BİTKİLERDE ÜREME TEST ÇÖZÜMLERİ

Çiçekli bitkilerde üreme hücrelerinin oluşumu, tozlaşma, döllenme ve tohum oluşumu. Bitkilerde meyve oluşumu ve çimlenme olayları. Çözümlü soruların çözümleri.


Çözüm – 1

Bitkilerde dıştan içe doğru;

Çiçek tablası – Çanak yaprak – Taç yaprak – Dişi organ – Erkek organ

Yer alır.

Çiçek tablası çiçeğin tüm kısımlarının bağlı olduğu bölümdür. Çanak yaprak çiçek tablasına bağlı olan ve çiçeği hem koruyan hem de fotosentez yapan yapraklardır.

Taç yapraklar çiçeği güzel görünümlü ve hoş kokulu yapar, erkek organ polenleri üretir, dişi organ yumurtalıklar ve embriyo kesesini bulundurur, yumurta üretir.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 2

1 numaralı bölüm çiçek tablasıdır, 2 numaralı bölüm çanak yapraktır, 3 numaralı bölüm polen üretir meyve taslağı bulundurmaz, 4 numaralı bölüm yapışkan bir sıvı salgılayarak polenlerin buraya yapışmasını ve çimlenmesini sağlar.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 3 

Bir bitkide dişi gamet oluşurken önce megaspor ana hücreleri (makrospor) mayoz bölünme ile 4 hücre oluşturur, bu 4 hücreden 3’ü erir, bir tanesi büyüyerek megaspor hücresini oluşturur, bu hücre mitoz bölünmelerle 8 hücre oluşturur. Bu 8 hücreden ikisi polar çekirdekleri oluşturur.

Dolayısıyla mayozla oluşan hücreler tekrar mayoz bölünmeye uğramazlar.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 4 

B seçeneği yanlıştır. Sinerjit hücreler yumurtanın sağ ve sol yanında yer alırlar.

Mayoz bölünme ile oluşan megaspor 3 kez bölünme geçirir ve 8 hücre oluşur. Bu hücreler 4’erli iki grup halinde karşılıklı dizilirler. Bu 8 hücreden karşılıklı birer tanesi polar hücreyi oluştururken, kalan 3 hücreli gruplardan yumurtanın olduğu taraftaki iki hücre sinerjit, bunların karşısındaki hücreler antipod olarak adlandırılır.

Embriyo kesesinde; 1 yumurta, 2 sinerjit, 3 antipod ve bir tanede polar olmak üzere toplam 7 hücre bulunur.

Polar hücre diploittir, embriyo kesesinin merkezinde bulunur.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 5

1 numaralı bölüm yumurtalık, 2 numaralı kısım başçıktır. Dişi gametler yumurtalıkta, erkek gametler başçıkta üretilir.

5 numaralı bölüm yeşil renkli yapraktır, fotosentez yapar.

4 numaralı bölüm taç yapraktır, böcekleri kendine çekerek tozlaşmaya yardımcı olur.

2 numaralı bölümde polen kanalı oluşur, erkek gamet burada mitoz bölünme ile iki hücreye ayrılır. Döllenme 1 numaralı bölümde meydana gelir.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 6 

Mikrospor ana hücreleri 2n kromozomludur. Mayoz bölünme ile n kromozomlu 4 yeni hücre meydana gelir. Oluşan her hücre mitoz bölünme ile çekirdek sayısını ikiye çıkarır. Oluşan bu hücrelere polen adı verilir.

Polenler mayoz bölünmeye uğramaz.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 7 

Böcek veya rüzgarla dişi organa taşınan polenler buradaki yapışkan bir sıvı tarafından tutulur. Polenler burada çimlenerek polen tüpünü meydana getirir, polen hücresi dişicik borusunda mitoz bölünme ile iki hücreye ayrılır. Döllenme embriyo kesesinde meydana gelir.

Doğru cevap C seçeneğidir.


Çözüm – 8 

2n kromozomlu bir bitkinin gametleri n kromozomlu, polar hücreleri 2n kromozomlu, endospermleri 3n kromozomlu ve zigotları 2n kromozomludur. 2n = 30 ise, n = 15 tir.

X = 3n = 45

Y = 2n = 30

Z = n = 15 tir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 9 

I, II ve III doğru, IV yanlıştır. Meyve yumurtalıktan meydana gelir, çanak yapraklar meyve kabuğunu oluşturmaz.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 10 

Dioik (iki evcikli) bitkiler erkek ve dişi çiçeğin ayrı bitkilerde bulunduğu bitkilerdir. Erkek ve dişi çiçek aynı bitki üzerinde ise bu bitkilere monoik (tek evcikli) bitki denilmektedir.

D seçeneğinde erkek ve dişi organ aynı çiçekte ise, bitki monoiktir denilmiştir ki bu yanlıştır. Doğrusu "erkek ve dişi çiçek aynı bitkide ise bu bitki monoiktir" olmalıydı.

Çanak yapraklar, çiçek tomurcuk halinde iken üzerini örten yapılarıdr, bu yapı çiçek açtıktan sonra hem koruma hem de fotosentez görevini yapar.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 11 

Döllenmeden sonra tohum taslağı, tohumu meydana getirir. Yumurtalık çeperleri meyve ve meyve kabuğunu oluşturur. Meyve, tohumun farklı bölgelere taşınmasını sağlar.

Meyve çimlenerek yeni bir bitki oluşturmaz, çimlenerek yeni bitkiyi meyve içindeki tohum oluşturur.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 12 

Tohumun çimlenmesi için gerekli ortam şartları yeterli olduğunda, tohum önce su alır. Su alan tohumdaki enzimler aktifleşir ve tohum uykudan uyandırılır. Uykudan uyanan tohumda metabolik faaliyetler hızlanır, embriyo büyümeye başlar.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 13 

Eğer sorudaki açıklama dikkatli okunursa megaspor ana hücresinin mayoz ile 4 yeni hücre oluşturduğu, oluşan hücrelerin bundan sonraki adımlarda sadece mitoz bölünmeler geçirdiği görülür.

Mitoz bölünme ile canlının kalıtsal yapısı değişmez. Antipod, sinerjit ve yumurta hücreleri mayoz ile oluşan bir tek megaspor hücresinden oluştukları için kalıtsal yapıları aynıdır.Megaspor hücresi, megaspor ana hücresinden mayoz ile oluşurken kalıtsal yapısı değişmiştir.


Doğru cevap B seçeneği.


Bitkilerde Üreme Çözümlü Sorular

Çiçeğin Yapısı ve Görevleri


SANATSAL BİLGİ

13/10/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI