ISI VE SICAKLIK

Bu bölümde, fizikte ısı ve sıcaklık kavramı, sıcaklığın ölçülmesi, termometreler, termometre değerlerinin dönüştürülmesi. Celcius – Fahrenheit, Celcius – Kelvin dönüşümleri anlatılacak çözümlü örnek sorulara yer verilecektir.

Isı ve Sıcaklık Nedir

Bir maddeyi oluşturan moleküller sürekli hareket halindedir. Madde moleküllerinin hareket hızlarının ortalamasına sıcaklık denir. Bir başka deyişle sıcaklık madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileridir. Maddeler katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilir her üç halde de maddeyi oluşturan moleküller bir hareket enerjisine sahiptir. Katı maddelerde moleküller bulundukları yerde titreşim yaparken, sıvı maddelerde ise moleküller sıvı içerisinde hareket ederler, gazlarda gaz molekülleri bulundukları kabın tüm alanında serbestçe hareket eder. Moleküllerin sıcaklığı arttıkça hareket hızları da artar. Bir maddede hareket halindeki moleküllerin ortalama hızı o maddenin sıcaklığını belirler.

Sıcaklık dokunma duyusuyla algılanır, termometre ile ölçülür. 

Isı ise bir enerji çeşididir. Bir maddenin moleküllerinin hareket enerjilerinin toplamına ısı denilir. Isı cismin kütlesine bağlıdır.

Buna göre sıcaklık moleküllerin ortalama hızını ifade ederken; ısı, moleküllerin kinetik enerjisi toplamını ifade eder. Isı cismin kütlesine bağlı iken, sıcaklık cismin kütlesine bağlı değildir.


Sıcaklığın Ölçülmesi

Sıcaklık termometre ile ölçülür. Termometreler maddelerin sıcaklık ile genleşme özelliğinden faydalanılarak yapılmıştır. Termometrelerde genleşmesi sıcaklığa karşı çok duyarlı olan maddeler kullanılır. Sıcaklık arttıkça bu madde uzar maddenin boyundaki uzama, o maddenin bulunduğu ortamın sıcaklığıyla doğru orantılıdır. Katı maddelerde bu uzama – genleşme miktarı fazla olmadığından tercih edilmezler, genellikle sıvı termometreler kullanılır. Sıvı termometrelerde ise sıvı olarak en fazla cıva kullanılır.

Sıvılı termometrelerde sıvı madde genleşmesi sıcaklığa karşı en az duyarlı olan ve sıvının yanında önemsenmeyecek kadar küçük olan katı bir bölmeye konulur.

Termometrelerin Derecelendirilmesi

Termometrelerde 76 cm cıva basıncında sabit iki değer seçilir. Biri suyun donma sıcaklığı, diğeri kaynama sıcaklığıdır. Bu iki değer seçildikten sonra bu iki değer arası eşit aralıklara bölünürek termometre ölçeklendirilir.

Bazı bilim adamları sıcaklık ölçümü konusunda farklı ölçekler sunmuşlardır.

-Celcius: Buzun erime sıcaklığını 0 derece, suyun kaynama noktasını 100 derece kabul etmiştir. C harfi ile gösterilir.

-Fahrenheit: Suyun donma noktasını 32, kaynama noktasını 212 kabul etmiştir. F harfi ile gösterilir.

-Reomür: Suyun donma noktasını 0, kaynama noktasını 80 olarak kabul etmiştir. R ile gösterilir.

-Kelvin Suyun kaynama noktasını 373, donma noktasını 273 kabul eder. Bu Sıcaklık ölçeği mutlak sıfır noktasını (-273,15 C) 0 ile gösterir. Maddeler için ölçülebilecek en düşük sıcaklık -273,15santigrat derecesidir (0 K). Labaratuarlarda yapılan çalışmalarda bu değere yaklaşılmasına rağmen mutlak sıfır noktasına ulaşılamamıştır.


Termometrelerin Birbirine Dönüştürülmesi


Termometrelerin gösterdikleri değerler birbirleriyle orantılıdır aralarında şu ilişki vardır.


     

Örnek 

Fahrenheit termometresinin 104 dereceyi gösterdiği sıcaklıkta 

Celcius, Reomür ve Kelvin termometreleri kaç dereceyi gösterir.     

Çözüm

Önce Celcius karşılığını bulalım.


18C = 720

C = 40 Celcius


Şimdi Reomür termometresindeki karşılığını bulalım


     

R = 32 Reomür

Kelvin Termometresinde

K-273
= 104 - 32
180
100K - 273
= 72
180
100K - 273
=72
18
10K - 273 = 4
10
K – 273 = 40

K = 313 KelvinSANATSAL BİLGİ

20/08/2016


 

 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI