MADDE VE ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLÜ TEST

Ygs Fizik konusu. Özkütle, maddelerin ayırt edici özellikleri, maddelerin ortak özellikleri, geometrik cisimlerin hacminin hesaplanması konuları ile ilgili çözümlü test.


1.

Taban yarıçapı r = 8 cm olan, yüksekliği h= 25 cm olan içi dolu silindirin özkütlesi d = 5,2 g /cm3   tür. Bu silindirin kütlesi kaç kg’dır? (π=3)


A) 24,96                                    B) 120                                         C) 41,6  


D) 200                                       E)220


2.

Taban yarıçapı 4, yüksekliği 15 cm olan içi dolu koninin kütlesi 1200 g dır. Bu cismin özkütlesi kaç g/cm3  tür? (π = 3)


A) 3                                           B) 3,5                                         C) 4   


D) 4,5                                        E) 5


3.

 %25’i hava olan 600 cm3  kum üzerine 400 cm3  su dökülüyor. Oluşan karışımın yeni hacmi kaç cm3  olur?


A) 850                                             B) 900                                                              C) 950  

D) 1000                                           E) 1250


4.

Yarıçapı 3 cm olan kürenin hacmi yarıçapı 6 cm olan kürenin hacminin kaç katıdır? (π = 3)

A) 2                      B) 3                              C)4                             D)6                            E) 85.

Kütleleri arasındaki ilişki m1 > m2 > m3, hacimleri arasındaki ilişki V1 < V2 < V3 olan maddelerin özkütleleri arasındaki ilişki nedir?


A) d3 > d2 > d1                      B) d1> d2 > d3                          C) d2 > d3 > d1  


D) d3 > d2 > d1                     E) d2 > d1 > d3


6.

İçinde 450 cm3  su bulunan kaba katı ve sert bir cisim bırakıldığında kaptaki su seviyesi 600 cm3   olmaktadır. Kaptan su taşmadığına göre, özkütlesi 3,6 g/cm3  olan cismin kütlesi kaç g’dır?


A) 2160                          B) 1620                         C) 540                        D) 150                     E) 36


7.

Yarıçapı 2 cm olan küre şeklindeki demir bilyelerden, taban yarıçapı 4 cm yüksekliği 12 cm olan silindirin içerisine kaç adet konulabilir? (π = 3)

A) 6                      B) 10                   C) 14                    D)18                     E)228.

I Özkütle

II Hacim

III Genleşme katsayısı

IV Sıcaklık

V Kaynama noktası


Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri maddelerin ortak özelliklerindendir?


A) Yalnız I                        B) I ve III                                 C) III ve IV 


D) Yalnız II                       E) III, IV, V


9.Yukarıdaki şekilde X ve Y cisimlerinin kütle – hacim grafiği verilmiştir.

Bu cisimlerden Y’nin özkütlesi 4 g/cm3  olduğuna göre X’in özkütlesi kaç g/cm3  tür?

A) 3                 B)6                    C) 9                      D) 10                    E) 1210.Yukarıda kütle – hacim grafiği verilen X cisminin 200 g ının hacmi kaç cm3  tür?


A) 200                      B) 180                      C) 120                         D)60                        E) 40


BU TESTİN AÇIKLAMALI ÇÖZÜMLERİSANATSAL BİLGİ

08/09/2016  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

YÜZ YÜZE ÖZEL DERS

Evinizde veya kendi belirleyeceğiniz bir yerde özel öğretmenlerden yüz yüze Matematik, Bilgisayar, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Elektrik dersleri alabilirsiniz İletişim Formu nu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz

YÜZ YÜZE ÖZEL DERS

Evinizde veya kendi belirleyeceğiniz bir yerde özel öğretmenlerden yüz yüze Matematik, Bilgisayar, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Elektrik dersleri alabilirsiniz İletişim Formu nu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz

  • YGS - LYS KONULARI
  • 8. SINIF
  • 7. SINIF
  • 6. SINIF
  • BİLGİSAYAR - ELEKTRİK
  • GENEL MATEMATİK
  • BİRİM ÇEVİRİCİLER
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI