MADDE VE ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLÜ TEST

Ygs Fizik konusu. Özkütle, maddelerin ayırt edici özellikleri, maddelerin ortak özellikleri, geometrik cisimlerin hacminin hesaplanması konuları ile ilgili çözümlü test.


1.

Taban yarıçapı r = 8 cm olan, yüksekliği h= 25 cm olan içi dolu silindirin özkütlesi d = 5,2 g /cm3   tür. Bu silindirin kütlesi kaç kg’dır? (π=3)


A) 24,96                                    B) 120                                         C) 41,6  


D) 200                                       E)220


2.

Taban yarıçapı 4, yüksekliği 15 cm olan içi dolu koninin kütlesi 1200 g dır. Bu cismin özkütlesi kaç g/cm3  tür? (π = 3)


A) 3                                           B) 3,5                                         C) 4   


D) 4,5                                        E) 5


3.

 %25’i hava olan 600 cm3  kum üzerine 400 cm3  su dökülüyor. Oluşan karışımın yeni hacmi kaç cm3  olur?


A) 850                                             B) 900                                                              C) 950  

D) 1000                                           E) 1250


4.

Yarıçapı 3 cm olan kürenin hacmi yarıçapı 6 cm olan kürenin hacminin kaç katıdır? (π = 3)

A) 2                      B) 3                              C)4                             D)6                            E) 85.

Kütleleri arasındaki ilişki m1 > m2 > m3, hacimleri arasındaki ilişki V1 < V2 < V3 olan maddelerin özkütleleri arasındaki ilişki nedir?


A) d3 > d2 > d1                      B) d1> d2 > d3                          C) d2 > d3 > d1  


D) d3 > d2 > d1                     E) d2 > d1 > d3


6.

İçinde 450 cm3  su bulunan kaba katı ve sert bir cisim bırakıldığında kaptaki su seviyesi 600 cm3   olmaktadır. Kaptan su taşmadığına göre, özkütlesi 3,6 g/cm3  olan cismin kütlesi kaç g’dır?


A) 2160                          B) 1620                         C) 540                        D) 150                     E) 36


7.

Yarıçapı 2 cm olan küre şeklindeki demir bilyelerden, taban yarıçapı 4 cm yüksekliği 12 cm olan silindirin içerisine kaç adet konulabilir? (π = 3)

A) 6                      B) 10                   C) 14                    D)18                     E)228.

I Özkütle

II Hacim

III Genleşme katsayısı

IV Sıcaklık

V Kaynama noktası


Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri maddelerin ortak özelliklerindendir?


A) Yalnız I                        B) I ve III                                 C) III ve IV 


D) Yalnız II                       E) III, IV, V


9.Yukarıdaki şekilde X ve Y cisimlerinin kütle – hacim grafiği verilmiştir.

Bu cisimlerden Y’nin özkütlesi 4 g/cm3  olduğuna göre X’in özkütlesi kaç g/cm3  tür?

A) 3                 B)6                    C) 9                      D) 10                    E) 1210.Yukarıda kütle – hacim grafiği verilen X cisminin 200 g ının hacmi kaç cm3  tür?


A) 200                      B) 180                      C) 120                         D)60                        E) 40


BU TESTİN AÇIKLAMALI ÇÖZÜMLERİSANATSAL BİLGİ

08/09/2016  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI