U BORUSU ÇÖZÜMLER

3 sıvılı U borusu soruları. Açık ve kapalı uçlu U boruları. U boruları ile havanın ve kaplardaki gazların basıncının ölçülmesi. Çözümlü testin çözümleri.Çözüm – 1 

UBorusu_T1C1


A ve B noktalarında sıvı basıncı eşittir. A noktasındaki sıvı basıncı 10 cm yüksekliğindeki X sıvısının basıncına eşittir. B noktasındaki sıvı basıncı 30 cm yüksekliğindeki Y sıvısının basıncına eşittir.

A noktasındaki sıvı basıncı;

PA = h.dX.g

PA = 10.1,2.g


B noktasında sıvı basıncı;

PB = h.dY.g

PB = 30.dY.g

A ve B noktalarında basınçlar eşit olduğuna göre;

PA = PB

10.1,2.g = 30.dY.g

12 = 30dY

dY = 4
10Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2 

UBorusu_T1C2


A ve B noktalarında sıvı basınçları eşittir. A noktasındaki sıvı basıncı 15 cm yüksekliğindeki X sıvısının basıncına eşittir. B noktasındaki sıvı basıncı ise 20 cm yüksekliğindeki Y sıvısı ile 10 cm yüksekliğindeki Z sıvısının basınçları toplamına eşittir.

PA = 15.1.g

PB = 20.dY.g + 10.0,8.g

PA = PB

15g = 20.dY.g + 10.0,8.g

15 = 20.dY + 8

7 = 20dY

dY = 7
20dY = 0,35

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 

 UBorusu_T1C3


A ve B noktalarında sıvı basınçları eşittir. A noktasındaki sıvı basıncı 40 cm yüksekliğindeki X sıvısının basıncı ile 20 cm yüksekliğindeki Z sıvısının basıncının toplamına eşittir. B noktasındaki sıvı basıncı ise 60 cm yüksekliğindeki Y sıvısının basıncına eşittir.


PA = 40.dX.g + 20.0,5.g

PB = 60.2,5.g

PA = PB

40.dX.g + 20.0,5.g = 60.2,5.g

40.dX + 10 = 150

40.dX = 140

dX = 14
4dX = 7
2dX = 3,5


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4 

UBorusu_T1C4


1 atmosfer basıncı 76 cm civa sütununun yüksekliğine eşittir.


U borusundaki hava basıncı;

P0 = 80.dY.g + 50.dX.g

P0 = 80.9.10 + 50 . 6 . 10

P0 = 7200 + 3000

P0 = 10200 g/cm2


1 atmosfer basıncını hesaplayalım.

1 atm = 76 . 13,6.10

1 atm = 10336 g/cm2


76 cm Hg                             10336

X                                         10200

X = 75 cm Hg olarak bulunur.


Soruyu kısa yolan çözmek için g (yer çekim ivmesi) hesaba katılmadan bulunan sonuç 13,6 ya bölünür.

P0 = 80.9+ 50 . 6

P0 = 720 + 300

P0 = 1020

P0 = 1020
13,6= 75 cm Hg


Doğru cevap D seçeneği.

Çözüm – 5 

UBorusu_T1C5


Kaptaki gazın basıncı 25,5 cm X sıvısı yüksekliğine ve P0 hava basıncının toplamına eşittir. Önce X sıvısının kaç cm Hg ye eşit olduğunu buluruz. Bu değeri X gazının basıncından çıkarırsak açık hava basıncını bulmuş oluruz.

A noktası seviyesinde basınçlar eşittir.

Pgaz = P0 + h.dY.g


Y sıvısının basıncı,

PY = 25,5.8.g

PY = 204.g

Bu değeri civaya çevirirsek

204.g = 15.g
13,6
X gazının basıncı 15 cm – Hg değerine eşittir. g yerçekimi ivmesi hem hava basıncında hem de X gazında eşit olduğundan hesaplamaya dahil etmeyebiliriz.

PX = 15 + P0

88 = 15 + P0

P0 = 73 cm – Hg 


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 6 

UBorusu_T1C6


A ve B noktalarındaki sıvı basınçları eşittir.

A noktasındaki sıvı basıncı 2h yüksekliği ile 3d yoğunluğunun çarpımına eşittir. B noktasındaki sıvı basıncı ise 3h yüksekliği ile 1,5 d yoğunluğunun çarpımı ve 2h yüksekliği ile dyoğunluğunun çarpımlarının toplamına eşittir.


PA = 2h.3d

PB = 3h.1,5d + 2h.dZ

PA = PB

2h.3d = 3h.1,5d + 2h.dZ

6hd = 4,5hd + 2h.dZ

1,5hd = 2h.dZ

1,5d = 2dZ

dZ = 0,75


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 7 

UBorusu_T1C7


A ve B noktalarında basınç eşit olacaktır.

Pascal biriminde gösterirken uzunlukları metre, yoğunlukları kg/m3 biçiminde göstermeliyiz.

5 g/cm3 = 5000 kg/m3 

10 g/cm3 = 10000 kg/m3

8 g/cm3 = 8000 kg/m3 tür.

A noktasındaki basınç,

PA = P0 + 0,12 . 5000.10

PA = P0 + 6000 Pa


B noktasındaki basınç,

PB = 0,75 . 8000 . 10 + 0,55 . 10000.10

PB = 60000 + 55000

PB = 115000 Pa

PA = PB

P0 + 6000 = 115000

P0 = 109000 Pa


Doğru cevap E seçeneği.Çözüm – 8 

X sıvısı en altta olduğundan yoğunluğu Y ve Z sıvılarından daha büyüktür.

Y sıvısı Z sıvısından daha alt seviyededir ve 2h birim Y sıvısının basıncı 2h birim Z sıvısı ile 1,5 birim X sıvısının basıncına eşittir. Buna göre Y sıvısının yoğunluğu Z sıvısının yoğunluğundan daha büyüktür.

Doğru cevap D seçeneği.U Borusu Test Soruları

Basınç Çözümlü Sorular


SANATSAL BİLGİ

02/07/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI