BİTKİSEL DOKU VE ORGANLAR TEST

12. sınıflar ve YKS biyoloji dersi, bitkisel dokular ve organlar konusu. Bitkilerde doku ve organların yapı ve işlevleri ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1 

I. Bitkilerde dikine uzamayı sağlar

II. Protoderm ve temel meristem dokusunu oluştururlar

III. Bitkinin enine büyümesini sağlarlar


Yukarıda verilenlerden hangileri primer meristemin görevlerindendir.

A) Yalnız I                   B) I ve II                C) I ve III

D) II ve III                 E) I, II ve III


Soru – 2 

Bitkilerde kök ucunda bulunan ve koruyucu görev yapan yapıya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mantar               B) Kambiyum             C) Kaliptra

D) Tüyler                E) Periderm


Soru – 3 

I. Otsu ve odunsu bitkilerde bulunabilir

II. Bitkinin bölünme özelliğini kaybetmiş hücrelerinin tekrar bölünme özelliği kazanmasıyla oluşmuştur

III. Bitkinin enine büyümesini sağlar

IV. Floem ve ksilem olmak üzere ikiye ayrılır.

Lateral (yanal) meristem ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II                  B) II ve III                   C) I ve IV

D) II ve IV                E) I, II ve III


Soru – 4 

Aşağıdaki yapılardan hangisinin görevi fotosentez yapmaktır?

A) Palizat Parankiması

B) İletim Parankiması

C) Depo Parankiması

D) Havalandırma Parankiması

E) Yapı Parankiması


Soru – 5 

I. Temel görevi hassas dokuları dış etkilere karşı korumaktır

II. Hücreleri canlıdır

III. Kabuklu bitkilerde tohumu koruyucu görev yapar

IV. Bükülme ve esneme özelliğine sahiptir

Kollenkima dokusu ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                   B) I ve II                 C) II ve III

D) III ve IV                 E) I, II ve IV


Soru – 6 

I. Parankima, kollenkima, sklerankima şeklinde 3 gruba ayrılırlar.

II. Solunum, fotosentez, depolama, salgı gibi görevler üstlenirler

III. Çevre Koşullarına uyum için değişime uğrayabilirler

IV. Hücreleri büyük çekirdekli, kalın çeperli, kofulsuzdur.

Temel doku ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I, II ve III

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV


Soru – 7

Bitkinin en dış yüzeyini örten kütikula tabakası aşağıdaki dokulardan hangisinden salgılanır?


A) Periderm              B) Epidermis            C) Sklerankima

D) Kambiyum           E) İnterkalar


Soru – 8 

Aşağıdakilerden hangisi periderm dokusunun özelliklerinden biri değildir?

A) Epidermisi oluştururlar

B) Süberin adı verilen madde salgılarlar

C) Üzerlerinde kovucuklar bulunur

D) Sekonder floemle birlikte kabuğu meydana getirirler

E) Gövdeyi dıştan sararak olumsuz dış etkenlere karşı korur


Soru – 9 

Aşağıdaki bitkilerin hangisi kazık köke sahiptir?

A) Buğday

B) Arpa

C) Karahindiba

D) Soğan

E) Pırasa


Soru – 10

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde kökün görevlerinden biri değildir?

A) Su ve mineralleri emmek

B) Besin depolamak

C) Aminoasit sentezlemek

D) Besin üretimine yardımcı olmak

E) Gaz alışverişi yapmak


Soru – 11 

Aşağıdakilerden hangisi bir bitkinin kökünde yer alan bir yapı değildir?

A) Nodyum  

B) Korteks

C) Soymuk borusu

D) Periskl

E) Endodermis


Soru – 12 

Bitkilerde yaş halkalarını oluşturan doku aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kollenkima

B) Periderm

C) Kambiyum

D) Epidermis

E) Mantar


Soru – 13 

Aşağıdaki bitkilerin hangisinde birleşik yaprak yapısı görülür?

A) Elma

B) Mısır

C) Şeftali

D) Kestane

E) Armut


Soru – 14 

Epidermis ve parankima hücreleri tarafından oluşturulan ve yaprakta yer alan bitkide koruma, salgı gibi görevler üstlenen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidatot               B) Emergens            C) Tüy

D) Stoma                E) Epidermis


Soru – 15 

Aşağıdakilerden hangisi bir bitkinin yaprağında bulunmaz?

A) Mezofil              B) Kutikula              C) Klorofil

D) Suberin             E) EpidermisSoru – 16 

1. Emergensler

2. Kovucuklar

3. Stomalar

Bitki ile dış ortam arasında gaz alışverişi yukarıdakilerden hangileri ile sağlanır?

A) Yalnız I                 B) I ve II             C) II ve III

D) I ve III                 E) I, II ve III


Bitkisel Dokular Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

24/02/2018 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI