KONDANSATORLER TEST COZUMLERI

Kondansatör (sığaçlar) lerin seri, paralel ve karışık bağlanmaları ile ilgili testin çözümleri.


Çözüm – 1

Sigaclar Test1C1a


C2 ile C3 sığaçlarının eşdeğer sığası C2,3 olsun.

1
=1
+1
12
6
C2,3
C2,3 =4

C2,3  ile C4 paralel bağlı olur. Paralel sığaçların eşdeğeri bunların kapasiteleri toplamına eşit olur. Bu sığaçların eşdeğer sığasına C2,3,4  diyelim.

C2,3,4 = 4 + 2 

C2,3,4  = 6 µF

Şimdi elimizde aşağıdaki gibi seri bağlı 2 adet sığaç var. Eşdeğer sığaları

Sigaclar Test1C1b

1
=1
+1
6
3
C
C  = 2 µF bulunur.

Cevap D seçeneği.


Çözüm – 2

Sigaclar Test1C2a


C1 ile C2  paralel bağlı olduğundan eşdeğer sığaları, sığalarının toplamına eşittir.

C1,2 = 1 + 3 = 4 µF

C3 ile C4 kondansatörleri bu eşdeğer kondansatöre seri bağlı olur. Devrenin yeni hali aşağıdaki gibi olur.

Sigaclar Test1C2b


Şekilde görülen 3 adet seri bağlı sığacın eşdeğer kapasitansı aşağıdaki formülden bulunur.

1
=1
+1
+1
2
4
4
C
Ceş = 1 µF


Devrenin eşdeğer yükü aşağıdaki formülden bulunur.

q = V.C

q = 24. 1 µF = 24 µC

Seri bağlı sığaçların her birinin üzerinde oluşan yük miktarı aynıdır. Dolayısıyla C3 sığacının üzerinde oluşan yük miktarıda sistemin yük miktarına eşit ve 24 µC olacaktır.

Cevap C seçeneği.


Çözüm – 3

Sigaclar Test1C3a


Devreyi yukarıdaki şekilde gösterebiliriz. Şimdi eşdeğer kapasitansı bulalım.

C2 ile C3 ün eşdeğeri.

1
=1
+1
4
12
C2,3
C2,3 = 3 µF

C2,3 ile buna paralel bağlı C1  sığacının eşdeğeri.


Sigaclar Test1C3b


C1,2,3 =3 + 3 = 6 µF


C5 ile C6 seri bağlıdır, eşdeğer sığaları C5,6

1
=1
+1
8
8
C5,6
C5,6 = 4 µF

C5,6 ile C4 paralel bağlı olacağından

Sigaclar Test1C3c

C4,5,6 = 2 + 4 = 6 µF

Sigaclar Test1C3d

C1,2,3 ile C4,5,6 kondansatörlerinin eşdeğer sığası


1
=1
+1
6
6
C1-6 
C1–6   = 3 µF


Devrenin eşdeğer yükü

q = C.V

q = 3 . 24 = 72 µC

C1,2,3 ile C4,5,6  sığaçlarının yükü eşit ve 72 µF olur. Bunların üzerlerindeki gerilim ise,

V1,2,3 = 72
6
V1,2,3 = 12 V

V4,5,6 = 72
6V4,5,6 = 12 V

C4,5,6 sığacının üzerindeki gerilim 12 V tur. C5,6 eşdeğer sığası 4 µF, C4 2 µF olduğundan ve bu sığaçlar paralel bağlı olduğundan yükü paylaşırlar.

q5,6 = 12.4 = 48 µC

q4 = 12.2 = 24 µC


Cevap E seçeneği.


Çözüm – 4

Sigaclar Test1C4a


C1 ile C2 sığaçlarının kapasitesi C1,2 = 12 µF, C3 ile C4 sığaçlarının kapasitesi C3,4 = 4 µF dır. Bu iki eşdeğer sığayı aşağıdaki şekilde gösterebiliriz.


Bu eşdeğer sığaçların yükü

Sigaclar Test1C4b


Seri bağlı bu iki sığacın eşdeğer kapasitansı Ceş 

1
=1
+1
4
12
Ceş
C = 3 µF olur.


Eşdeğer yük 3 µF . 12 = 36 µC olur.

36 µF = 12 µF . V1,2

V1,2 = 3 V olur.

36 µF = V2,3 . 4 µF

V2,3 = 9 V olur.

C3 ve C4 kondansatörlerinin her biri üzerindeki gerilim eşit ve 9 Volt’tur.

W = 1 . C.V2
2W = 1 . 3 . 81
2
W = 121,5 .10-6 J 

W = 1,215.10-4 J

W = 1,22 . 10-4 J


Doğru Cevap A seçeneği.Çözüm – 5

Sigaclar Test1C5a


Şekildeki gibi 3 paralel sığacın eşdeğer sığası,

C2,3,4 = 10 µF dır.

Devreyi aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

Sigaclar Test1C5b


Bu iki sığacın eşdeğeri

C1-4 = 5 µF olur.

Eşdeğer yük ise

q = V.C

q = 30.5 = 150 µC dur.

C1 ile C2,3,4 sığasının her biri üzerindeki yük eşit ve 150 µC dur. Şimdi paralel bağlı C2, C3 ve Cüzerindeki gerilimleri bulalım.

q = V.C

150 = V1 . C1

150 = V1.10

V1 = 15 V bulunur. C2,3,4 eşdeğer sığası 10 µF olduğundan

150 = V2,3,4.10 

V2,3,4 gerilimi de 15 V bulunur. C2, C3 ve C4 paralel bağlı olduklarından her birinin üzerindeki gerilim eşit ve 15 V olur.


W = 1 . C.V2
2W = 1 . 5 . 225
2
W = 562,5 µ J

W = 56,25 . 10-5 J


Doğru seçenek E


Test Soruları

Sığaçlar Çözümlü Sorular-2

Sığaçların Bağlanması Konu AnlatımıSANATSAL BİLGİ

05/03/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI