İŞ GÜÇ ENERJİ TEST ÇÖZÜMLERİ

9. Sınıflar iş – güç – enerji konusu. Cisme uygulanan kuvvetin yaptığı iş. Kuvvet ve güç ilişkisi, kuvvetin meydana getirdiği enerji. Test çözümleriÇözüm – 1

İş formülü W = F.∆x şeklindedir. Değerleri yerine koyarsak;

180 = 45 . x

x = 4 m olarak bulunur.

Cevap D seçeneği.

Çözüm – 2 

K cismi F1 kuvveti etkisinde 5 m yer değiştiriyorsa ve F1 kuvvetinin yaptığı iş 175 J ise Fkuvveti;

W = F.x

175 = F1.5

F1 = 35 N olarak bulunur.


L cismi 8 m yer değiştiriyorsa ve F2 kuvvetinin yaptığı iş 128 J ise F2 kuvveti;

W = F.x

128 = F2.8

F2 = 16 N dur.

F1 + F2 = 35 + 16 = 51 N 

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 

F1 kuvvetinin yatay bileşeni;

F1.cos60° ile bulunur. F1 kuvvetinin yaptığı iş 360 J ise;

360 = F1.cos60° . 15

24 = F1. 0,5

F1 = 48 N


Cisim üzerine yapılan net iş;

Wnet = Fnet.x formülüyle verilir.

120 = (F1.cos60° – F2.cos37°) . 15

8 = (24 – F2.cos37°)

F2. 0,8 = 16 N

F2 = 20 N

F1
=48
20
F2F1 = 2,4
F2
Doğru seçenek B seçeneği.


Çözüm – 4 


F kuvveti yatay düzlemle 37° açı yapıyorsa bu kuvvetin yatay bileşeni

F’ = F.cos37°

F’ = 60 . 0,8

F’ = 48 N

F’ kuvvetinin yaptığı işi hesaplayalım.

W = 48 . 60 

W = 2880 J

Bulacağımız güç F kuvvetinin yatay bileşeni olduğundan P’ ile göstereceğiz.

P’ =W formülüyle bulunur.
tP’ =2880
15P’ = 192 Watt

F kuvvetinin yatay bileşeni olan F’ kuvvetinin yaptığı iş 192 Watt’tır. F' = F.cos37° olduğundan;

192 = P.0,8

P = 240 Watt olarak bulunur.

Doğru seçenek A seçeneği.


Çözüm – 5 

Kütlesi 120 kg olan cisim 30 m yol alırken yerçekimi kuvvetine karşı iş yapılmış olur. Yapılan iş

W = m.g.h ile bulunur.

W = 120 . 10 . 30

W = 36000 J

P =W
tP =36000
45P = 800 Watt olarak bulunur.

Cevap C seçeneği.


Çözüm – 6 

F kuvvetinin gücü bellidir. Yaptığı işi bulalım.

P =W
tW = P.t

W = 7200 . 120

W = 864000 J

İş kuvvet ile cismin yer değiştirmesine eşittir.

W = F.x

864000 = F.300

F = 2880 N

Cevap D seçeneği.


Çözüm – 7

Cisim 50 m yükseklikte yatay doğrultuda hareket ettiğinden hem kinetik enerjiye hem de potansiyel enerjiye sahiptir. Önce kinetik enerjisinin hesaplayalım.

Cismin kinetik enerjisi;

Ek = 1 . m.V2
2Ek = 1 . 400 . 10
2Ek = 1  . 400 . 100
2Ek = 20000 J dür.


Potansiyel enerjisi;

Ep = m.g.h

Ep = 400 . 10 . 50

Ep = 200000 J

Mekanik enerji kinetik ve potansiyel enerjiler toplamına eşittir.

E = Ek + Ep

E = 20000 + 200000

E = 220000 J

E = 220 kJ

Cevap A seçeneği.


Çözüm – 8 

Hareketin yaptığı iş;

W = 1 m.V2
2
Formülü ile bulunur.

W = 1  . 800 . 252
2W = 400 . 625

W = 250000 J

W = 250 kJ

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 9 

Köprüden geçen araç hem potansiyel hem de kinetik enerjiye sahiptir. Önce kinetik enerjisini hesaplayalım.

Ek = 1  . m . V2
2Ek = 1 . 1200 . 400
2Ek = 240000 J


Potansiyel enerjisi;

Ep = m.g.h

Ep = 1200 . 10 . 200

Ep = 2400000

Cismin mekanik enerjisi, kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamına eşittir.

E = Ep + Ek

E = 2400000 + 240000

E = 2640000 J

E = 2640 kJ

Doğru cevap E seçeneği


Çözüm – 10

8 dakika = 60 . 8 = 480 s dir.

Watt ile beygir gücü arasındaki bağıntı;

1 hp = 746 W tır. 50 beygir gücü;

50 . 746 = 37300 Watt yapar.

P = W olduğundan
t37300 = W
480W = 17904000 J

W = 17904 kJ

Doğru seçenek C seçeneği.


Çözüm – 11


F kuvvetinin yaptığı iş;

W = F.x

W = 70 . 120

W = 8400 Watt


Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş;

Yüzey normali,

N = m.g = 8 . 10 = 80

Sürtünme kuvveti

Fs = k.N

Fs = 0,6.80 = 48 N

Ws = Fs . x

Ws = - 48 . 120

Ws = -5760 J


Yapılan net iş;

Wnet = Ws + WF

Wnet = 2640 J


2. yol

Wnet = Fnet . x

Wnet = (70 – 48) . 120

Wnet = 2640 J

Doğru seçenek B dir.Çözüm – 12 

Gücü 80 watt olan bir lamba 1 saatte 80 wattsaat enerji harcar. 5 saatte 80 . 5 = 400 wattsaat enerji harcar.

1kilowattsaat 1000 wattsaat yaptığından 400 wattsaat;

400  = 0,4 kWh yapar.
1000
Doğru seçenek E seçeneği


İş Güç Enerji Soruları


İş Güç Enerji Test2SANATSAL BİLGİ

27/03/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
tipinağ
çok faydalı oldu tşk
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI