SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ TEST II

10. Sınıflar ve ygs fizik konusu. Sıvıların kaldırma kuvveti. Yüzen ve sıvı içinde dengede kalan cisimler. Cisimlerin taşırdıkları suyun kütlesi konularını kapsayan çözümlü sorular.Soru – 1 

KaldirmaKuvveti_T2S1


K cismi ağzına kadar X, Y ve Z sıvıları ile dolu olan taşırma kaplarına bırakılıyor. Kaplardan taşan sıvıların ağırlıkları GY > GX > GZ olduğuna göre K cisminin kaplardaki ağırlığı GKX, GKY ve GKZ aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) GKX = GKY = GKZ

B) GKX > GKY > GKZ

C) GKY > GKX > GKZ

D) GKZ > GKY > GKX

E) GKZ > GKX > GKY


Soru – 2 

KaldirmaKuvveti_T2S2


Eşit bölmeli X ve Y cisimleri bir sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir.

Buna göre X ve Y cisimlerinin ağırlıkları oranı GX/GY kaçtır.

A) 0,5                 B) 1                 C) 1,2

D) 1,5                 E) 2


Soru – 3 

KaldirmaKuvveti_T2S3Bir cismin hava ortamındaki ağırlığı 45 N dur. Yoğunluğu 1500 kg/m3 olan X sıvısı içinde tartıldığında ise el kantarı 30 N değerini göstermektedir.

Bu cisim yoğunluğu 2000 g/m3 olan bir Y sıvısında tartılırsa dinamometre kaç N değerini gösterir.

(g = 10 m/s2)

A) 5                       B) 10                    C) 15

D) 20                     E) 25

Soru – 4 

KaldirmaKuvveti_T2S4


Sıvı tabanına iple bağlanmış olan bir balon şekildeki gibi dengededir. İp kesilerek balonun sıvı yüzeyine çıkması sağlanıyor.


I. Balonun üst kısmı sıvı yüzeyine çıkıncaya kadar tabandaki sıvı basıncı azalır.

II. Balonun üst kısmı sıvı yüzeyine gelinceye kadar balona etki eden kaldırma kuvveti azalır.

III. Balon tamamen su yüzeyine çıktığında tabandaki sıvı basıncında balonun iple bağlı olduğu duruma göre azalma olmuştur.

IV. İp kesilmeden balonun üst kısmı sıvı yüzeyine temas edecek şekilde uzatılırsa ipteki gerilme kuvveti artar.


Yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) III ve IV

D) I ve III

E) I, II ve IIISoru – 5 

Yoğunlukları d ve 2d olan eşit hacimli ve aynı sıcaklıktaki iki sıvı karıştırılıyor. Bu karışıma bırakılan K cismi hacminin üçte biri sıvı içinde kalacak şekilde yüzüyor.

Buna göre K cisminin yoğunluğu kaç d dir?

A) 0,1                         B) 0,2                        C) 0,5

D) 1                            E) 1,2


Soru – 6

KaldirmaKuvveti_T2S5


Eşit bölmeli K ve L cisimleri X sıvısı içinde 1. Şekildeki gibi dengededir. K cisminin ağırlığı 5 kg dır. Şekil – 2 deki gibi L cismi K cismi üzerine yapıştırılarak tekrar aynı sıvı içerisine bırakılıyorlar. 

Bu durumda cisimler numaralarla gösterilen kısımlarının hangisine kadar sıvıya batar?


A) 1                         B) 2                      C) 3

D) 4                         E) 3 – 4 arasıKaldırma Kuvveti Test II ÇözümlerSANATSAL BİLGİ

30/08/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI