KUVVET VE HAREKET TEST2 ÇÖZÜMLERİ

Kuvvet, hareket, sürtünmeli yüzeylerde hareket, kütle çekim kuvveti çözümlü test2.


Test2 Çözümleri

Çözüm -6

Konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı verir. Hareketli düzgün doğrusal hareket yaptığına göre hızı sabittir.

Grafikten hareketlinin 8. Saniyede almış olduğu yolun 100 m olduğu görülüyor. 8. Saniyeden 16. Saniyeye kadar geçen sürede 80 m yol daha aldığı görülüyor, yani 8 s de 80 m yol almış.

X = Vt

V = X
tV = 80
8V = 10 m/s


Çözüm -7

Sistemin ivmesini bularak T = ma bağlantısı kurarak sonuca gidebiliriz.

4 kg lık cisme etkiyen sürtünme kuvveti 

Fs1  = ks.mg 

Fs1 = 0,4.4.10 = 16 N


6 kg lık cisme etkiyen sürtünme kuvveti

Fs2 = 0,4.6.10 = 24 N

Bu iki cismin toplam sürtünme kuvveti

Fs1 + Fs2 = 16 + 24 = 40 N

Cisme etkiyen net kuvvet

F1 – Fs = 70 – 40 = 30 N

Cisim 30 N luk bir kuvvet etkisinde F1 yönünde hareket eder. Şimdi sistemin ivmesini bulalım.

Fnet = ma

30 = 10a

a = 3 m/s

Cismin ivmesini bulduğumuza göre ipteki gerilmeyi bulabiliriz. İpteki gerilme kuvvetine T dersek

T = ma

T = 6.3

T = 18 N olur.


Cevap B seçeneğidir.


Çözüm -8

Sistem sürtünmesiz olduğuna göre cisimlere etkiyen kuvvetlerin bileşkesi ile hareket edecektir. Cisimlere etkiyen kuvvet yerçekimi kuvvetidir.

3 kg lık cisme etkiyen kuvvet F2 olsun

F2 = mg = 3.10

F2 = 30 N olur.


7 kg lık cisme etkiyen kuvvet F1 olsun

F1 = mg = 7.10

F1 = 70 N

Bu iki kuvvet birbirlerine zıt yöndedir bu nedenle ters işaretli alınırlar.

Fb = F1-F2 = 70 - 30

Fb = 40 N olur.

Fnet = ma

40 = 10a

a = 4 m/s

İpi yukarı çeken kuvvet 

T1 = ma

T1 = 3.4

T1 = 12 N

İp sisteme bağlı olduğundan 12 N luk bir kuvvetle F1 kuvvetinin yönünde hareket etmektedir. Ancak ipteki tek kuvvet bu değildir. İpi bağlı olduğu yükün ağırlığı da aşağı doğru çekmektedir.


T2 = mg

T2 = 3.10

T2 = 30 N

T ip gerilmesi ipi aşağı ve yukarı yönlü çeken bu kuvvetlerin bileşkesine eşittir.

T = T1 + T2

T = 30 + 12 = 42 N


Doğru Cevap C seçeneğidir.


Çözüm -9

Cisim düzgün doğrusal hareket yapmaktadır. Bu nedenle hızı sabittir. Konum - zaman grafiğinde hız ile zamanın kapattığı alan yer değiştirmeyi verir. Başka bir değişle hız ile zamanın çarpımı yer değiştirmeyi verir.

Grafiğe bakılırsa hareketli;

0 ile 5 s aralığında + yönde 15 m/s hızla gitmiştir, yer değiştirmesi;

X1 = 5.15 = 75 m

Hareketli 5 ile 10 s aralığında + yönde 30 m/s hızla gitmiştir, yer değiştirmesi;

X2 = 30.5 = 150 m

10 ile 15 s aralığında – yönde 40 m/s hızla gitmiştir, yer değiştirmesi;

X3 = -40.5 = -200 m

15 ile 20 s aralığında 15 m/s hızla + yönde gitmiştir, yer değiştirmesi;

X4 = 15.5 = 75 m

Hareketlinin toplam yer değiştirmesi X;

X = 75 + 150 – 200 + 75

X = 100 m

Doğru cevap B seçeneğidir.Çözüm -10


Kütle çekim kanuna göre cisimler birbirlerini kütleleri ile doğru aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak çekerler. Kütle çekim kuvveti formülü;

Şekildeki kütle ve mesafe değerlerini formülde yerine koyarsakCevap E seçeneğidir.

  


BU TESTİN SORULARI


KUVVET VE HAREKET TEST1SANATSAL BİLGİ

27/09/2016


  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI