AKARSU VE GÖL BİYOMLARI

Biyoloji dersi konusu. Akarsu, göl ve sulak alan biyomları. Akarsu ve nehir biyomlarının özellikleri. Göl ve sulak alan biyomlarının özellikleri. Konu anlatımı.


Akarsu – Nehir Biyomları

Belirli bir yataktan doğup yer yüzeyinden bir yol izleyerek deniz veya göllerde sonlanan hareketli sulara akarsu denilir. Akarsuyun içinde aktığı yüzey parçasına akarsu yatağı veya vadi denir. Akarsularda yaşayan canlıların çokluğu ve çeşitliliği akarsuyun debisine bağlıdır.

Akarsular genellikle yeraltı sularıyla beslenirler, bununla birlikte buzul suları, yağmur suları ile de beslenirler. Büyük akarsulara nehir, daha küçük akarsulara çay en küçük akarsulara ise dere denilmektedir.

Tropikal bölgelerde sık yağış alan yerlerde büyük nehirler oluşmuştur. Bu nehirlerde yaşayan canlı çeşidi ve sayısı diğer bölge akarsularına göre çok büyüktür.

Akarsu yatağında eğimin fazla olduğu yerlerde akıntı hızı yüksektir. Bu bölgelerde sadece yosunlar yaşar. Eğimin az olduğu yerlerde akarsu durgundur. Bu bölgelerde çeşitli akarsu bitkileri, çiçekler, balıklar, yumuşakçalar ve yosunlar bulunur.

Akarsular geçtikleri bölgede yatak kenarlarını ılık tutarak buralarda bitkilerin oluşmasını sağlar. Bitkiler meydana gelince bu bitkilere özgü çeşitli hayvanlar da bu bölgeye gelir. Ayrıca akarsu yatağına yakın yerlerde kültür tarımı yapılabilir. Böylece akarsular gerek içlerinde yaşayan canlılarla, gerek kenarlarında yaşayan canlılarla zengin bir ekosistem oluşturur. Akarsu yataklarının yakınları yerleşim için seçilmiş, ilk büyük şehirler akarsu yatakları yanında kurulmuştur.

Ülkemizde Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes Nehirleri bulunur. Bu akarsularda balık, karabatak, yengeçler, yumuşakçalar gibi hayvanlar ve çeşitli yosunlar ve suçiçekleri yaşar. Ayrıca bu nehirler geçtikleri yerlere hayat verir. Buralarda tarım yapılır ve insanlar geçimlerini sağlarlar.


Göl Biyomları

Yeryüzündeki durgun su kütlelerine göl adı verilir. Göller, deniz ve okyanuslarla bağlantısı olmayan su birikintileridir. Çeşitli büyüklükte olabilirler. Suları tuzlu veya tatlı olabilir. Ayrıca göllerin sularının tuzluluğu mevsime göre değişebilir. 

Göller zengin bir ekosisteme sahiptirler. Göllerde karabatak, yabani ördek, çeşitli balıklar, yengeçler ve yumuşakçalar gibi hayvanlar yaşar. Su kamışı, yosun, fitoplanktonlar ve çeşitli çiçekler yetişebilir. Göller bulundukları bölgenin havasını nemli yapar. O çevrede yaşayan pek çok hayvan için su kaynağı oluşturur. Ayrıca gideğeni olan göller bulundukları bölgeye zengin tarım imkanı sunarlar. Kısacası özellikle tatlı su gölleri, bulundukları bölgenin hayat kaynağıdırlar.

Akarsu_gol_biyom


Sulak Alanlar

Sulak alanlar; bataklık, sazlık, sulak çayırlar ve denizlerin altı metre derinliğe kadar olan kısımlarını içerir. 

Sulak alanlar doğal olarak oluşabildiği gibi yatay olarak da oluşturulabilir. Sulak alanlarda su durgun veya akıntılı olabilir. Bu bölgelerin toprağı neme doymuştur, yer yer su birikintilerine rastlanır.


Okyanus Biyomları

Orman Biyomları


SANATSAL BİLGİ

26/01/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI