MADDELERİN ORTAK VE AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ 

Her madde kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapıya sahiptir. Bunlara ortak özellikler denir. Bunların yanında birde ayırt edici özellikler vardır.

Maddelerin Ortak Özellikleri

Maddelerin hepsinde bulunan ortak özellikleri vardır bunlar;


1-Kütle

Her maddenin bir kütlesi vardır.

2- Hacim

Her madde uzayda bir yer kaplar.

3- Eylemsizlik

Her madde hareket veya durmaya karşı eylemsizlik özelliğine sahiptir.

4- Tanecikli yapı

Her madde atom veya moleküllerden oluşan tanecikli yapıya sahiptir.


Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri


Maddelerin kendilerine özgü olan ve aynı koşullarda farklı maddelerde farklı değerler gösteren ve madde miktarına bağlı olmayan özelliklerine ayırt edici özellikler denir.

Özkütle, genleşme katsayısı, kaynama noktası, donma noktası, erime noktası, ısıl iletkenlik, elektriksel iletkenlik maddelerin ayırt edici özelliklerindendir.

Özkütle (yoğunluk)

Maddenin birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır.

Bir maddenin kütlesinin hacmine bölümüne o maddenin özkütlesi (yoğunluğu) denir. Yoğunluk d ile gösterilir.

d = Kütle / Hacim = m/V

Yoğunluğun birimi kg/m3  tür. Fakat genelde g/cm3  veya g / mL gibi birimler kullanılmaktadır.

Bir maddenin yoğunluğu belirtilirken hangi sıcaklıkta ölçüldüğü de belirtilmelidir.Homojen Karışımların Yoğunluğu

Birbiriyle homojen olarak karışabilen sıvıların kütleleri m1, m2, m3 … hacimleri V1, V2, V3, … ise karışımın yoğunluğu dk;


   bağıntısı ile bulunur.

Karışımı meydana getiren maddelerin hacmi eşit ise karışımın yoğunluğu, karışan maddelerin yoğunluklarının aritmetik ortalamasıdır.

Madde yoğunlukları d1   ve d2  , hacimleri V ise karışımın özkütlesi

dk = d1 + d2
2
Karışımı oluşturan maddelerin özkütleleri d1  ve d2 , herbirinin kütlesi m ise karışımın özkütlesi dk  


dk =2.d1 .d2
d1 + d2Olur.

 Karışımın yoğunluğu karışıma giren maddelerden birinin yoğunluğuna eşit veya ondan büyük veya küçük olamaz. Karışımın yoğunluğu karışıma giren maddelerin yoğunlukları arasında bir değer alır.


Bazı maddelerin yoğunluğu


Örnek

Kütlesi 720 g hacmi 90 cm3  olan cismin öz kütlesi kaç g/cm3  tür?


Çözüm.

d= m/V

d = 720 / 90

d =8 g/cm


Örnek

Taban yarıçap 2 cm yüksekliği 15 cm olan silindir şeklindeki cismin kütlesi 1800 g dır. Bu cismin özkütlesi kaç g/cm3  tür? (Π = 3 alınacak)


Çözüm

Cismin hacmi (V) ni bulalım.


V = Π.r2 .h

V = 3. 4.15

V = 180 cm


d = m/V

d= 1800/180 = 10 g/cmSANATSAL BİLGİ

07/09/2016  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI