BİTKİSEL DOKULAR TEST ÇÖZÜMLERİ

12. sınıf ve YKS biyoloji dersi. Bitkilerde meristem, temel doku, koruyucu doku yaprak, kök ve gövde gibi doku ve organların işlevleri konulu testin çözümleri.


Çözüm – 1 

Bitkilerde apikal (uç) meristeme primer meristem denir. Primer meristem kök ve dalların uç kısımlarında bulunur ve kök ve dalların boyunun uzamasını ve dallanmasını sağlar.

Primer meristemin oluşturduğu yeni sürgünde meristem hücreleri zamanla faklılaşarak diğer doku hücrelerine dönüşür. Üst kısımdaki meristem hücreleri protoderm dokusunu oluşturur, bu doku daha sonra örtü dokusunu oluşturur. Orta kısımdaki meristem hücreleri zamanla temel dokuya, içteki meristem hücreleri iletim dokusuna dönüşür.

Bitkinin enine büyümesini lateral meristemler sağlar.

Doğru cevap B seçeneği.Çözüm – 2 

Bitkilerde kökler, uçlarında bulunan meristem doku sayesinde büyür ve gelişir. Bitkilerde büyümeyi sağlayan bu meristem dokusu kaliptra adı verilen bir yapı tarafından korunur.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 3 

Lateral meristemler çok yıllık bitkilerin gövdelerinde bulunan meristemdir. Bu meristem otsu bitkilerde bulunmaz. Bitkinin bölünme özelliğini kaybetmiş hücrelerinin tekrar bölünme yeteneğini kazanmasıyla oluşmuştur. Bu dokunun bölünerek çoğalmasıyla gövdede enine kalınlaşma görülür.

Lateral meristem floem ve ksilem şeklinde bölümlere ayrılmaz, damar kambiyumu ve mantar kambiyumu olmak üzere ikiye ayrılır.

Ksilem ve floem damar kambiyumundan oluşur.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4 

Bitkilerde fotosentez olaylarını palizat ve sünger parankiması hücreleri gerçekleştirir. Palizat ve sünger parankimaları fotosentez yaptıklarından özümleme parankiması ortak adına da sahiptirler. Palizat parankiması genel olarak sadece fotosentez yaparken, sünger parankiması besinlerin depo edilmesinde ve iletiminde de görev alır.

Bitkilerde yapı parankiması diye bir parankima dokusu yoktur.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 5 

Kollenkima dokusunun temel görevi, gelişmekte olan ve hassas olan bitki kısımlarına dayanıklılık sağlamak, bu kısımları dış etkilere karşı korumaktır. Canlı hücrelerden oluşmuştur.

Kollenkima dokusu; dayanıklı, esnek ve bükülebilir yapıdadır.

Kabuklu bitkilerde kabuğu oluşturan dokuya sklerankima dokusu adı verilir.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 6 

Temel doku; parankima, kollenkime, sklerankima olmak üzere 3 grupta incelenir. Salgı, fotosentez, solunum, depolama görevlerini gerçekleştirirler. Çevre koşullarına uyum için her türlü değişikliğe uğrayabilirler.

Parankima hücrelerinin çekirdekleri büyük, çeperleri ince, kofulları mevcut ve büyüktür.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 7 

Epidermis bitkinin yapraklarını, genç kök ve dallarını örten koruyucu bir tabakadır. Bu dokunun salgıladığı kütikula maddesi bitkinin iç hücrelerini dış ortamın olumsuz etkilerinden korur.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 8 

Periderm, örtü dokusudur. Bitkinin genç sürgünlerini ve yapraklarını epidermis dokusu örtüyordu. Odunlaşan bitki kısımlarında periderm parçalanır ve yerini mantar kambiyumu alır. Mantar kambiyumu ve mantar tabakası birlikte peridermi oluşturur. Periderm; epidermisi oluşturmaz, parçalanan epidermisin yerini alır.

Süberin maddesi, mantar kambiyumu tarafından salgılanır.

Periderm dokusu üzerinde bitkinin hava almasını sağlayan ve kovucuk adı verilen yapılar bulunur.

Periderm, sekonder floemle birlikte kabuğu meydana getirir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 9 

Buğday, arpa, soğan, pırasa saçak kök yapılı bitkilerdir.

Karahindiba kazık kök yapısındadır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 10 

Bitki köklerinin temel görevi bitkiyi toprağa bağlamak ve topraktan su ve mineralleri almaktır. Ancak bitkilerde kökler başka çeşitli görevler üstlenmişlerdir.

Besin depo etmek, aminoasit sentezlemek, gaz alışverişi yapmak köklerin görevleri arasında yer alabilir.

Besin üretiminde köklerin yardımcı bir fonksiyonu yoktur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 11 

Nodyum, bitkilerin gövdesinde yer alan ve yaprakların çıktığı yerlerdir. Kökte bulunmazlar.

Korteks, kökte koruyucu dokunun altında yer alır, soymuk borusu kök ile gövde arasında besin taşıma işi yapar, Periskl merkezi silindirde yer alır, yanal köklerin ve lateral meristemlerin oluşmasını sağlar. Endodermis, korteks ile merkezi silindiri birbirinden ayıran ve su geçirmeyen bir tabakadır.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 12 

Kollenkima, hassas bitki dokusuna dayanıklılık sağlar.

Periderm, çok yıllık bitkilerin gövdesinde yer alan koruyucu dokudur.

Kambiyum dokusu, damar kambiyumu ve mantar kambiyumu olmak üzere ikiye ayrılır. Damar kambiyumu, iletim demetlerini oluşturur. Mantar kambiyumu ise koruyucu dokuyu oluşturur.

Epidermis hücreleri bitkinin yaprak, yeni sürgün gibi kısımlarını örten koruyucu dokudur.

Mantar doku çok yıllık bitkilerde koruyucu örtü dokusu olarak görev yapar.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 13 

Bir bitkinin yaprağı bir tek yaprak sapı ve bir tek yaprak ayasından oluşuyorsa, yani yaprak tek parça ise bu yaprağa basit yaprak denir.

Eğer bir bitkinin yaprağı bir tane ana yaprak sapı ve bu sapa bağlı yan saplar ve bu yan saplara bağlı yaprak ayalarından meydana geliyorsa bu yaprağa bileşik yaprak adı verilir.

Yonca, üzüm, kestane yaprakları bileşik yaprağa örnektir.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 14 

Bitkilerde salgı, korunma, savunma, tutunma gibi görevleri yapan iki adet yapı bulunabilir.

Bunlardan biri tüylerdir. Tüyler yumuşaktır, çünkü sadece epidermis dokusunun dışarı doğru çıkıntılar yapıp farklılaşmasıyla oluşmuşlardır.

Diğer yapı emergenslerdir. Emergensler diken olarak da adlandırılır. Bu yapılar hem epidermis hem de parankima hücrelerinin dışarı doğru çıkıntı yapmasıyla oluşmuştur. Bazen bu yapılara iletim demetleri de katılabilir. Emergensler sert ve batıcıdır. Böğürtlen, gül, kaktüs bitkileri bunlara örnektir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 15 

Suberin bitkilerin odunsu gövdelerinde mantar kambiyumu tarafından salgılanan koruyucu bir maddedir. Bitkinin yaprağında bulunmaz.

Doğru cevap D seçeneği.Çözüm – 16 

Emergensler bazı bitkilerin yapraklarında bulunan ve koruma, salgı, tutunma görevleri üstlenen yapıdır. Bu yapı gaz alışverişinde bulunmaz.

Stomalar 1. derece gaz alışverişinin yapıldığı yapılardır.

Mantar dokuda bulunan kovucuklarda bitkinin gaz alışverişinde rol alır.

Doğru cevap C seçeneği.


Bitkisel Dokular Test Soruları

Bitkisel Hormonlar Çözümlü Test

Bitkilerde Hareket Çözümlü TestSANATSAL BİLGİ

24/02/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI