NEWTON YASALARI TEST ÇÖZÜMLERİ

Üniversiteye hazırlık ve 9. Sınıflar fizik konusu. Newton’un 1. , 2. ve 3. Kanunları ve uygulamaları. Sürtünme kuvveti ve net kuvvet. Çözümlü soruların çözümleri.


Çözüm – 1 

A) 

Cisim toprağa çarptığında aynı hızla yoluna devam etme eğilimindedir. Bu durum cismin toprağa kütlesiyle orantılı olarak bir miktar gömülmesine sebep olur.

B) 

Bu olay yerçekiminin cisme uyguladığı çekme kuvvetine bağlı olarak gerçekleşir. Cisim sürekli bir kuvvetin etkisinde olduğundan hızı sürekli artar.

Bu durum Newton'un 2. yasası ile açıklanır.

C) Karpuz, elemanın elinde bir hız kazanır. Elemanın elinden çıktıktan sonra da aynı hızla yoluna devam etme eğilimindedir. Bu durum karpuzun havada bir müddet yol almasını sağlar.

D) 

Motor stop ettirildikten sonra motor bobini ve pervanenin bir süre dönmeye devam etmesi de cisimlerin ilk hareketlerini koruma eğiliminden kaynaklanır.

E) 

Salıncak itilince salıncağa bir kuvvet uygulanmış olunur. Salıncak bu kuvvet etkisinde bir hız kazanır. Bu hareketini belli bir yüksekliğe çıkıncaya kadar devam ettirir.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 2 


Newton’un 2. Yasası,

F1 
=F2 = m dir.
a2
a1
F = m.a bağıntısından kütleyi bulabiliriz.

120 = 3.m

120 = m
3m = 40 kg

Cismin kütlesi 40 kg’dır. Ayrıca,

480 = 12.m


m =480 = 40 tır.
12
Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 3 


Cismin kütlesini bulalım.

F = m.a

m =F
am =75
5
m = 15 kg

Kütlesi 15 kg olan bir cisme 180 N’luk bir kuvvet uygulanırsa,

a =F
ma =180
15
a = 12 m/s2 olur.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4 

Newton’un 2. Yasası gereği uygulanan toplam kuvvetin, uygulandığı toplam kütleye oranı ivmeyi vermelidir.

Fnet = m.a

Fnet = a
m
Fnet = 90 N

m = 45 + mL

90 = 1,2
45 + mL
90 = 54 + 1,2.mL   

mL = 36
1,2
mL = 30 kg


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 5 

K ve L cisimlerinin toplam kütlesi 20 kg’dır. L cisminin ivmesi ne ise K cisminin ivmesi de odur.

aK = aL = 3 m/s2

Fnet = m.a

m = 12 + 8 = 20 kg

Fnet = 20.3 = 60 N

Cisimleri hareket ettirmek için harcanan kuvvet 60 N’dur. Bu kuvvetin ne kadarının K cismini hareket ettirmek için harcandığını bulalım.

Fnet = mK.aK

Fnet = 12.3 = 36 N

60 Newtonluk kuvvetin 36 Newtonu K cismini 3 m/s2 ivme ile hareket ettirmeye harcanırken kalan 24 N’luk bölümü L cisminin hareketi için harcanmaktadır. Eğer L cismi olmasaydı K cismini 3 m/s2  hızla hareket ettirmek için 36 N luk bir kuvvet yetecekti.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 6 

Newton_t1c6


Sistemin ivmesi ne olursa olsun. T1 ipindeki gerilme kuvveti F kuvveti büyüklüğünde olur.

T2 ipindeki gerilme kuvveti, K cisminin uyguladığı çekme kuvveti kadar olur.

Sistemin ivmesinden L cismine uygulanan kuvveti bulabiliriz.

Fnet = mT.a

120 = 30.a

a = 4 m/s2

Sistemin ivmesi 4 m/s2 dir. T2 ipindeki gerilmeyi bulalım.

FT2 = mL.a

FT2 = 10.4

FT2 = 40 m/s2


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 7 

Newton_t1c7


Toplam kütle,

mT = 12 + 15 + 23

mT = 50 kg

Sistemi hareket ettiren F kuvveti,

F = m.a

F = 50.2,5

F = 125 N

T2 ipini M cismini ileri hareket ettiren bir kuvvet olarak, T1 ipini ise L ve M cisimlerini ileri hareket ettiren bir kuvvet gibi ele alabiliriz. Sistemin ivmesi 2,5 m/s2 ise her üç cismin ivmesi de eşit ve 2,5 m/s2 dir. O halde Fnet = m.a denklemini herbir cisme ayrı ayrı uygulayabiliriz.

M cismi için,

FMnet = T2

FMnet = mM .a

FMnet = 12.2,5

FMnet = 30 N

T2 = 30 N


L cismi için,

FLnet = T1

FLnet = (mM + mL).a

FLnet = 27.2,5

FLnet = 67,5 N

T1 = 67,5 N

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 8 

Newton_t1c8


Sistemin hareket etmesi için M kütlesine yerçekimi tarafından bir kuvvet uygulanmalıdır. Bu kuvvet M cismini kendine doğru çekerken diğer kütlelerin de hareketini sağlamış olacaktır. M cismine etki eden yerçekimi kuvvetine F diyelim.

F = mM.g

F = 20.10 = 200 N

M cismi 200 Nluk bir kuvvetle aşağı doğru çekilir.

Sistemin ivmesi,

F = mT.a

mT = 8 + 12 + 20 = 40 kg

200 = 40.a

a = 5 m/s2

K, L ve M cisimleri birbirlerine bağlı olduklarından herbirinin ivmesi eşit ve 5 m/s2 dir.

Herbir cismin ivmesi ve kütlesi belli olduğundan herbir cisme Fnet = m.a denklemini uygulayabiliriz.

K cismi için,

FKnet = T3

FKnet = mK.a

FKnet = 8.5 = 40 N

T3 = 40 N


L cismi için,

T2 ipi em K cismini, hem de L cismini çekmektedir.

T2 = FLnet = (mL + mK).a

FLnet = 20.5 = 100 N

T2 = 100 N

M cismi için,

T1 ipi hem M, hem L hem de K cismini çekmektedir.

F = T1 = (mK + mL + mM).a

T1 = 40.5

T1 = 200 N


T1 + T2 + T3 = 200 + 100 + 40

= 340 N


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 9 

M cismine etki eden sürtünme kuvveti,

FsM = m.N

FsM = m.k.g

FsM = 12.0,5.10

FsM = 60 N


L cismine etki eden sürtünme kuvveti,

FsL = 18.0,5.10

FsL = 90 N

Sisteme etki eden toplam sürtünme kuvveti,

Fs = 60 + 90 = 150 N

Boş kovaya etki eden yerçekimi kuvveti.

FKboş = mK.g = 1.10 = 10 N

Kovaya m kg su konulunca kovaya etki eden yerçekimi kuvveti sürtünme kuvvetine eşit olur ve bu andan sonra konulan su sistemi aşağı doğru harekete geçirir.

150 = 10 + 10m

140 = 10m

M = 14 kg

Kovaya 14 kg su konulunca kovanın toplam kütlesi 15 kg olur. Sistemi aşağı çeken yerçekimi kuvveti 15.10 = 150 N olur. Bu kuvvet sürtünme kuvvetine eşittir. Bu andan sonra konulacak su sistemi aşağı doğru harekete geçirir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 10 

M ve L cisimlerine etki eden sürtünme kuvvetlerini hesaplayalım.

Fs = m.k.g

FsM = 8.0,6.10

FsM = 48 N

FsL = 12.0,6.10

FsL = 72 N

Sisteme etki eden toplam sürtünme kuvveti,

FsT = 48 + 72 = 120 N


Kovaya 15 kg su konulursa kütlesi 15 + 1,5 = 16,5 kg olur. Kovaya etki edecek yerçekimi kuvvetini hesaplayalım.

F = 16,5.10

F = 165 N

Sistemi aşağı doğru çeken net kuvvet sürtünme kuvveti ile yerçekimi kuvvetinin farkıdır.

Fnet = 165 – 120 = 45 N

Sistemin ivmesi,

Fnet = m.a

45 =( 8 + 12 + 16,5).a

45 = 36,5.a

a = 1,2 m/s2


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 11 

A, B, C ve E seçeneklerinde kuvvet çiftleri birbirine karşı uygulanmaktadır. İki kuvvetin etki – tepki çifti oluşturabilmesi için 1. Şart iki kuvvetin aynı cisim üzerine etki etmemesidir. Ayak topa bir kuvvet uygularken top ayağa kuvvet uygulamaktadır.

D seçeneğinde hem ip hem de yerçekimi kuvveti aynı cisme kuvvet uygulamaktadır. Bu nedenle bu kuvvetler etki – tepki kuvveti olamazlar.

Doğru cevap D seçeneği.


Newton Yasaları Sorular

Sürtünme Kuvveti Soruları

Çözümlü Denge Soruları


SANATSAL BİLGİ

03/12/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI