

4 
= x
z
3
10λz = 3λx


ΔLy 
= 4
6
ΔLz

L0. λy . 200 
= 2
3
L0. λz . 250

y  
= 2
3
z 
y = 5λz


Buna göre genleşme katsayıları arasındaki ilişki,

λx > λz > λy şeklindedir.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 5 

Maddelerin genleşme bağıntısı aşağıdaki gibidir.

ΔLx = L0. λx . (tson– tilk)


Değerleri yerine koyarsak,

tson – tilk = -15 – 35 = - 50 

ΔLx = 120. 25.10-6 . ( - 50)

ΔLx = -150000.10-6 

ΔLx = -15.10-2 m

= -15 cm

Tel 15 cm kısalır.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 6 

X ile Y maddesinin genleşme katsayısı arasında,

x = 2λy  ilşkisi varsa,

X’in uzama katsayısı, Y nin uzama katsayısından küçüktür.

Bu durumda,

I. ifadedeki işlemde Y maddesi daha fazla genleşeceğinden halkadan geçemez.

II. ifadede yer alan işlem yapılırsa Y cismi X cisminden daha fazla büzüleceğinden halkadan geçebilir. 

III. İfadede yapılan işlem Y’nin yarıçapının, halkanın yarıçapından daha da büyük olmasına sebep olur. Y, halkadan geçemez.

IV. İfadedeki işlem yapılırsa Y küresi büzüleceğinden yarıçapı azalır ve halkadan geçebilir.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 7 

Yüzeyce genleşme miktarlarını veren denklemi yazalım.

ΔS = S0. λ . (tson– tilk)


X’in yüzeyce genleşme miktarı,

ΔSx = 3S . λx . (17t – 2t)

ΔSx = 45S . λx . t


Y’nin yüzeyce genleşme miktarı,

ΔSy = 5S . λy . (21t – 6t)

ΔSy = 75S . λy . t


3ΔSX = 5ΔSY ise,

ΔSX 
= 5
3
ΔSY 


45S . λx . t 
= 5
3
75S . λy . t 

x 
= 5
3
y
x = 25λy

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 8 

Genlesme_t1c8Ortam sıcaklığı artırılırsa T1 iplerinin uzunluğu ve K cisminin hacmi artar.

T1 iplerinin boyu uzarsa ϑ açıları büyür, ϑ açılarının büyümesi iplerdeki gerilme kuvvetlerini azaltır.

K cisminin hacmi artınca özkütlesi azalır. Çünkü sıcaklık artışı cisimlerin kütlesinde değişikliğe sebep olmaz. m = V.d bağıntısından hacim artışını özkütlenin azalışı karşılayacaktır.

Buna göre T1 ip gerilmesi ve K cisminin yoğunluğu azalırken, ϑ açısı artacaktır. K cisminin ağırlığı ise değişmeyecektir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 9 

Genlesme_t1c9


Sıvıların genleşme bağıntısı aşağıdaki şekilde verilir.

ΔV = V0.a.Δt

Biz bu soruda ΔV ile ilgileniyoruz, sıvıların boruda ne kadar yükseleceği ilk hacimleriyle, genleşme katsayıları ile ve sıcaklık artışı ile ilgilidir.


X sıvısının genleşme denklemi,

ΔVx = 2V . λ. 2T = 4.V.λ.T

Şeklindedir.

Y sıvısı için genleşme,

ΔVy = V. 2λ.T = 2.V.λ.T

Şeklindedir.

Z sıvısı için genleşme denklemi,

ΔVz = 3V . 2λ . 3T = 6Vλ.T
3
Şeklindedir.


Z borusunun yarıçapı X ve Y borularının yarısı kadardır. X sıvısı 4h yükselirse, y sıvısı 2h, Z sıvısı 3h yükselir.

Borulardaki yükseklik,

hx > hz > hy  şeklindedir.

Doğru cevap D seçeneği.Çözüm – 10 

Genlesme_t1c10K genleşme katsayısı,

ℓ = 4ℓ . λk . 2T 

1 = 8. λk.T

λk =1
8T
L’nin genleşme katsayısı,

3ℓ = 2ℓ . λl . 3T 

1= 2. λl.T

λl =1
2T
M’nin genleşme katsayısı,

ℓ = 4ℓ . λM . 3T 

1= 12 . λM .T

λM =1
12T
Genleşme katsayıları arasında,

λL > λK > λM ilişkisi vardır.


Bu çubuklar şekildeki gibi perçinlenerek sıcaklıkları eşit miktarda arttırılırsa, hangi maddenin uzama katsayısı daha küçük ise o maddenin bulunduğu tarafa kıvrılırlar.

Genlesme_t1c10bλL > λK olduğundan K – L çifti 2 yönünde hareket eder (bükülür)

λL > λM olduğundan, L – M çifti 2 yönünde hareket eder.

λK > λM olduğundan, M – K çifti 1 yönünde hareket eder.

Doğru cevap C seçeneği.Genleşme Testi Soruları

Boyca Genleşme Konu AnlatımıSANATSAL BİLGİ

18/03/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI