ÜRETEÇLER TEST ÇÖZÜMLERİ

Üreteçlerin devreye seri ve paralel bağlanması ile ilgili devre hesaplamaları. Eşdeğer üreteç gerilimi, eşdeğer üreteç direnci ile ilgili çözümlü soruların çözümleri.Çözüm – 1 

Üretecin iç direnci önemsiz ise üretecin eşdeğer direncini R1 ve R2 dirençleri belirler. Devreyi aşağıdaki şekle getirebiliriz.

Uretecler_T1C1


 42 ve 30 V’luk seri bağlı iki üretecin eşdeğer gerilimi 72 V’tur.

Devrenin eşdeğer direnci,

R =R1.R2
R1 + R2
R =150
25
R = 6

I = 72 = 12 A
6
Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2 

Uretecler_T1C2


Devredeki toplam gerilim Ԑ1 ve Ԑ2 üreteçlerinin toplam gerilimine eşittir. Ԑ1 ve Ԑ2 seri bağlıdırlar. Bu üreteçler seri bağlı olduğundan gerilimleri toplamı 60 V’tur.

Ԑ = 30 + 30 = 60 V

Devreden geçen akımı bulursak herbir direncin üzerindeki gerilimi bulabiliriz. 3 direnç seri bağlı olduğundan;

R = R1 + R2 + R3

R = 15 + 10 + 5 = 30 Ω

I = V
R
I = 60
30I = 2 A 

V1 = 15.2 = 30 V

V2 = 10 . 2 = 20 V

V3 = 5.2 = 10 V

V1 + V2 – V3 = 30 + 20 – 10 = 40 V

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3 

Devrede iki üreteç paralel bağlı iken 3. Üreteç bunlara seri bağlıdır. Devreyi aşağıdaki gibi düzenleyebiliriz.

Uretecler_T1C3


Paralel bağlı üreteçlerin eşdeğer gerilimi 20 V’tur. Bunlara seri bağlı 3. Üreteçle birlikte,

Eşdeğer gerilim;

Ԑ = 20 + 20 = 40 V olur.

Devrenin toplam gerilimi 40 Volt’tur. Eşdeğer akımı bulmak için Eşdeğer direnci bulmalıyız.

R = R1 + R2 + R3 = 40 + 30 + 10

R = 80 Ω

Eşdeğer akım,

I = 40 = 0,5 A
80
V1 = 40 . 0,5 = 20 V

V3 = 10 . 0,5 = 5 V

V1 
= 20
5
V3
= 4


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4 

Uretecler_T1C4


Şekil – 1 deki devrenin eşdeğer gerilimi 24 V’tur. Eşdeğer direnç bulunursa kol akımı I1 bulunur.

1 
= 1 
+ 1
16
16
R
R = 16 = 8 Ω
2
I1 akımı,

I1 = 24 = 3 A
8
Şekil – 2 de üç üretecin toplam gerilimi;

Ԑ = 24 + 24 + 24 = 72 V


Eşdeğer direnç,

1 
= 1 
+1
R4
R3
R
1 
= 1 
+ 1
12
24
R
R = 24
3
R = 8 Ω

I2 = 72 = 9 A
8
I2 = 3I1 olduğundan I. ifade doğrudur.

Paralel bağlı özdeş üreteçlerin herbirinden aynı akım çekilir. Ana kol akımı 3 A ise Ԑ1 üretecinden çekilen akım,

IԐ1 = 3 = 1 A olur.
31 A akım ile üreteç 24 saat dayandığından paralel bağlı üreteçler 24 saat sonra tükenirler. II. ifade yanlıştır.


Ԑ4 üretecinin tükenme süresini hesaplayalım.

Şekil – 2 de devreden geçen akım 9 A ise her bir üreteçten çekilen akım 9 A’dir.

1 A akım ile 24 saat dayanabilen üreteçler 9 A ile,

24 = 2,67 saat dayanabilir.
9
III. ifade yanlıştır.

R1 direnci üzerindeki gücü bulalım. Güç iki formülden bulunabilir.

WR1 = I12 . R1 

WR1 = V2
R
İkinci formülü kullanalım. R1 ve R2 direnci paralel bağlı olduğundan üzerlerindeki gerilim eşit ve 24 V’tur.

WR1 = 242
16
WR1 = 36 Watt


R3 üzerindeki gücü bulalım.

WR3 = 722
24
WR3 = 216 Watt

216 = 6
36
WR3 = 6WR1

IV. ifade doğrudur.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5 

Uretecler_T1C5


Şekil-1 deki üreteçlerin eşdeğer gerilimi 1 üretecin gerilimine eşittir.

Ԑ = 50 V

Üreteçlerin herbirinin iç direnci 6 Ω ise eşdeğer dirençleri;

RԐeş =6 = 2 Ω dur.
3
R1 ile R2 dirençlerinin eşdeğeri;

R1-2 =96 = 48 Ω dur.
2
Bu değere üreteçlerin eşdeğer direncini de ilave edersek devrenin toplam direncini buluruz.

R = 48 + 2 = 50 Ω

I1 = 50 V = 1 A
50 Ω
Şekil -2 de devrenin eşdeğer gerilimi,

Ԑ = 50 + 50 + 50 = 150 V

Üreteçlerin eşdeğer direnci,

RԐeş = 6 + 6 + 6 = 18 Ω dur.


R3 ile R4 dirençlerinin eşdeğeri,

R3-4 = 64 = 32 Ω dur.
2
Devrenin toplam direnci,

R = 32 + 18 = 50 Ω dur.

I2 = 150
50
I2 = 3 A

I2 = 3I1 dir. I. ifade yanlıştır.


I1 akımı 1 A dir. Bu akım paralel bağlı 3 üreteçten çekilmektedir. Her bir üretecin devreye verdiği akım,

1  A dir.
3
1 A akım ile 24 saatte tükenen üreteç 1/3 A ile,

24 . 3 = 72 saat.


Ԑ1 üretecinin tükenme süresi 72 saattir. II. ifade doğrudur.


I2 akımı 3 A dir. Devreye seri bağlı herbir üreteçten çekilen akım 3 A dir. 1 A akım ile 24 saat dayanan üreteç 3 A ile,

24 = 8 saat dayanır.
3
III. ifade doğrudur.


WR1  ile WR3 güçlerini hesaplayalım.

Şekil-1 de ana kol akımı 1 A dir. R1 ile R2 dirençleri eşit olduğundan her birinden 0,5 A akım geçer.

WR1 = (0,5)2 . 96 = 24 W


Şekil – 2 de ana kol akımı 3 A dir. R3 ile R4 dirençleri eşit olduğundan herbirinden 1,5 A akım geçer.


WR3 = (1,5)2 . 64 = 144 W olur.

WR3 = 6’tür.
WR1
IV. ifade yanlıştır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 6 

Öncelikle I1 akımını bulalım.

Ԑ = 20 + 20 = 40 V

R =60 . 30 = 20 Ω
60 + 30
I1 = 40 = 2 A
20
I1 = I2 olduğundan I2 akımı da 2 A olmalıdır. R4 ile R5 dirençlerinin eşdeğerini hesaplayalım.

R4-5= 12 = 6 Ω
2
R3 direnci bunlara seri bağlıdır.

R3-5 = 24 +6 = 30 Ω

V = I.R olduğundan iki üretecin toplam gerilimi,

V = 2 . 30 = 60 V olmalıdır. Üreteçlerden biri 20 V olduğuna göre,

60 = 20 + Ԑ1

Ԑ1 = 40 V olmalıdır.

Doğru cevap B seçeneği.


Üreteçler Test Soruları

Üreteçlerin Bağlanması Konu Anlatımı
SANATSAL BİLGİ

13/11/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI