RADYOAKTİVİTE ÇÖZÜMLÜ SORULAR

12. sınıflar ve yks fizik dersi. Çekirdek tepkimeleri ve nükleer enerji konusu. Alfa, beta, gama ve pozitron ışımaları ve nükleer enerji ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1 

Bir çekirdeğin kütlesinin kendisini oluşturan proton ve nötronların kütleleri toplamından küçük olmasının nedeni nedir?

A) Proton ve nötronlar birbirinden ayrılırken kütle kaybı ortaya çıkar

B) Protonlar elektronlarla etkileşime girerek atomun daha hafif olmasını sağlarlar

C) Proton ve nötronların kütlelerinin bir bölümü bağlanma enerjisine harcanır.

D) Nötronlar protonlarla birleşirken kütle kaybına uğrar

E) Elektrostatik kuvvetler kütle kaybına yol açar


Soru – 2 

Atom çekirdeğindeki nükleonları birarada tutan kuvvet için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dört temel kuvvetten biridir.

B) Proton ve nötronun elektrik yükü bu kuvveti etkilemez.

C) Nükleonlar arasındaki kuvvet 1 – 2 fermiden büyük olursa nükleonları birbirine çeker.

D) Nükleonlar birbirine 1 fermiden daha az mesafeye kadar yaklaşırsa bu kuvvet itici olur.

E) Çekirdek merkezinde yer alıp tüm nükleonlara eşit biçimde etki eder.


Soru – 3 

X, Y ve Z elementlerinin atom ve kütle numaraları aşağıda verilmiştir.

X: atom numarası 21, kütle numarası 46

Y: atom numarası 52, kütle numarası 127

Z: Atom numarası 88, kütle numarası 226

Bu elementlerden hangileri kararlı bir yapıya sahiptir.

A) Yalnız I             B) Yalnız II               C) Yalnız III

D) I ve II              E) II ve III


Soru – 4 

Aşağıdaki atomlardan hangisinin kendisi ve bütün izotopları kararsızdır?

A) 43Tc                   B) 75Rh               C) 107Bh

D) 41Nb                  E) 51Sb


Soru – 5 

I. X: Atom numarası 52, kütle numarası 133

II. Y: Atom numarası 77, kütle numarası 146

III. Z: Atom numarası 105 kütle numarası 201


Yukarıdaki atomlardan hangileri Beta (β-) ışıması yapar?

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III


Soru – 6 

Proton sayısı 98, nötron sayısı 153 olan X atomu 2 alfa ışıması yapınca atom ve kütle numarası kaç olur?

A) Atom numarası: 102, kütle numarası 259

B) Atom numarası: 96, kütle numarası 255

C) Atom numarası: 90, kütle numarası 247

D) Atom numarası: 92, kütle numarası 239

E) Atom numarası: 94, kütle numarası 243


Soru – 7 

Atom numarası 90, kütle numarası 234 olan Y atomu 4 alfa, 6 beta (β-) ışıması yaparsa oluşan yeni atomun atom numarası ve kütle numarası kaç olur?


A) Atom numarası: 82, kütle numarası 224

B) Atom numarası: 88, kütle numarası 212

C) Atom numarası: 88, kütle numarası 218

D) Atom numarası: 82, kütle numarası 212

E) Atom numarası: 76, kütle numarası 218


Soru – 8 

Proton sayısı 111, nötron sayısı 164 olan bir Z atomu 3 alfa 5 beta ve 1 pozitron ışıması yapıyor.

Bu ışımalar sonucunda Z atomunun atom ve kütle numarası kaç olur?


A) Atom numarası: 112, kütle numarası 267

B) Atom numarası: 109, kütle numarası 263

C) Atom numarası: 112, kütle numarası 264

D) Atom numarası: 109, kütle numarası 269

E) Atom numarası: 102, kütle numarası 269


Soru – 9 

Atom numarası 40, kütle numarası 78 olan bir X atomu 2 elektron yakalıyor ve bir pozitron ışıması yapıyor.

Son durumda T’nin proton ve nötron sayıları kaçtır?

A) Proton sayısı: 43, nötron sayısı: 81

B) Proton sayısı 43, nötron sayısı: 41

C) Proton sayısı 40, nötron sayısı 41

D) Proton sayısı 37, nötron sayısı 41

E) Proton sayısı 37, nötron sayısı 38


Soru – 10 

Nükleer fisyon tepkimesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş ve yıldızların enerji kaynağıdır.

B) Ağır atom çekirdeklerinin nötronla bombardıman edilmesiyle oluşur.

C) Ana atom çekirdeği, iki veya daha fazla çekirdeğe bölünür.

D) Tek parçalanmada 200 MeV civarında enerji açığa çıkar.

E) Nükleer reaktörlerde kullanılır. 


Soru – 11 

Nükleer füzyon ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) İki atomun birleşerek daha ağır bir atom oluşturmasıdır.

B) Nükleer fisyondan daha temiz bir enerji kaynağıdır.

C) Nükleer santrallerde kullanılmaktadır.

D) Füzyon tepkimesinde Helyum atomu ve enerji elde edilir.

E) Fisyon tepkimelerine göre daha büyük enerji elde edilir.


Soru – 12 

Bir nükleer santral ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ana yakıt kaynağı radyoaktif tepkimelerdir.

B) Kontrollü biçimde radyoaktif maddelerin fisyonu ile enerji açığa çıkarılır.

C) Kazanlardaki suyun kaynatılarak buhar basıncı ile jeneratörlerin çevrilmesi sağlanır.

D) Kömür ve doğalgaz gerekmediğinden ekonomik bir santraldir.

E) Fisyon olayı sonucu oluşan enerji tel sargılarda manyetik alanı değiştirerek yüksek bir elektrik enerjisi üretir.


Soru – 13 

Nükleer santrallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yakıt maliyeti minimumdur.

B) Kuruluş giderleri düşüktür.

C) Doğalgaz ve kömür santrallerine göre daha az atık madde açığa çıkar.

D) Atmosfere salınan sera gazlarının azalmasını sağlar.

E) Binlerce ton kömürün yakılması ve çevrenin kirlenmesi önlenmiş olunur.


Radyoktivite Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

21/02/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI