KALDIRMA KUVVETİ ÇÖZÜMLÜ TEST III

Yüzen ve dengede kalan veya sıvı dibine batan cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetinin hesaplanması. Arşimet prensibi ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1 

KaldirmaKuvveti_T3S1


Eşit bölmeli K cismi X ve Y sıvılarında şekildeki gibi dengededir.

Buna göre Y sıvısının yoğunluğunun X sıvısının yoğunluğuna oranı kaçtır?

A) 0,5                     B) 1                    C) 2,5

D) 3                       E) 4


Soru – 2

KaldirmaKuvveti_T3S2


Eşit bölmeli ve eşit hacimli K ve L cisimleri yoğunlukları d ve 2d olan X ve Y sıvıları içinde şekildeki gibi yüzmektedirler.

Buna göre L cisminin yoğunluğunun K cisminin yoğunluğuna oranı dL/dK kaçtır?


A) 1                      B) 1,5                   C) 2

D) 2,5                   E) 4


Soru – 3 

KaldirmaKuvveti_T3S3


K ve L cisimleri bir sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. K ve L cismi birbirlerine yapışık olmadıklarına göre;


I. K cisminin yoğunluğu L cisminin yoğunluğundan büyüktür

II. K ve L cisimlerinin yoğunlukları eşittir

III. L cisminin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyüktür.

IV. K ve L cisimlerine uygulanan kaldırma kuvveti cisimlerin ağırlıkları toplamına eşittir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız IV                B) III ve IV              C) II, III ve IV

D) I ve II                   E) Yalnız I


Soru – 4 

KaldirmaKuvveti_T3S4


K katı cismi şekildeki gibi hacminin yarısı X sıvısında yarısı Y sıvısında kalacak biçimde dengededir.

Buna göre;

I. Cisme uygulanan toplam kaldırma kuvveti, X ve Y sıvılarının ayrı ayrı kaldırma kuvvetleri toplamına eşittir.

II. Y sıvısı cisme bir basınç uygulamaktadır ve bu nedenle K cismi X sıvısına daha fazla batmıştır.

III. Y sıvısı boşaltılırsa K cismi X sıvısına daha az batar

IV. Y sıvısı boşaltılırsa K cismi X sıvısına daha fazla batar.

Yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve IV

C) II ve IV

D) Yalnız III

E) I, II ve IVSoru –5 

KaldirmaKuvveti_T3S5


K cismi hacminin üçte biri X sıvısı içinde kalacak şekilde dengededir. K cisminin üzerine hacmi K nın hacminin üçte biri kadar olan L cismi konulunca K cismi hacminin üçte ikisi sıvı içinde kalacak şekilde dengede kalıyor.

X sıvısının yoğunluğu d olduğuna göre L cisminin yoğunluğu kaç d dir?

A) 0,6                 B) 0,9                   C) 1,5

D) 2                    E) 3


Soru – 6

KaldirmaKuvveti_T3S6


Esnek olmayan K ve L cisimleri şekildeki gibi bir sıvı içerisinde dengededir. Buna göre;

I. İplerdeki gerilme kuvveti 0 dır.

II. T2 ip gerilmesi 0 dan büyüktür.

III. T1 ipi kesilirse T2 ip gerilmesi artar.

IV. T2 ipi kesilirse T1 ip gerilmesi azalır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru olabilir.


A) Yalnız I

B) I ve II

C) I, II ve III

D) II ve IV

E) I, II ve IV


Kaldırma Kuvveti Test-3 Çözümler
SANATSAL BİLGİ

02/08/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI