ÜRETEÇLER TEST ÇÖZÜMLERİ

Üreteçlerin devreye seri ve paralel bağlanması ile ilgili devre hesaplamaları. Eşdeğer üreteç gerilimi, eşdeğer üreteç direnci ile ilgili çözümlü soruların çözümleri.


Çözüm – 1 

Üretecin iç direnci önemsiz ise devrenin eşdeğer direncini R1 ve R2 dirençleri belirler. Aşağıdaki gibi iki basit döngü ile akımları hesaplayabiliriz.

Kirchoff gerilim yasasından yararlanacağız.

Uretecler T1C1


Alttaki göz 1. Göz, yukarıdaki göz 2. Göz olsun. Her gözdeki gerilim düşümlerinin cebirsel toplamı 0 olmalıdır.

1. göz için,

-42 + 15.I1 – 15.I2 = 0

15I1 – 15I2 = 42 (1)

2. göz için,

-30 + 15I2 – 15I1 + 10I2 = 0

25I2 – 15I1 = 30

5I2 – 3I1 = 6 (2)

(1) ve (2) denklemlerinin ortak çözümünden I1 ve I2 akımları hesaplanır.

15I1 – 15I2 = 42

5I2 – 3I1 = 6


Alttaki denklemi 5 ile çarparsak,

10I2 = 72

I2 = 7,2 A

I1 akımı

5(7,2) – 3I1 = 6

36 – 3I1 = 6

30 = 3I1

I1 = 10 ADoğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2 

Uretecler_T1C2


Devredeki toplam gerilim Ԑ1 ve Ԑ2 üreteçlerinin toplam gerilimine eşittir. Ԑ1 ve Ԑ2 seri bağlıdırlar. Bu üreteçler seri bağlı olduğundan gerilimleri toplamı 60 V’tur.

Ԑ = 30 + 30 = 60 V

Devreden geçen akımı bulursak herbir direncin üzerindeki gerilimi bulabiliriz. 3 direnç seri bağlı olduğundan;

R = R1 + R2 + R3

R = 15 + 10 + 5 = 30 Ω

I = V
R
I = 60
30I = 2 A 

V1 = 15.2 = 30 V

V2 = 10 . 2 = 20 V

V3 = 5.2 = 10 V

V1 + V2 – V3 = 30 + 20 – 10 = 40 V

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 

Devrede iki üreteç paralel bağlı iken 3. Üreteç bunlara seri bağlıdır. Devreyi aşağıdaki gibi düzenleyebiliriz.

Uretecler_T1C3


Paralel bağlı üreteçlerin eşdeğer gerilimi 20 V’tur. Bunlara seri bağlı 3. Üreteçle birlikte,

Eşdeğer gerilim;

Ԑ = 20 + 20 = 40 V olur.

Devrenin toplam gerilimi 40 Volt’tur. Eşdeğer akımı bulmak için Eşdeğer direnci bulmalıyız.

R = R1 + R2 + R3 = 40 + 30 + 10

R = 80 Ω

Eşdeğer akım,

I = 40 = 0,5 A
80
V1 = 40 . 0,5 = 20 V

V3 = 10 . 0,5 = 5 V

V1 
= 20
5
V3
= 4


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4 

Uretecler_T1C4


Şekil – 1 deki devrenin eşdeğer gerilimi 24 V’tur. Eşdeğer direnç bulunursa kol akımı I1 bulunur.

1 
= 1 
+ 1
16
16
R
R = 16 = 8 Ω
2
I1 akımı,

I1 = 24 = 3 A
8
Şekil – 2 de üç üretecin toplam gerilimi;

Ԑ = 24 + 24 + 24 = 72 V


Eşdeğer direnç,

1 
= 1 
+1
R4
R3
R
1 
= 1 
+ 1
12
24
R
R = 24
3
R = 8 Ω

I2 = 72 = 9 A
8
I2 = 3I1 olduğundan I. ifade doğrudur.

Paralel bağlı özdeş üreteçlerin herbirinden aynı akım çekilir. Ana kol akımı 3 A ise Ԑ1 üretecinden çekilen akım,

IԐ1 = 3 = 1 A olur.
31 A akım ile üreteç 24 saat dayandığından paralel bağlı üreteçler 24 saat sonra tükenirler. II. ifade yanlıştır.


Ԑ4 üretecinin tükenme süresini hesaplayalım.

Şekil – 2 de devreden geçen akım 9 A ise her bir üreteçten çekilen akım 9 A’dir.

1 A akım ile 24 saat dayanabilen üreteçler 9 A ile,

24 = 2,67 saat dayanabilir.
9
III. ifade yanlıştır.

R1 direnci üzerindeki gücü bulalım. Güç iki formülden bulunabilir.

WR1 = I12 . R1 

WR1 = V2
R
İkinci formülü kullanalım. R1 ve R2 direnci paralel bağlı olduğundan üzerlerindeki gerilim eşit ve 24 V’tur.

WR1 = 242
16
WR1 = 36 Watt


R3 üzerindeki gücü bulalım.

WR3 = 722
24
WR3 = 216 Watt

216 = 6
36
WR3 = 6WR1

IV. ifade doğrudur.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5 

Uretecler_T1C5


Şekil-1 deki üreteçlerin eşdeğer gerilimi 1 üretecin gerilimine eşittir.

Ԑ = 50 V

Üreteçlerin herbirinin iç direnci 6 Ω ise eşdeğer dirençleri;

RԐeş =6 = 2 Ω dur.
3
R1 ile R2 dirençlerinin eşdeğeri;

R1-2 =96 = 48 Ω dur.
2
Bu değere üreteçlerin eşdeğer direncini de ilave edersek devrenin toplam direncini buluruz.

R = 48 + 2 = 50 Ω

I1 = 50 V = 1 A
50 Ω
Şekil -2 de devrenin eşdeğer gerilimi,

Ԑ = 50 + 50 + 50 = 150 V

Üreteçlerin eşdeğer direnci,

RԐeş = 6 + 6 + 6 = 18 Ω dur.


R3 ile R4 dirençlerinin eşdeğeri,

R3-4 = 64 = 32 Ω dur.
2
Devrenin toplam direnci,

R = 32 + 18 = 50 Ω dur.

I2 = 150
50
I2 = 3 A

I2 = 3I1 dir. I. ifade yanlıştır.


I1 akımı 1 A dir. Bu akım paralel bağlı 3 üreteçten çekilmektedir. Her bir üretecin devreye verdiği akım,

1  A dir.
3
1 A akım ile 24 saatte tükenen üreteç 1/3 A ile,

24 . 3 = 72 saat.


Ԑ1 üretecinin tükenme süresi 72 saattir. II. ifade doğrudur.


I2 akımı 3 A dir. Devreye seri bağlı herbir üreteçten çekilen akım 3 A dir. 1 A akım ile 24 saat dayanan üreteç 3 A ile,

24 = 8 saat dayanır.
3
III. ifade doğrudur.


WR1  ile WR3 güçlerini hesaplayalım.

Şekil-1 de ana kol akımı 1 A dir. R1 ile R2 dirençleri eşit olduğundan her birinden 0,5 A akım geçer.

WR1 = (0,5)2 . 96 = 24 W


Şekil – 2 de ana kol akımı 3 A dir. R3 ile R4 dirençleri eşit olduğundan herbirinden 1,5 A akım geçer.


WR3 = (1,5)2 . 64 = 144 W olur.

WR3 = 6’tür.
WR1
IV. ifade yanlıştır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 6 

Öncelikle I1 akımını bulalım.

Ԑ = 20 + 20 = 40 V

R =60 . 30 = 20 Ω
60 + 30
I1 = 40 = 2 A
20
I1 = I2 olduğundan I2 akımı da 2 A olmalıdır. R4 ile R5 dirençlerinin eşdeğerini hesaplayalım.

R4-5= 12 = 6 Ω
2
R3 direnci bunlara seri bağlıdır.

R3-5 = 24 +6 = 30 Ω

V = I.R olduğundan iki üretecin toplam gerilimi,

V = 2 . 30 = 60 V olmalıdır. Üreteçlerden biri 20 V olduğuna göre,

60 = 20 + Ԑ1

Ԑ1 = 40 V olmalıdır.

Doğru cevap B seçeneği.


Üreteçler Test Soruları

Üreteçlerin Bağlanması Konu Anlatımı


SANATSAL BİLGİ

13/11/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
2004lü
abi anlamıyom
Sanatsal Bilgi
Merhaba, bu konuda daha açık ve sade biçimde ele alarak herkesin anlayabileceği bir konu ve çözümlü sorular hazırlayacağız.
m1111111
neden bu kadar uzun yaptınızki
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI