TERMOMETRE ÇEŞİTLERİ

Sıcaklık değerlerini ölçmek için kullandığımız aletlere termometre denir. Termometreler yapıldıkları maddeler bakımından 4’e ayrılır.


1- Metal Termometreler

Bu termometreler genleşme katsayıları farklı iki metal çubuk kullanılır. Bu çubuklar iki ucundan lehimlenir. Metal çiftin bir ucu sabitlenir, diğer ucu bir kaldıraca bağlanır. Sıcaklık arttığı zaman uzama katsayısı büyük olan daha fazla uzar. Şerit çifti uzama katsayısı küçük olan metal üzerine bükülür ve göstergede sapma oluşturur. Sıcaklık azaldığı zaman bu kez metal çift, uzama katsayısı büyük olan metal üzerine bükülür ve gösterge ters yöne doğru sapar.

Metal termometrelerin duyarlılıkları azdır. Fazla tercih edilmezler.

2- Dijital Termometreler

Bu termometrelerde sıcaklığı algılayan sensör bulunur. Bu sensör algıladığı değeri sisteme verir ve sistem bu değeri rakamsal şekilde ekrana yansıtır.

3- Sıvılı Termometreler

Bu termometreler sıvıların genleşme özelliğinden faydalanılarak yapılmıştır. Bu termometrelerde sıvının konulduğu özel bir hazne vardır. Bu hazne eşit aralıklara bölünmüştür ve her bölme bir sayı ile değerlendirilmiştir. Sıcaklık arttıkça sıvı bu haznede yükselir ve bölmeler sayesinde sıcaklık değeri okunur.

4-Gazlı Termometreler

Bu termometrelerin çalışma esası gazların basıncının sıcaklıkla değişimi esasına dayanmaktadır. Gazlı ibreli ve gazlı sayısal olmak üzere iki çeşidi vardır.

a-Gazlı İbreli Termometreler

Gaz basıncı artınca bir yayı sıkıştırır bu yayda bağlı olduğu ibreyi hareket ettirir. İbre bölmeler üzerinde hareket ederken sıcaklık değeri bu sayılandırılmış bölmelerden okunur.

b- Gazlı Sayısal termometreler

Gazın basıncı elektronik devre tarafından algılanır ve sayısal sisteme dönüştürülerek rakamlar şeklinde ekranda gösterilir.Celcius, Fahrenheit, Kelvin ve Reomür termometreleri ve bu termometrlerde okunan değerlerin birbirine dönüştürülmesi. Aşağıdaki linkte yer alıyor.

TERMOMETRELERDE SICAKLIK ÖLÇÜMÜ VE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ


SANATSAL BİLGİ

21/08/2016 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI