YGS FİZİK MADDE VE ÖZELLİKLERİ CEVAPLI TESTİNİN ÇÖZÜMLERİ

Fizik özkütle, maddelerin ayırt edici özellikleri, maddelerin ortak özellikleri, geometrik cisimlerin hacminin hesaplanması konuları ile ilgili çözümlü testin çözümleri.

Çözüm -1

r = 8 cm

h = 25 cm

d = 5,2 g/cm3   

Silindirin taban yarıçapı, yüksekliği ve özkütlesi verilmiş. Kütlesi soruluyor.

Silindirin hacmi

Vsilindir = πr2.h

Özkütle’yi veren denklemden kütleyi elde edebiliriz.


d = m/V

m = d.V

Önce silindirin hacmini bulalım

V = 3.82 .25 = 4800 cm3  

Bu sonucu;

m = dV denkleminde yerine koyarsak.

m = 5,2 . 4800 = 24960 g 

24,96 kg olur.

Cevap A seçeneğidir.


Çözüm -2

r = 4cm

h = 15 cm

m = 1200 g

d =?


d = m/V

olduğundan hacmi bulursak özkütleyi bulabiliriz.

Koninin hacmi;

Vkoni = πr2 .h /3

Vkoni = 3. 42  . 15 /3

Vkoni = 3.16.5

Vkoni = 240 cm3


d = 1200/240

d = 5 g / cm

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm -3

% 25’i hava olan 600 cm3  kumdaki havanın oluşturduğu hacim;

Vhava = 600.25/100 = 6.25 = 150 cm3  

Suyun 150 cm3  lük kısmı kumdaki bu havanın yerini alacaktır.

Suyun hacmi 400 cm3   tür, oluşacak karışımın yeni hacmi su ile kuru kumun toplam hacminden kumdaki havanın hacmi çıkarılarak bulunabilir.

Vkarışım  = Vkum + Vsu – Vhava 

Vkarışım = 600 + 400 – 150

Vkarışım = 850 cm3  olur.


Cevap A seçeneği


Çözüm -4

Kürenin hacmi;


Vküre = 4.π.r3  /3

r = 3 cm için kürenin hacmi;

Vk1  = 4.3. 27/3 = 108 cm3  


r = 6 cm için kürenin hacmi;

Vk2 = 4.3.216/3 = 864


Vk2 / Vk1 = 8

Cevap E seçeneğidir.


Çözüm -5

Kütleleri arasındaki ilişki m1 > m2 > m3, hacimleri arasındaki ilişki V1 < V2 < V3 olan maddelerin özkütleleri arasındaki ilişki.

d = m/V

Olduğundan özkütlenin yüksek olması için;

1- hacim sabit kalmalı kütle artırılmalı

2- kütle sabitken hacim küçültülmeli

Bu durumda kütlesi en yüksek ve hacmi en düşük olan maddenin özkütlesi en büyük değerini alacaktır, kütlesi en küçük, hacmi en büyük olan maddenin özkütlesi en küçük değerini alacaktır.


Özkütle sıralamaları;

d1 > d2 > d3 şeklinde olur.

Cevap B seçeneğidir.


Çözüm -6

Kaba V hacimli katı cisim konulduğunda kaptaki suyun seviyesi 600 cm^3 olduğuna göre;

Vkatı  = Vson – Vilk 

Vkatı = 600 – 450 = 150 cm


Buna göre cismin hacmi 150 cm3  tür.

Cismin kütlesi;

m = V.d = 150. 3,6 = 540 g olur. 


Cevap C seçeneğidir.


Çözüm -7

Önce kürenin hacmini buluruz, sonra silindirin hacmini buluruz. Kürenin hacminin, silindirin hacmine oranı bize silindirin içerisine girebilecek bilye sayısını verir.


Vbilye =4.π.r3
3Vbilye =4.3.23
3
Vbilye = 32 cm

Vsilindir = πr2 .h = 3.16.12

Vsilindir = 576


Vsilindir  
= 576 = 18
32
Vbilye 

Cevap D seçeneğidir.


Çözüm -8

I Özkütle

II Hacim

III Genleşme katsayısı

IV Sıcaklık

V Kaynama noktası


I, III ve V maddelerin ayırt edici özellikleridir ve aynı ortam koşullarında o maddeye özgü bir özelliktir. II ise her maddenin ortak özelliğidir.

Sıcaklık ise bir ölçüdür.

Cevap D seçeneğidir.


Çözüm -9

Kütle – hacim grafiğinden hacimlerin eşit kütlelerin farklı olduğu görülmektedir. Her iki cismin hacmine de V dersek;

Y’in özkütlesi 4 g/ cm3  olduğuna göre


m = 4 g/cm3 olmaktadır.
VX’in kütlesi 3m, hacmi V olduğuna göre özkütlesi

dX = 3m
V
m = 4 g/cm3
Vdx = 3.m
VdX  = 3.4  = 12 g/cm


Cevap E seçeneğidir.Çözüm -10

Kütle hacim grafiğinden özkütleyi bulup buradan hacim hesabına geçebiliriz.

Kütle hacim grafiğinden X’in kütlesi 60 g olduğunda hacminin 12 cm3   olduğu görülüyor. Buradan özkütleyi bulabiliriz.


dx =60 = 5 g/cm3
12
X cisminin 200 gramının hacmi soruluyor.

d =m
V
V =m
d
V =200
5
V = 40 cm


Cevap E seçeneği


Test Soruları


Madde ve Özellikleri 2. Testi

Madde ve Özellikleri Test II


SANATSAL BİLGİ

08/09/2016


  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI