VEKTÖRLER TEST II ÇÖZÜMLERİ

11. sınıflar ve ygs fizik konusu. Vektörler, vektörlerin toplanması ve çıkarılması. Bileşke vektörün bulunması. Çözümlü test-II nin çözümleri.Çözüm – 1 

 Vektorler_S9T2C1

Vektörleri uç uca eklersek şekilde görüldüğü gibi bileşke R vektörü doğu yönünde 3 birim olmaktadır.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2 

 Vektorler_S9T2C2


K – L + N – M işleminin sonucu yukarıda görülmektedir.

Bileşke R vektörü Güney yönünde 3 birimdir.


Doğru cevap E seçeneği.


Soru – 3 

 Vektorler_S9T2C3


L, N ve M vektörlerini uç uca getirir R bileşke vektörünü bunlara ilave edersek, R vektörünün başlangıç noktasını L vektörünün başlangıç noktasıyla birleştiren vektör K vektörü olacaktır. Vektörler toplanırken sıra önemli değildir. Bileşke vektörün uç noktası diğer vektörün uç noktasına gelecek şekilde yerleştirilir.


K vektörünün büyüklüğünü hesaplamak için yatay ve düşey bileşenlerinin kaç kare olduğuna bakarız. K vektörünün yataydaki uzunluğu 2 birim, düşeydeki uzunluğu 4 birimdir. Dolayısıyla K vektörü bir dik üçgenin hipotenüsü olmaktadır.

K2 = 22 + 42

K2 = 20

K = 2√5

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4 

Vektorler_S9T2C4 M, N ve L vektörlerini uç uca ekleyerek bunlara R bileşke vektörünü ilave edersek R bileşke vektörünün başlangıç noktası ile M bileşke vektörünün başlangıç noktasını birleştiren vektör K vektörü olur.

K vektörü düşeyde 5 birim, yatayda 1 birim uzunluğu sahiptir. Buna göre;

K2 = 52 + 1

K2 = 26

K = √26


Doğru cevap D seçeneği.

Çözüm – 5 

 Vektorler_S9T2C5


I. L vektörü – 2 N vektörüne eşittir. I doğrudur.

II. Yukarıdaki şekilden de görüleceği üzere K + L = - M dir. II doğrudur.

III. M + P vektörü, N vektörüne eşittir. III yanlıştır.

IV. L vektörü +y yönünde 4 birim, N vektörü –y yönünde 2 birimdir. Bu iki vektörün bileşkesi +y yönünde 2 birim olur. Buda – N vektörüne eşittir. IV yanlıştır.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 6 

Vektorler_S9T2C6


K vektörünü düşey ve yatay bileşenlerine ayıralım. Vektörlerin bileşenlerine ayrılması ile ilgili ayrıntılı anlatımın linki sayfa sonunda.

Kx = K.cos37°

Kx = 20 . 0,8 = 16 N

Ky = K.sin37°

Ky =20.0,6 = 12 N


L vektörünün yatay ve düşey bileşenleri.

Lx = L.cos37°

Lx = 0,8.25 = 20 N

Ly = L.sin37°

Ly = 0,6 . 25 = 15 N

Kx ; – x yönünde 16 N dur, Lx ise +x yönünde 20 N dur. Bunların bileşkesi;

Kx + Lx = -16 +20 = 4  N olur.


Ky vektörü +y yönünde 12 Newton dur. Ly vektörü ise – y yönünde 15 newtondur. Bunların bileşkesi;

Ky + Ly = 12 – 15 = - 3 N olur.

Sonuçta + x yönünde 4 birimlik bir KLx vektörü ile – y yönünde 3 N luk bir KLy vektörü elde ederiz. Bu iki vektörün bileşkesini almak için dik üçgen kuralını uygulayabiliriz.

Vektorler_S9T2C6b


R2 = 32 + 42

R2 = 9 + 16

R2 = 25 N

R = 5

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 7 

K – L işlemini yapmak için L vektörünü ters çevirmemiz gerekir.

Vektorler_S9T2C7Ters çevirme işleminden sonra her iki vektörün de yatay ve düşey bileşenlerini alabiliriz.

Kx = K.cos53°

Kx = 10.0,6 = 6 N


Ky = K.sin53°

Ky = 10.0,8 = 8 N


Lx = L.cos37°

Lx = 5.0,8 = 4 N

Ly = L.sin37°

Ly = 5.0,6 = 3 N


Kx + Lx = 6 + 4 = 10 N

Kx ve Lx bileşenleri – x yönündedir. Bunların bileşkesi de – x yönünde olur. Dolayısıyla Kx + L= - 10 N dur.

Ky; +y yönünde Ly; –y yönündedir.

Ky + Ly = 8 – 3 = 5 N


Vektorler_S9T2C7b


R2 = 102 +52

R2 = 100 + 25

R2 = 125

R = 5√5 

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 8 

Vektorler_S9T2C8


K + 2L – M/2 bileşke vektörü şekildeki R vektörüdür.

R2= 12 + 42

R2 = 17

R = √17 


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 9 

Vektorler_S9T2C9


Kuvvetleri tek tek bileşenlerine ayıralım.

Mx = M.cos37

Mx =10.0,8 = 8 N


My = M. Sin 37

My = 10.0,6 = 6 N


Lx = L.sin53

Lx = 10.0,8 = 8 N


Ly = L.cos53

Ly = 10.0,6 = 6 N


Rx = Mx + Lx + Kx + Nx

Rx = –8 – 8 + 10 + 0

Rx = -6 N

Ry = My + Ly + Ny + Ky

Ry = 6 – 6 + 6 + 0 

Ry = 6

Ry bileşke vektörü +y yönünde 6 birim, Rx bileşke vektörü -x yönünde 6 birimdir. Bunların bileşkesi 6√2 birim olur.

Doğru cevap C seçeneği.Çözüm – 10 

Kosinüs teoreminden,

R2 = F12 + F22 + 2.F1.F2.cos60°

R2 = 36 + 25 + 2.5.6.0,5

R2 = 61 + 30

R2 = 91

R = √91   


Doğru cevap A seçeneğiVektörler Test II Soruları

Vektörler Test I

Vektörlerin Bileşenlerine AyrılmasıSANATSAL BİLGİ

05/07/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI