BİTKİLERDE ÜREME ÇÖZÜMLÜ SORULAR

12. sınıflar ve yks biyoloji dersi. Bitkilerde üreme ve gelişme konusu. Bitkilerde çiçeğin yapısı ve görevleri. Bitkilerde üreme hücrelerinin oluşumu. Tozlaşma ve döllenme. Çözümlü sorular.


Soru – 1 

Bir çiçekte dıştan içe doğru bulunan bölümler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Çiçek tablası – Çanak yaprak – Taç yaprak – Dişi organ – Erkek organ

B) Çiçek tablası – Çanak yaprak – Taç yaprak – Erkek organ – Dişi organ 

C) Çanak yaprak – Çiçek tablası – Taç yaprak – Erkek organ – Dişi organ

D) Çanak yaprak – Dişi organ– Taç yaprak – Erkek organ– Çiçek tablası

E) Çiçek tablası – Taç yaprak – Çanak yaprak –Erkek organ – Dişi organ


Soru – 2 

 Cicekureme t1s2


Şekildeki bitki için,

I. 1 numaralı bölüm taç yapraktır

II. 4 numaralı bölüm polenleri tutar

III. 3 numaralı bölümde meyve taslağı bulunur

IV. 2 numaralı bölüm çanak yapraktır


İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) II ve IV

D) I, II ve III

E) II, III ve IV


Soru – 3 

Bir bitkide dişi gamet oluşumu sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Makrosporların mayoz bölünmeye uğraması

B) Mayoz bölünme ile meydana gelen 4 hücreden sadece 1 tanesinin kalması

C) Mayozla oluşan n kromozomlu hücrenin tekrar mayoz bölünmeye uğraması

D) Embriyo kesesinde karşılıklı 8 hücre oluşması

E) Polar çekirdek oluşması


Soru – 4 

Bitkilerde dişi gamet oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Oluşan yumurta hücresi Mikropil tarafında yer alır.

B) Yumurta hücresinin karşısındaki hücrelere sinerjit hücreler adı verilir.

C) Mayozla oluşan n kromozomlu hücre 3 kez mitoz bölünme geçirir

D) Yumurta oluşumu sonucunda embriyo kesesinde toplam 7 adet hücre vardır.

E) Embriyo kesesinin merkezinde diploit kromozomlu hücre bulunur.


Soru – 5 

Cicekureme t1s5    


Yukarıda verilen çiçekte numaralandırılmış kısımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gametler 1 ve 3 numaralı bölümlerde oluşur

B) 5 numaralı bölüm fotosentez yapar

C) 4 numaralı bölüm güzel koku ve rengi ile böcekleri kendine çeker.

D) 2 numaralı bölümde döllenme gerçekleşir.

E) 2 numaralı bölümde mitoz bölünme meydana gelir


Soru – 6 

Bitkilerde erkek gametlerle ilgili olarak,

I. Polen kesesindeki 2n kromozomlu hücreler mikrospor ana hücreleridir.

II. mikrosporlar mayoz bölünme ile 4 yeni hücre oluştururlar.

III. Oluşan her n kromozomlu hücre çekirdek sayısını ikiye çıkarır.

IV. Her polen hücresi 1 kez mayoz bölünme geçirir


İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

E) I. II, III ve IV


Soru – 7 

Bitkilerde tozlaşma ve döllenme ile ilgili olarak,

I. Dişi organın tepeciği polenlerin yapışmasını sağlayan bir sıvı salgılar

II. Polenler dişi organın tepeciğinde polen tüpünü meydana getirir.

III. Döllenme polen tüpünde meydana gelir

IV. Polen hücresi dişicik borusunda mitoz bölünmeye uğrar

Yargılarından hangileri doğrudur?


A) Yalnız I

B) I ve II

C) I, II ve IV

D) I, II ve III

E) I, III ve IV


Soru – 8 

2n = 30 kromozoma sahip bir bitkinin,

Endsopermdeki kromozom sayısı X, 

zigottaki kromozom sayısı Y, 

yumurtadaki kromozom sayısı Z dir.

X, Y ve Z sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) X = 30, Y = 30, Z = 15

B) X = 45, Y = 30, Z = 15

C) X = 15, Y = 30, Z = 15

D) X = 60, Y = 15, Z = 30

E) X = 30, Y = 20, Z = 10


Soru – 9

I. Polar hücre ile polen hücresi birleşerek 3n kromozomlu bir doku oluşturur.

II. Yumurta ile polen hücresi birleşerek zigotu oluşturur.

III. Yumurtalık çeperleri meyveyi oluşturur.

IV. Çanak yapraklar meyve kabuğunu oluşturur.

Bir bitkide döllenme ve meyve oluşumu ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


A) Yalnız I  

B) I ve II  

C) I, II ve III

D) I, II ve IV  

E) I, II, III ve IV


Soru – 10 

Bitkilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taç yaprak, çanak yaprak, erkek organ ve dişi organın tamamının bulunmadığı çiçek eksik çiçektir.

B) Erkek ve dişi organlar farklı bitkiler üzerinde ise bu bitki(dioik) iki evcikli bitkidir.

C) Sadece dişi organın bulunduğu çiçeğe dişi çiçek denir.

D) Erkek ve dişi organ aynı çiçek üzerinde ise bu bitki monoik (tek evcikli) bitkidir.

E) Çiçek tomurcuk halindeyken üzerini örten yapı çanak yapraklardır


Soru – 11 

I. Yumurtalık çeperleri tarafından oluşturulur.

II. Tohumun farklı bölgelere taşınmasını sağlar.

III. Endosperm dokusundan meydana gelmiştir.

IV. Çimlenerek yeni bir bitki oluşturur

Meyve ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I, II ve III

D) I, II, IV

E) I, II, III veIV


Soru – 12 

I. Çimlenmeyi başlatıcı enzimlerin aktifleşmesi

II. Sıcaklığın uygun değerlere gelmesi

III. Tohumun su alması

IV. Metabolizmanın hızlanması


Bir tohumun çimlenmeye başlaması sırasında yukarıdaki olaylar hangi sıraya göre gerçekleşir?


A) II – III – I – IV

B) I – III – II – IV

C) III – II – IV – I

D) II – I – III – IV

E) IV – III – I – II


Soru – 13 

Bir bitkinin yumurtalığındaki megaspor ana hücresi mayoz bölünme ile 4 megaspor hücresini oluşturur. Megaspor hücresi mitoz bölünmelerle yumurta, sinerjit hücreler ve antipod hücreleri oluşturur. Buna göre,

I. Megaspor ana hücresi

II. Antipod hücreler

III. Sinerjit hücreler

IV. Yumurta hücresi


Yukarıdakilerden hangilerinin kalıtsal yapısı aynıdır?

A) I ve II  

B) II, III ve IV

C) I, II ve IV

D) I, II, III

E) I, II, III, IV


Bitkilerde Üreme Testinin ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

09/10/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI